หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prkmutnb ที่ 1 ธ.ค. 20, 14:27 น

มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563


กระทู้: มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563
เริ่มกระทู้โดย: prkmutnb ที่ 1 ธ.ค. 20, 14:27 น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 62 ปี ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  สามารถสมัครได้ในสาขาประเภทต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้ 1. สาขาวิชาการ  2. สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง  3. สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์  4. สาขาธุรกิจภาคเอกชน 5. สาขาบริการสังคม  6. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/กีฬา และ 7. สาขาอื่น ๆ 
      คุณสมบัติศิษย์เก่าดีเด่น 1. เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย  2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  3. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติอย่างกว้างขวาง โดยบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคมโดยสม่ำเสมอ  จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ  4. การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า   รวมทั้งผู้สนับสนุน  ส่งเสริมและช่วยเหลือกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และ 5. ผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1-4 ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
        สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ได้ที่ http://gg.gg/mo3bj  ตั้งแต่บัดนี้ถึง  25  ธันวาคม  2563  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1314  คุณพรทิพย์  พูนสกุล  ฝ่ายเลขานุการ   คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น  กองกิจการนักศึกษา  มจพ.

ขวัญฤทัย ข่าว