หน้า : พิมพ์หน้านี้ - IEEE PES Dinner Talk 2020 นโยบายและทิศทางพลังงานไทย

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: porkaki141 ที่ 27 พ.ย. 20, 09:45 น

IEEE PES Dinner Talk 2020 นโยบายและทิศทางพลังงานไทย


กระทู้: IEEE PES Dinner Talk 2020 นโยบายและทิศทางพลังงานไทย
เริ่มกระทู้โดย: porkaki141 ที่ 27 พ.ย. 20, 09:45 น
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน IEEE PES Dinner Talk 2020 พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง “นโยบายและทิศทางพลังงานไทย” โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะ Chairman, IEEE Power & Energy Society - Thailand กล่าวรายงาน ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 IEEE PES - Thailand และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ได้ร่วมจัดงาน IEEE PES DinnerTalk มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึง มุมมองเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้าไทย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าในหลายมิติ
 ในปีนี้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงาน : บนสภาวะการเตรียมพร้อมและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยุคโควิด “องค์กรด้านสาธารณูปโภคปรับตัว เพื่อความต่อเนื่องในด้านปฏิบัติการและธุรกิจ” (The Grid and Energy Transformation : On Preparedness and Resiliency In a COVID Era “Utilities Adapt for Operational and Business Continuity” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารขององค์กรที่เป็นผู้นำด้านพลังงานมาร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย
 - นายวิบูลย์ ฤกษ์สิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 - นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์  ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 
 - นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 - นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรรมการบริหาร IEEE PES
 นอกจากนี้ ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลให้แก่วิศวกรและผู้ที่มีผลงานโดดเด่น น่ายกย่อง จำนวน  4 รางวัล ประกอบด้วย
 รางวัลที่ IEEE PES (Headquarter) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้พิจารณา จำนวน 2 รางวัล คือ
  - IEEE PES Outstanding Engineer Award 2020
  - และ IEEE PES Outstanding Chapter Volunteer Award 2020
 รางวัลที่ IEEE PES – Thailand เป็นผู้พิจารณา จำนวน 2 รางวัล คือ
  - IEEE PES Thailand Chapter Women in Power Award 2020
  - IEEE PES Thailand Chapter Young Engineer Award 2020