หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prpitchpath ที่ 18 ก.ย. 20, 21:55 น

ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


กระทู้: ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
เริ่มกระทู้โดย: prpitchpath ที่ 18 ก.ย. 20, 21:55 น
ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT
ในวันต่อต้านคอร์รัปชันออนไลน์ ปี 2563 วันที่ 15 กันยายน 2563  โดย ทีโอที รวมพลังประกาศจุดยืนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขจัดคนโกง  ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2563 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data”
ซึ่งถือเป็นการแสดงพลังสู้โกงแบบออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย นับตั้งแต่มีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงอย่างชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที เห็นชอบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่ได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. ทีโอที ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน รวมถึงควบคุม การกำกับดูแล การยึดถือปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน รวม
ทั้งเพื่อปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจที่สามารถพัฒนาไปสู่ องค์กรแห่งความยั่งยืน