หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ฟิสิกส์และเคมี ยังจำเป็นอยู่ไหม สำหรับการเรียน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: namasjung ที่ 28 ก.ค. 20, 00:14 น

ฟิสิกส์และเคมี ยังจำเป็นอยู่ไหม สำหรับการเรียน


กระทู้: ฟิสิกส์และเคมี ยังจำเป็นอยู่ไหม สำหรับการเรียน
เริ่มกระทู้โดย: namasjung ที่ 28 ก.ค. 20, 00:14 น
ในปัจจุบันนี้วิชาฟิสิกส์และเคมียังมีความจำเป็นอยู่ไหมขอบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งและฟิสิกส์และเคมีเริ่มมีอยู่ในหลักสูตรของวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นมอหนึ่งในปัจจุบันนี้การ ติวเคมี  (https://www.zonetutor.com/tutorzonechem.html)จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนเพื่อที่จะใช้สอบเข้าสายวิทย์โรงเรียนดังเช่นเตรียมอุดมหรือโรงเรียนต่างๆรวมถึงในระดับอุดมศึกษาเช่นมหาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะวิศวะวิทยาศาสตร์ล้วนต้องใช้ข้อสอบของวิชาฟิสิกส์เคมีเป็นอย่างยิ่ง

หากเราสังเกตดีดีจะพบว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นได้มีการนำความรู้ทางด้านวิชาฟิสิกส์มาใช้ในไปชีวิตประจำวันอยู่เสมอโดยอาจจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ในรูปของการรักษาการเคลื่อนที่และการรักษาสมดุลของร่างกายและการทำนายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยทั้งนี้วัสดุที่อยู่รอบตัวเราหรือสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราโดยที่มนุษย์นั้นเป็นคนสร้างขึ้นต่างก็พัฒนามาจากความรู้ทางสายวิชาฟิสิกส์เคมีเกือบทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยจากวัสดุที่มีความคงทนป้องกันแสงแดดความร้อนในเวลากลางวันได้รวมไปถึงสามารถป้องกันความหนาวเย็นในที่พักอาศัยเมื่อถึงเวลาค่ำคืนได้จากที่กล่าวมานี้ก็สามารถบอกได้ว่าวิชาฟิสิกส์นั้นมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและมีวิวัฒนาการด้านความรู้ที่ต่อยอดมาเสมอ

(https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/01/10/17/blackboard-1299841__340.png)

การ ติวฟิสิกส์  (https://www.zonetutor.com/tutorzonephysics.html)และเคมีเป็นรากฐานที่สำคัญของรายวิชายกตัวอย่างเช่นถ้าในวิชาฟิสิกส์เคมีนั้นช่วยอธิบายการปฏิสัมพันธ์ของอะตอมและโมเลกุลเพื่อที่จะให้เราเอาความรู้ทางด้านวิชาฟิสิกส์อะตอมและโมเลกุลนำไปประยุกต์ใช้กับวิศวกรรมหลากหลายแขนงที่ประยุกต์มาจากพื้นฐานฟิสิกส์เช่นวิศวะโยธาวิศวะเครื่องกลวิศวะอุตสาหกรรมเป็นต้นรวมไปถึงอาชีพสถาปนิกก็จำเป็นจะต้องนำฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณาเรื่องของสภาพโครงสร้างในการก่อสร้าง

รวมไปถึงฉนวนกันความร้อนต่างๆที่เราต้องใช้ฉะนั้นวิชาฟิสิกส์จำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะขาดไม่ได้แม้แต่ในแขนงวิชาด้านเวียศาสตร์สายของชีวภาพบางส่วนก็ธิบายถึงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตระดับเล็กหรือที่เรียกว่าในระดับจุลภาค

มีการนำวิชาฟิสิกส์เข้าไปมีส่วนร่วมในการสังเกตเพื่อช่วยอธิบายลักษณะของเซลล์และเนื้อเยื่อด้วยกันในระดับมหภาคเช่นร่างกายมนุษย์ฟิสิกส์สามารถช่วยอธิบายได้ว่าพลังงานความร้อนและระบบกล้ามเนื้อได้ด้วยเช่นกันรวมถึงพื้นฐานในการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ในปัจจุบันเช่นเครื่องเอ็กซเรย์  เครื่องฉายรังสี  เครื่องเอ็มอาร์ไอ  เพื่อที่จะใช้ตรวจเส้นเลือดและตรวจหามะเร็งเป็นต้น

(https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/21/07/16/learning-3245793__340.jpg)

ฉะนั้นเราต้องเข้าใจของคำว่าธรรมชาติของฟิสิกส์อย่างทองแท้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นรอบตัวเราโดยการใช้หลักการพื้นฐานอ้างอิงอย่างเช่นการเกิดไฟฟ้าสถิตในภาคฤดูหนาวหรือไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปพลังงานจากน้ำเป็นไฟฟ้าหรือจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้วิชาฟิสิกส์เคมีจึงมีความสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อมวลมนุษย์สยาชาติและโรคนี้ในปัจจุบันมีการพัฒนาต่อยอดทางด้านฟิสิกส์การแพทย์เคมีการแพทย์ไปอีกนานเป็นจำนวนมากขึ้นเพื่อเป็นความหวังว่ามนุษย์จะมีอายุที่ยืนขึ้นมีโรคภัยไข้เจ็บที่น้อยลงวิชาฟิสิกส์จึงมีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง