หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มหาวิทยาลัยชิงหัวรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการ Amgen Scholars Program

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 16 ม.ค. 20, 13:37 น

มหาวิทยาลัยชิงหัวรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการ Amgen Scholars Program


กระทู้: มหาวิทยาลัยชิงหัวรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการ Amgen Scholars Program
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 16 ม.ค. 20, 13:37 น
          Amgen Scholars Program (ASP) คือโครงการระดับนานาชาติที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Amgen Foundation ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสด้านการวิจัยให้แก่นักศึกษาที่ต้องการทำงานในแวดวงวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ โครงการภาคฤดูร้อนดังกล่าวมีระยะเวลา 8 หรือ 10 สัปดาห์ โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทั่วโลกจะได้มีโอกาสทำโครงการวิจัยภายใต้คำแนะนำของคณาจารย์ระดับโลก รวมถึงเข้าร่วมงานสัมมนาและกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ และเข้าร่วมการประชุมในฐานะตัวแทนของประเทศ จนถึงขณะนี้มีสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำ 24 แห่งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และแคนาดาที่จัดโครงการดังกล่าว โดยในเอเชียมีอยู่ 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยเกียวโต และมหาวิทยาลัยชิงหัว

          นักศึกษาหัวกะทิ 15 คนจากทั่วโลกจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการประจำปี 2563 พร้อมรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับปักกิ่ง ค่าอาหารบางส่วน สิทธิเข้าพักในหอพักนักศึกษาหรือโรงแรมในมหาวิทยาลัย และเงินเดือน นักศึกษาแต่ละคนจะอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ตลอดโครงการ นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสทำแล็บและทำกิจกรรมทางวิชาการมากมายร่วมกับนักวิจัยหลังปริญญาเอก นักเทคนิคการแพทย์ หรือบัณฑิต ประสบการณ์อันมีค่าเหล่านี้จะกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการวิจัยและช่วยเพิ่มพูนความสามารถด้านการวิจัย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาต่อ นอกจากนี้ เราจะจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่น ๆ เช่น กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนใหม่และรู้จักวัฒนธรรมจีนมากขึ้น โครงการของเรามีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2562 ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ประโยชน์อย่างมากและได้ใช้เวลาในช่วงฤดูร้อนอย่างมีความหมายร่วมกัน

          ในระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้ มหาวิทยาลัยชิงหัวมุ่งมั่นบ่มเพาะนักศึกษาที่มีความสามารถในหลายสาขาและสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศ ทั้งยังมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยนวัตกรรม สำหรับผู้ประสานงานหลักของมหาวิทยาลัยชิงหัวในโครงการ ASP คือวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานด้านชีววิทยาศาสตร์และงานวิจัยชีวการแพทย์ของทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชิงหัวจะสานต่อความสำเร็จของโครงการร่วมกับ Amgen Foundation ต่อไป

          โครงการ ASP ของมหาวิทยาลัยชิงหัวเปิดรับสมัครนักศึกษาจากทั่วโลกแล้ววันนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sps.tsinghua.edu.cn/amgenscholars.html#