หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ท็อปส์ จับมือ ศิริราชส่งความสุข ทุกกระเช้าของขวัญมีส่วนร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์การแ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 5 พ.ย. 19, 15:51 น

ท็อปส์ จับมือ ศิริราชส่งความสุข ทุกกระเช้าของขวัญมีส่วนร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์การแ


กระทู้: ท็อปส์ จับมือ ศิริราชส่งความสุข ทุกกระเช้าของขวัญมีส่วนร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์การแ
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 5 พ.ย. 19, 15:51 น
“ของขวัญเพื่อชีวิต” ของขวัญแห่งการให้...จะไม่สูญเปล่า ท็อปส์ จับมือ ศิริราช ส่งความสุขยิ่งใหญ่สู่คนนับล้าน ทุกกระเช้าของขวัญมีส่วนร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 


(http://img.in.th/images/e1422db6be3083bb22838d93b745f90a.jpg)จากผลสำรวจการเข้าถึงทรัพยากรทางสาธารณสุข ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า จำนวนแพทย์เมื่อเทียบกับประชากรของประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5 ต่อ 1,000 คน ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำว่าระดับที่จะให้บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงอยู่ที่ 4.5 ต่อ 1,000 คน ซึ่งพบว่าประเทศไทยยังขาดแคลนแพทย์ และการเข้าถึงทรัพยากรทางสาธารณสุข โครงการ “ของขวัญเพื่อชีวิต” เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์  ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อทวีคูณความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นความสุขยิ่งใหญ่จากใจดวงเล็ก ๆ สู่ผู้คนนับล้าน เป็นของขวัญแห่งการรักษา  ทุกกระเช้านำเงินรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น เป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา เป็นการสนับสนุนการสร้างบุคลากรทางการแพทย์และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนอกจากจะมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ยังมุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมถึงต้องการพัฒนายกระดับด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยทุกคน ซึ่งศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 จ.นครปฐม ได้สานต่อพันธกิจโดยการกระจายการบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขสู่ชุมชนชานเมืองและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ งานวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งการสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2  จะช่วยเพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยทั้งในและนอกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย และเข้ารับการรักษา ทั้งนี้ต้องใช้งบประมาณการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมประมาณ 850 ล้านบาท ได้รับงบจากรัฐบาล 500 ล้านบาท โดยที่ทางศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกต้องระดมทุนเพิ่ม เมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างคนให้เติบโตเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป สำหรับ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ นับเป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนด้านระดมทุนให้กับโครงการต่าง ๆ  ที่ศิริราชดำเนินการมาโดยตลอด


 นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำนโยบายด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเท่าเทียมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งบริษัทฯได้ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยายาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื่อง และในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังมาถึง บริษัทฯ จัดแคมเปญ Season’s Giving 2020: GIVING THE GREATEST HAPPINESS สุขยิ่งใหญ่จากใจเล็ก ๆ ที่ต้องการสื่อสารถึงความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนของกลุ่มคนจากทุกๆภาคส่วน ทั้งผู้ผลิตสินค้า ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้ซื้อ ผู้รับ และการส่งความสุขคืนกลับสู่สังคม โครงการ “ของขวัญเพื่อชีวิต” จึงเกิดขึ้นเพื่อต้องการให้กระเช้าปีใหม่เป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมส่งความสุขยิ่งใหญ่จากใจเล็กๆ ให้กับผู้คนนับล้าน เป็นของขวัญแห่งการรักษา   เมื่อซื้อกระเช้าของขวัญที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ    ท็อปส์ รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2)  และเชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนผ่านเซ็นเพย์ที่จุดแคชเชียร์ และ กล่องบริจาคที่ร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ    ท็อปส์ ทุกสาขา และอีกหนึ่งแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตนอกเหนือจากด้านสาธารณสุขแล้ว  คือ การสานต่อความยั่งยืนด้านอาชีพ รายได้ให้กับเกษตรกร ความยั่งยืนต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมโดยคัดสรรผลิตภัณฑ์จาก 140 ชุมชนใน 49 จังหวัดทั่วประเทศ เช่น ผลไม้ สินค้าแปรรูป ,กระเช้าจากกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น จ.อ่างทอง, วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง จ.นครปฐม ,ผ้าทอมือจากวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง, ผ้าขาวม้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านท่าช้าง จ.ยโสธร , ถุงกระจูดจากกลุ่มแปรรูปจากกระจูดบ้านเนินธัมมัง จ.นครศรีธรรมราช ,ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวไทยภูเขา ในโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย ฯลฯ  ทำให้กระเช้าของขวัญทุกใบของเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เปี่ยมล้นด้วยคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้มอบและถูกใจผู้รับ


รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กล่าวว่า โครงการสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้ป่วยโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางที่ไม่ซับซ้อนในพื้นที่ เขต 5 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด นครปฐม, ราชบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์  ได้จำนวนมากขึ้นและเต็มประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ซึ่งจากเดิมมีเตียงผู้ป่วยเพียง 60 เตียง โดยวางแผนจะเพิ่มเป็น 200 เตียง ซึ่งจะสามารถช่วยดูแลและรองรับผู้ป่วยใน และผู้ป่วยหนักในห้องไอซียูได้มากขึ้น  โดยปัจจุบันศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการ 350,000 คนต่อปี ซึ่งคาดการณ์ว่าเมื่อก่อสร้างอาคารส่วนขยาย ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ ในปี 2564 จะทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น  700,000 คนต่อปี


มาร่วมส่งความสุขยิ่งใหญ่จากใจดวงเล็ก ๆ สู่คนนับล้าน ผ่านโครงการ “ของขวัญด้วยชีวิต” 

เพียงซื้อกระเช้าของขวัญที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562  – 31 มกราคม 2563 รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 หรือ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านเซ็นเพย์ที่จุดแคชเชียร์และกล่องบริจาค ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันนี้  ถึง 31 มีนาคม 2563