หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สนพ. เดินหน้าโครงการ THE ENERGiST 2 By EPPO เฟ้นหาคนรุ่นใหม่

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: tontago ที่ 22 ต.ค. 19, 11:35 น

สนพ. เดินหน้าโครงการ THE ENERGiST 2 By EPPO เฟ้นหาคนรุ่นใหม่


กระทู้: สนพ. เดินหน้าโครงการ THE ENERGiST 2 By EPPO เฟ้นหาคนรุ่นใหม่
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 22 ต.ค. 19, 11:35 น
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เดินหน้าโครงการ THE ENERGiST 2 By EPPO โครงการเฟ้นหาคนพลังงานรุ่นใหม่ ร่วมระดมสมอง เฟ้นหาไอเดียในการสร้างสรรค์นโยบาย และการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ร่วมพัฒนาไอเดียกับวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ

สนพ. ได้คัดเลือกและประกาศผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 120 คน เพื่อคัดสรรผู้เข้าแข่งขันร่วมกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ โดยมีนวัตกรพลังงานจากภาครัฐ เอกชน ประชาชนและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จัดกิจกรรม Around the Clock Hackathon ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นการเปิดโอกาสให้คนพลังงานรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์นโยบายและต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย ผ่านการกำหนดนิยามความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดระบบนิเวศด้านพลังงานของประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทั้งความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศกว่า 20 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานนโยบายพลังงานภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังได้โอกาสในการต่อยอดธุรกิจจากนโยบายและแผนด้านพลังงานให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศ

ทั้งนี้ กิจกรรมต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 ตุลาคมนี้ เป็นกิจกรรม Workshop สุดเข้มข้นจากผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ทีมที่จะฝึกทักษะการนำเสนอ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการคิดแบบรอบด้าน ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจาก กิจกรรมในรอบ Around the Clock Hackathon เพื่อชิงเงินทุนสนับสนุนการต่อยอดไอเดียและการขยายผลเชิงพาณิชย์ ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศของโครงการจะได้รับโอกาสในการศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะที่เป็นต้นแบบด้านนวัตกรรมหรือธุรกิจพลังงานเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์นโยบายด้านพลังงานและต่อยอดธุรกิจพลังงานของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : FACEBOOK : The Energist by EPPO  หรือ www.theenergistbyeppo.org

#THEENERGiST2byEPPO #ThailandEnergyEcosystem #PolicyHackathon #EPPO #สนพ #สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน