หน้า : พิมพ์หน้านี้ - "งานอลังการหัตถกรรมล้านนา2018"โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เชียงใหม่

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: pharanyusx ที่ 18 ต.ค. 18, 14:20 น

"งานอลังการหัตถกรรมล้านนา2018"โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เชียงใหม่


กระทู้: "งานอลังการหัตถกรรมล้านนา2018"โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เชียงใหม่
เริ่มกระทู้โดย: pharanyusx ที่ 18 ต.ค. 18, 14:20 น
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ขอฝากประชาสัมพันธ์งาน
อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018 และกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และส่งเสริมการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา  ดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และเป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ แก่ชุมชน สามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้านต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

1.      เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

2.      เพื่อนำความรู้และภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3.      เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว

4.      เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

5.      เพื่อเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์OTOP

6.      เพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

7.      เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

         กลุ่มนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักลงทุน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ที่สนใจร่วมโครงการ จำนวน 40 คนต่อเส้นทาง

กำหนดจัดงาน แสดงและจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 


ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสน์ภักดี (อาคารB) ศูนย์ราการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  แจ้งวัฒนะ

ร่วมสัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยว

ตามโครงการ หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 

         โปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

เส้นทางที่ 1ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จำนวน 5 หมู่บ้าน  (วันที่ 15-17ตุลาคม 2561) ประกอบด้วย

1. บ้านป๊อก หมู่ที่1 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน

2. บ้านเมืองขอน หมู่ที่1 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย

3. บ้านท่ากาน หมู่ที่5 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง

4. บ้านแม่ขนิลเหนือ หมู่ที่6 ต.บ้านปง อ.หางดง

5. บ้านป่าเดื่อ หมู่ที่1 ต.ขัวมุง อ.สารภี

 

โปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

เส้นทางที่ 2 ระยะเวลา 3วัน 2 คืน จำนวน 5 หมู่บ้าน  (วันที่ 24-26 ตุลาคม 2561) ประกอบด้วย

1. บ้านทุ่งจำเริงหมู่ที่ 3 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย

2. บ้านดงดำ หมู่ที่ 5 ต.ฮอด อ.ฮอด

3.บ้านแปลง 5 หมู่ที่3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า

4.บ้านเชิงดอย หมู่ที่3ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง

5.บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 19 ต.ดอยหล่อ  อ.ดอยหล่อ

 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

เส้นทางที่ 3 ระยะเวลา 3วัน 2 คืน จำนวน 5 หมู่บ้าน  (วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561) ประกอบด้วย

1.       บ้านตีนธาตุ ต.ป่าไหน อ.พร้าว

2.       บ้านมหาธาตุ ต.แสนไห อ.เวียงแหง

3.       บ้านถ้ำตับเตา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ

4.       บ้านแม่สูนน้อย ต.แม่สูน อ.ฝาง

5.       บ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย

 

สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมโครงการเยี่ยมชม


ติดต่อสอบถาม: 081-881-8-472