หน้า : พิมพ์หน้านี้ - Veloce BioPharma ประกาศผลการวิจัย VBP-926 ระยะ Phase 2b

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 5 ต.ค. 18, 15:06 น

Veloce BioPharma ประกาศผลการวิจัย VBP-926 ระยะ Phase 2b


กระทู้: Veloce BioPharma ประกาศผลการวิจัย VBP-926 ระยะ Phase 2b
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 5 ต.ค. 18, 15:06 น
Veloce BioPharma ประกาศผลการวิจัย VBP-926 (โพวิโดน-ไอโอดีนประเภทใช้ภายนอกในกระสายยาที่ไม่ใช่น้ำ) ระยะ Phase 2b

(https://www.img.in.th/images/de9e3d72be2af257f0f0ba17a5f04c2a.jpg)

Veloce BioPharma ประกาศผลการวิจัย VBP-926 (โพวิโดน-ไอโอดีนประเภทใช้ภายนอกในกระสายยาที่ไม่ใช่น้ำ) ระยะ Phase 2b พบผลลัพธ์ที่น่าพอใจในกลุ่มผู้ป่วยโรคขอบเล็บอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการทำเคมีบำบัด

          - VBP-926 (โพวิโดน-ไอโอดีน) ของ Veloce BioPharma ปรากฏผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติและคลินิก ในการวิจัยระยะ Phase 2b กับกลุ่มผู้ป่วยโรคขอบเล็บอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการทำเคมีบำบัด

          - ผลลัพธ์ที่น่าพอใจทางคลินิกวางรากฐานสู่การทดลองทางคลินิกระยะ Phase 3 ซึ่งเป็นระยะสำคัญ

          Veloce BioPharma, LLC ("Veloce") บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระยะคลินิกที่อุทิศตนในการพัฒนาเทคนิครักษาโรคเฉพาะที่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเกี่ยวกับโรคผิวหนังและโรคทางตา ประกาศผลลัพธ์ที่น่าพอใจจากการวิจัยโพวิโดน-ไอโอดีนเจือจางในระบบตัวทำละลาย DMSO ระยะ Phase 2b สำหรับการพัฒนายาใช้ภายนอกเพื่อรักษาอาการขอบเล็บอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการทำเคมีบำบัด หรืออาการเจ็บปวดและอักเสบในเล็บอันเป็นผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัด

          การวิจัยระยะ Phase 2b นี้ดำเนินการแบบหลายศูนย์ สุ่มกลุ่มตัวอย่าง ปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง และมีกลุ่มควบคุม โดยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินความปลอดภัย ความทนต่อยา และประสิทธิภาพของ VBP-926 เมื่อให้ยาใน 2 ขนาดด้วยกัน (1% PVP-I, 2% PVP-I) เทียบกับยาหลอก (vehicle) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคขอบเล็บอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการทำเคมีบำบัดทั้งสิ้น 102 ราย ผลการวิจัยพบว่า VBP-926 (2%) บรรลุจุดยุติปฐมภูมิในแง่ประสิทธิภาพเมื่อประเมินตามระดับความรุนแรงของอาการขอบเล็บอักเสบ (Paronychia Severity Grading Scale) VBP-926 ให้ผลลัพธ์สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ได้รายงานไว้ก่อนหน้า ยาทั้ง 2 ขนาดทนต่ออาการข้างเคียงได้ดี ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาในแง่รูปลักษณะ พร้อมบรรเทาอาการในเล็บที่เป็นโรค

          "การทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นผลลัพธ์อันดีในทางคลินิกของโซลูชั่น VBP-926 2% ได้อย่างชัดเจน" พญ. Kara Capriotti ประธานและผู้อำนวยการโครงการโรคผิวหนังของ Veloce กล่าว "เราพร้อมขับเคลื่อน VBP-926 สู่การพัฒนาระยะ Phase 3 พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาอาการซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาที่ได้รับการรับรอง การรับมือกับความเจ็บปวดและความไม่สะดวกสบายที่ผู้ป่วยโรคขอบเล็บอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการทำเคมีบำบัดต้องเผชิญนั้น นับเป็นปัญหาอันยิ่งยวดที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง และเรามีความมุ่งมั่นในการคิดค้นยาใช้ภายนอกที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ให้จงได้"

          ผลการวิจัย Phase 2b พบว่า VBP-926 ในความเข้มข้นที่มากกว่าอีกกลุ่ม บรรลุจุดยุติปฐมภูมิในแง่ของประสิทธิภาพ โดยการให้ยา 2% ให้ผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติเมือประเมินจากพัฒนาการของเล็บ ตั้งแต่แนวฐานไปจนถึงสิ้นสุดการรักษาตามระดับความรุนแรงของอาการขอบเล็บอักเสบ (p=.0003) และยังไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงจากการรักษา โดยมีเพียงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระดับที่ไม่รุนแรงและผันกลับได้เมื่อหยุดยา

          นพ. Mario Lacouture ผู้อำนวยการโครงการมะเร็งผิวหนังประจำศูนย์ Memorial Sloan Kettering Cancer Center และผู้นำการวิจัยดังกล่าว ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า "โรคขอบเล็บอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการทำเคมีบำบัดเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจากการรักษามะเร็ง และอาจบั่นทอนคุณภาพชีวิตและการจัดการเทคนิคเยียวยามะเร็ง การวิจัยครั้งนี้ได้รับความสนใจ เพราะแสดงให้เห็นระดับความรุนแรงของอาการขอบเล็บอักเสบที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อให้ยา VBP-926 ในความเข้มข้นที่สูงขึ้น" ทั้งนี้ การวิจัยของ นพ. Lacouture ได้รับทุนสนับสนุนจาก Veloce BioPharma

          เกี่ยวกับ VBP-926

          VBP-926 เป็นยาใช้ภายนอกในกลุ่มสารชีวฆาตที่ออกฤทธิ์กว้างและไม่ดื้อยา โดยมีฤทธิ์กำจัดจุลชีพทั้งหมดที่พบ ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย ไวรัส ยีสต์ เชื้อรา ฟังไจ และโปรโตซัว

          เกี่ยวกับโรคขอบเล็บอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการทำเคมีบำบัด

          การให้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งประเภทต่าง ๆ อาจทำให้เล็บมีอาการเจ็บปวด ร่วมกับการติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อหลายชนิดผสมกันในผู้ป่วยบางกลุ่ม อาการขอบเล็บอักเสบที่เกิดจากแพทย์นั้นพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการทำเคมีบำบัดรักษามะเร็งหลายประเภท โดยพบว่าเป็นผลจากการใช้ยา Epidermal Growth Factor Receptor Inhibitors, taxanes, MEK inhibitors, mTOR inhibitors, anthracyclines และ DNA/RNA synthesis inhibitors ส่วนการเปลี่ยนแปลงของเล็บที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการเจ็บป่วยที่สูงขึ้นนั้นมีทั้งอาการผื่นแดงรอบเล็บ อาการบวมน้ำ เกิดสิ่งขับหลั่ง เล็บกร่อนแบบมีหนอง และเนื้องอกแกรนูโลมาแบบมีหนองรอบเล็บหรือใต้เล็บ

          เกี่ยวกับ Veloce BioPharma

          Veloce BioPharma, LLC เป็นบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจเภสัชภัณฑ์ในระยะคลินิก บริษัททุ่มเทในการพัฒนายาประเภทใช้ภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเกี่ยวกับโรคผิวหนังและโรคทางตา

          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

          Veloce BioPharma:

          Kara Capriotti, MD
          President, Veloce BioPharma LLC
          อีเมล: kcapriotti@velocebiopharma.com

          สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจได้ที่:

          Triad Securities Corp.

          Mark Palmer
          Managing Director
          อีเมล: mpalmer@triadsecurities.com

          โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/753707/Veloce_BioPharma_Logo.jpg