หน้า : พิมพ์หน้านี้ - CAT จับมือ AILES ปฏิวัติการศึกษาสู่ระบบออนไลน์ เพิ่มโอกาสและทางเลือกให้เรียนได้

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prfocus888 ที่ 4 ก.ค. 18, 11:07 น

CAT จับมือ AILES ปฏิวัติการศึกษาสู่ระบบออนไลน์ เพิ่มโอกาสและทางเลือกให้เรียนได้


กระทู้: CAT จับมือ AILES ปฏิวัติการศึกษาสู่ระบบออนไลน์ เพิ่มโอกาสและทางเลือกให้เรียนได้
เริ่มกระทู้โดย: prfocus888 ที่ 4 ก.ค. 18, 11:07 น
เทคโนโลยีการสื่อสารได้เข้ามาปฏิวัติระบบการศึกษาและเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT และ กลุ่มนักวิชาการจากสมาคมการศึกษาและเรียนรู้อย่างอิสระเพื่อความยั่งยืน หรือ AILES ได้จับมือกันดำเนิน โครงการความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ภายใต้โครงการ  CAT - AILES Digital School (CADS)  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มทางเลือกแก่เด็กนักเรียน ให้ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ใช่ ในรูปแบบที่ชอบอย่างอิสระ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาทางเลือก Alternative Education ผ่านเทคโนโลยีสื่อสาร ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการศึกษาและดำเนินโครงการร่วมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า CAT ไปเมื่อเร็วๆ นี้   

       ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า CAT ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารของประเทศ ได้ให้การสนับสนุนแฟลตฟอร์ม Digital Learning Solution และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับสมาคมการศึกษาและเรียนรู้อย่างอิสระเพื่อความยั่งยืน (AILES) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่เป็นสถาบันการศึกษาในภาคเอกชนและโรงเรียนกวดวิชาต่าง ๆ  ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีการพัฒนางานวิชาการด้านการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำสื่อการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการการศึกษาทางเลือก รวมถึงหลักสูตรการเรียนรู้นอกระบบ
    นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่จะปฏิวัติระบบการศึกษาให้พัฒนาสู่ระบบการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Application) ด้วยการบูรณาการ e-Business Platform เช่นบริการ CAT conference, e-entertainment, e-Learning และระบบอื่นๆ ที่จะช่วยให้โรงเรียนนอกระบบสามารถแปลงสื่อการเรียนการสอนสู่ระบบออนไลน์ในลักษณะ Content Creator และก้าวสู่ผู้ให้บริการ Learning Service Provider ภายใต้แนวคิดห้องเรียนอันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ให้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
         ดร.มณฑา วิญญโสภิต นายกสมาคมการศึกษาและเรียนรู้อิสระเพื่อความยั่งยืน หรือ AILES กล่าวว่า ระบบการเรียนในโครงการ  CAT - AILES Digital School หรือ CADS จะเป็นรูปแบบการเรียนตามอัธยาศัยโดยโรงเรียนนอกระบบ สามารถเลือกเป็นผู้จัดการศึกษาได้ 3 รูปแบบตามความถนัดและความพร้อม ได้แก่ รูปแบบเรียนเสริมความรู้ โดยเปิดรับนักเรียนในระดับมัธยมปลาย และให้บริการสื่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และระบบการสอนปกติของโรงเรียนนอกระบบนั้นๆ เพื่อเสริมความรู้ในโรงเรียนหรือเพื่อเตรียมตัวสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา รูปแบบเรียนแบบพบกลุ่ม (CADS & Learning Group) เป็นนักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่สมัครเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายกับโครงการ (ต้องไม่เรียนในโรงเรียนใด) เรียนด้วยตนเองผ่านระบบ Internet และบูรณาการจัดการเรียนรู้ตาม Individual Education Plan ; IEP โดย LSP สัปดาห์ละ 1-3 วัน เพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายภายใน 2-3 ปีเพื่อเข้าเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ (เรียน CADS + พบกลุ่ม + รับวุฒิ กศน.) และ รูปแบบห้องเรียน  โดยเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ออกจากระบบโรงเรียนปกติ เพื่อมาเรียนด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนระบบออนไลน์ และบูรณาการจัดการเรียนรู้รายบุคคล สัปดาห์ละ 1 ถึง 5 วันเป็นเวลา 3 ปี ตามรูปแบบการเรียนตามอัธยาศัย อันจะเสริมสร้างให้ผู้เรียนที่มีทักษะที่เหมาะสม ซึ่งจะได้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายเพื่อนำไปใช้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

       สำหรับ คณะทำงานในโครงการ  CAT - AILES Digital School หรือ CADS   เป็นความร่วมมือ ระหว่าง CAT  ซึ่งจะเป็นผู้บริหารจัดการเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ในขณะเดียวกัน สมาคมการศึกษาและเรียนรู้อย่างอิสระเพื่อความยั่งยืน จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการนำเข้าเนื้อหาการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยในระยะเริ่มต้น จะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมปลาย ที่สนใจเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้เข้าร่วมโครงการฯ รวมไปถึงเปิดรับสถาบันการศึกษา โรงเรียนกวดวิชา ติวเตอร์ ให้เข้ามาร่วมในโครงการ CADS เพิ่มมากขึ้น และร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ เรียนได้ทุกที่…ทุกเวลา ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดเลือกหัวข้อและเนื้อหาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนเพิ่มบทบาทเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ และเป็นโค้ชที่ดีให้กับนักเรียน เพื่อการเรียนรู้ที่บรรลุผล นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนยุคใหม่ ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช้ผ่านเทคโลยีสื่อสารยุคใหม่ และสามารถนำวุฒิการศึกษาไปใช้เรียนต่อ นำความรู้ไปใช้ทำงานในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลายเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป