หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ว่าด้วยเรื่อง "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน"

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: rabbit6604 ที่ 22 ธ.ค. 16, 13:11 น

ว่าด้วยเรื่อง "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน"


กระทู้: ว่าด้วยเรื่อง "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน"
เริ่มกระทู้โดย: rabbit6604 ที่ 22 ธ.ค. 16, 13:11 น
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ผู้แทนไทยในคณะกรรมการธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็ก ประเทศไทย (GCNT) จัดประชุมระดับชาติว่าด้วย "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน"

นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการเปิดประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน พร้อมเปิดตัวเป็นทางการในการดำเนินงานตามหลักการของสหประชาติ
ในการนี้ ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการสื่อสารเครือ เจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะผู้แทนเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็ก ประเทศไทย (GCNT) พร้อมด้วย นางจันทร์ชม จินตยานนท์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) และนายภัทรชัย สนธิขันธ์ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน ไทย ยูเนี่ยน กรุ๊ป ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "การดำเนินงานตามหลักการ UNGP ในประเทศไทย" เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและแลกเป็นเรียนรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยนร่วมกับทุกภาคส่วน