หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ถึงเวลา สตาร์ทอัพ (Startup)

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: magketing ที่ 6 ก.ย. 16, 16:20 น

ถึงเวลา สตาร์ทอัพ (Startup)


กระทู้: ถึงเวลา สตาร์ทอัพ (Startup)
เริ่มกระทู้โดย: magketing ที่ 6 ก.ย. 16, 16:20 น
สตาร์ทอัพ (Startup) คือ ธุรกิจแนวใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงโลกด้วยแนวคิดที่แตกต่าง ผนวก
เข้ากับนวัตกรรม และเทคโนโลยี ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม

แม้ว่าช่วงแรกสตาร์ทอัพจะมีจุดเริ่มต้นมาจากธุรกิจไอทีและ
เทคโนโลยีเป็นหลัก หรือ Technology Startup (Tech
Startup) แต่ทุกวันนี้คำนิยามของ "สตาร์ตอัพ" ไม่ได้จำกัด
เฉพาะด้านไอทีแต่ครอบคลุมไปถึง "ธุรกิจเกิดใหม่" ด้าน
อื่นๆ ด้วย โดยมีนวัตกรรม (innovation) และ ความ
สร้างสรรค์ (creativity) มาเป็นเงื่อนไข

ดังนั้น สตาร์ทอัพ จึงเป็นธุรกิจที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสโลกได้ทุกขณะ สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์
ของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่เกิดขึ้นได้
ความรวดเร็ว ด้วยกระบวนการที่ไม่เหมือนใครโดยสามารถ
ทำซ้ำ ขยายตลาด และสร้างมูลค่าเพื่อการเติบโตแบบก้าว
กระโดด ด้วยการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทุกคนบน
โลกได้อย่างรวดเร็ว อาทิ เปลี่ยนวิธีการสื่อสารถึงกันและกัน
เปลี่ยนวิธีการสั่งซื้ออาหาร เปลี่ยนวิธีการเรียกแท็กซี่ เปลี่ยน
วิธีการเลือกซื้อหนังสือ หรือการนัดประชุม เป็นต้น

รัฐบาลจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับธุรกิจ สตาร์ทอัพ
และต้องการผลักดันเศรษฐกิจด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

นอกจากจะเป็นการระดมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ
นักลงทุนให้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งแล้ว เพื่อสร้างความตื่นตัว มอบ
องค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในวงกว้างของ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา
อาชีวะ ผู้ที่พึ่งเริ่มทำงาน เกษตรกรยุคใหม่ ผู้บริหารองค์กร

รวมทั้งยังช่วยให้นักธุรกิจเอสเอ็มอี ได้เข้าใจและรู้จัก
สตาร์ทอัพ สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้อีกด้วย นอกจากนั้น
รัฐบาลยังต้องการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการขยาย
ธุรกิจและการสร้างตลาดใหม่ เพื่อไปสู่การเติบโตแบบก้าว
กระโดดอย่างยั่งยืน

แม้จะเป็นสิ่งที่มาใหม่ แต่ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจ
ต่างๆก็ไวต่อสถานการณ์ ผุดแคมเปญและกิจกรรมทางการ
ตลาดเพื่อรองรับ “สตาร์ทอัพ” ออกมาในหลากหลายรูปแบบ

“สตาร์ทอัพ” ในช่วงขวบปีนี้ถือได้ว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

ครั้งหนี่งวงการธุรกิจไทยเคยตื่นตัวกับคำว่า SME มาแล้ว ใน
ครั้งนี้นโยบายภาครัฐต้องการส่งเสริมให้ SME สามารถ
พัฒนาตนเองให้เติบใหญ่จนกลายเป็นอีกหัวรถจักรหนึ่งที่
สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยได้
นอกเหนือจากการเกษตร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การเสริมสร้างธุรกิจ "สตาร์ทอัพ" ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
แขนงหนึ่งในนโยบายนี้ ล่าสุดเตรียมการจัดตั้งศูนย์เพาะบ่ม
สตาร์ทอัพแบบครบวงจร ยังไม่รวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สตาร์ทอัพ คือธุรกิจ
เกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งมีนวัตกรรม
ในรูปแบบธุรกิจ  ที่สามารถทำซ้ำ  และขยายตลาด  เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด  ธุรกิจสตาร์อัพ
อาจไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจที่สร้างหรือใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
แต่การสร้างธุรกิจที่สามารถทำซ้ำและขยายตลาดได้

ท้ายที่สุดแล้วภาครัฐต้องการเห็น Startup สามารถเติบโต
เป็นธุรกิจแนวใหม่ที่เปลี่ยนแปลงโลกด้วยความคิดต่างโต
แบบก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรมได้ในที่สุด

สนับสนุนโดย             
นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing)

สามารถดาวน์โหลดนิตยสารฉบับเต็ม...ฟรี...ได้ที่
 http://www.ebooks.in.th/ebook/41656/magketing_vol16/