หน้า : พิมพ์หน้านี้ - โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: sanddy55 ที่ 2 ก.ย. 16, 13:32 น

โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ


กระทู้: โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
เริ่มกระทู้โดย: sanddy55 ที่ 2 ก.ย. 16, 13:32 น
โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เดินเครื่องขับเคลื่อนภาคการศึกษา อบรมตัวแทนผู้นำคนรุ่นใหม่ หรือ School Partners จาก 12 องค์กร เพื่ออนาคตประเทศไทย

ตามที่คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ นำโดยกระทรวงศึกษาธิการ (หัวหน้าทีมภาครัฐ) และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (หัวหน้าทีมภาคเอกชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน" (CONNEXT ED) ระหว่างภาคเอกชนผู้ร่วมก่อตั้ง 12 องค์กร เพื่อสนับสนุนส่งบุคลากรภายในสังกัด ซึ่งเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่ มาร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานไปสู่โรงเรียนในโครงการประชารัฐ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านการศึกษาพื้นฐานของประเทศอย่างยั่งยืนนั้น ซึ่งขณะนี้ทั้ง 12 องค์กร ได้คัดเลือกตัวแทนผู้นำคนรุ่นใหม่ หรือ School Partners จำนวนรวมกว่า 550 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในวันนี้ (ศุกร์ที่ 2 ก.ย.2559) ได้จัดให้มีพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างขวัญและกำลังใจแก่ School Partners ก่อนจะลงพื้นที่จริง เพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการและครูในโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าทีมภาครัฐโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ หัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากอีก 11 องค์กรที่ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)

สำหรับองค์กรที่ร่วมสานพลังประชารัฐเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้ยั่งยืนอีก 11 องค์กรที่เข้าร่วมในการประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)โดย นางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเซ็นทรัล นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มมิตรผล รศ.ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ กรรมการบริษัท บมจ. ปตท. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสซีจี นายมงคล เฮงโรจนโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด ในเครือเอสซีจี เคมิคอลส์ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ บมจ. ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในส่วนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้สนับสนุนให้บุคลากรภายในของบริษัทในเครือฯ จากกลุ่มธรุกิจต่าง ๆ เข้าร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานไปสู่โรงเรียนในโครงการประชารัฐในครั้งนี้ด้วย โดยรับดำเนินการทั้งสิ้น 203 โรงเรียน ได้แก่ TRUE จำนวน 106 โรงเรียน CPF 51 โรงเรียน CPALL 35 โรงเรียน อื่น ๆ 11 โรงเรียน ซึ่งคาดหวังว่าจะมีส่วนร่วมที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านการศึกษาพื้นฐานของประเทศอย่างยั่งยืน