หน้า : พิมพ์หน้านี้ - Summer Camp ซัมเมอร์สิงคโปร์ 2016 พิเศษสุด! เที่ยวสวนสนุกเลโก้แลนด์มาเลเซีย

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: wisdomhouseedu ที่ 14 ธ.ค. 15, 16:25 น

Summer Camp ซัมเมอร์สิงคโปร์ 2016 พิเศษสุด! เที่ยวสวนสนุกเลโก้แลนด์มาเลเซีย


กระทู้: Summer Camp ซัมเมอร์สิงคโปร์ 2016 พิเศษสุด! เที่ยวสวนสนุกเลโก้แลนด์มาเลเซีย
เริ่มกระทู้โดย: wisdomhouseedu ที่ 14 ธ.ค. 15, 16:25 น
Summer Camp ซัมเมอร์สิงคโปร์ 27 มีนาคม - 9 เมษายน 2016
พิเศษสุด! เที่ยวสวนสนุกเลโก้แลนด์มาเลเซีย 1 วันเต็มอิ่ม!! ไม่ซ้ำใคร!!
โปรแกรมใหม่ล่าสุด พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทูสโซ่สิงคโปร์ ที่เพิ่งเปิดตัว!!
 เพิ่มพิเศษ!! เรียนภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมเบเกอรี่ ที่สนุกสนาน และ แสนอร่อย !!!
ราคาสุดคุ้ม!  76,500 บาท ครบทุกอย่าง รวมค่าซิมการ์ดที่สิงคโปร์
วันที่ 27 มีนาคม- 9 เมษายน 2016  ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (รับนักเรียนอายุ 9  ปีขึ้นไป)

ไฮไลท์!! เมอร์ไลออนพาร์ค ซิตี้ทัวร์ ตึกทุเรียน สิงคโปร์ฟลายเออร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เลโก้แลนด์มาเลเซีย  สวนน้ำ Adventure Cove  Waterpark
รีเวอร์ซาฟารี เซ็นโตซ่า พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทูสโซ่สิงคโปร์  รถลูจ Sky Ride เล่นวินด์เซิร์ฟ พิพิธภัณฑ์โลกใต้น้ำ S.E.A Aquarium
มาเลเซียฟู้ดสตรีท โชว์น้ำพุประกอบเลเซอร์ Wings of Time น้ำพุแห่งโชคลาภ ห้างซันเทคซิตี้ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ซื้อของที่ระลึกไชน่าทาวน์ 
ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด ร้านของเล่น Toys R Us  ช้อปปิ้งห้าง Vivo City ที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์
วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล จัดโปรแกรมเรียภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สถาบัน SSTC Institute เรียนกับครูเจ้าของภาษาและเพื่อนต่างชาติ
 
จุดเด่นของโครงการ แยกนักเรียนตามระดับภาษาอังกฤษ เด็กเล็กหรือเด็กโตก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ เรียนภาษาอังกฤษกับครูฝรั่งเรียนร่วมกับเพื่อนๆต่างชาติ พร้อมทัศนศึกษาครบสูตร ณ สถานที่ที่จัดได้ว่าเป็นสัญลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับสิงคโปร์

สิ่งที่รวมในโครงการ

•   ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศสิงคโปร์
•   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธย์แปซิฟิก หรือ สิงคโปร์แอร์ไลน์ รวมค่าภาษีสนามบิน
•   ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 2 ล้านบาท
•   น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
•   ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทาง ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
•   ที่พักตลอด 13 วัน
•   ซักผ้าให้ 1 ครั้ง
•   ค่าอาหาร 3 มื้อ น้ำเปล่า 1 ขวดทุกวัน
•   เสื้อยืดที่ระลึก ของวิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น
•   DVD ภาพที่ระลึกหลังจากเดินทางกลับไทย
•   พี่เลี้ยงคนไทยและไกด์ชาวสิงคโปร์ดูแลตลอดเวลา

เงื่อนไขการจองโครงการ
•   กรอกใบสมัคร + สำเนาหน้าพาสปอร์ตของนักเรียนที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน
•   ชำระค่ามัดจำ 20,000 บาท ทันทีเมื่อจองโครงการ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในกรณีที่นักเรียนยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัว)
•   ชำระค่าโครงการที่เหลือทั้งหมดก่อน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 สำหรับการออกตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าที่พัก ทัวร์และค่าเรียน
•   ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016 เวลา 10.00 -12.00 น. 
•   ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยเน้นผลประโยชน์สูงสุด และความปลอดภัยของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นสำคัญ
•   ในกรณีที่ไม่สามารถออกเดินทางได้ เนื่องจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวน
•   หากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 10 คนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ
•   โครงการนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าทำหนังสือเดินทาง ของฝากที่ระลึกและค่ากระเป๋าน้ำหนักเกินของนักเรียน
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการซัมเมอร์สิงคโปร์สามารถดูเพิ่มเติมที่  http://www.wisdomhouse.co.th/summer_singapore/ 
ชมภาพความประทับใจ VDO ทุกโครงการที่ผ่านมา รูปกิจกรรมต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ www.facebook.com/wisdomhousethailand
   http://www.youtube.com/user/WisdomHouseEducation