หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58  พิมพ์หน้านี้ - โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: กองพธ.พล.ม.๑ ที่ 2 มิ.ย. 14, 19:55 น

โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: กองพธ.พล.ม.๑ ที่ 2 มิ.ย. 14, 19:55 น
จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์(กองพธ.พล.ม.๑)


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 08:42 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 08:43 น
*"ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ ก็เพราะมีผู้ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องมีผู้ที่ให้กับพวกที่รับ...ผู้ที่ให้นั้น เพราะได้รับก่อนจึงให้ได้"*
พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษาทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 08:44 น
*"งานนั้นถ้าทำต้องทำจริง ถ้าไม่ทำจริงแล้วเกิดความเสียหายอย่างมาก"*
พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษาทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 08:45 น
*"ผู้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ย่อมต้องคิดถึงอยู่เสมอว่า วันหน้าอาจเกิดเคราะห์ร้ายบ้างก็ได้ น่าเป็นห่วงอยู่ แต่ถ้าได้สร้างความดีไว้ ก็เชื่อได้แน่ว่าจะมีผู้มาช่วยบ้าง"*
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการการจัดการแข่งขันฟุตบอลและรักบี้ฟุตบอล เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 08:45 น
*"ประเพณีโบราณของเราก็มีว่า เพื่อนบ้านใครเดือดร้อน เราก็ช่วยกัน และยิ่งอยู่ในบ้านเดียวกัน ก็ยิ่งต้องอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งเป็นหลักของคนไทย ที่ว่า ทุกคนเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน"*
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการการจัดการแข่งขันฟุตบอลและรักบี้ฟุตบอล เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 08:46 น
*"ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่างโดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้ว ก็เป็นการได้ทดแทนบุญคุณประชาชนคนไทยทุกคน"
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 08:46 น
*"ทุกคนจะต้องตั้งมั่นในความสามัคคีและความไม่ประมาท จะต้องใช้ปัญญาและความรอบคอบคิดอ่านก่อนจะกระทำการทั้งปวง"
พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๑๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 08:47 น
*"ความเจริญของแต่ละบุคคลต้องอาศัยความเจริญมั่นคงของส่วนรวม"
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด และผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม บริษัท ห้างร้าน เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๒


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:01 น
*"ทุกคนจะต้องตั้งมั่นในความสามัคคีและความไม่ประมาท จะต้องใช้ปัญญาและความรอบคอบคิดอ่านก่อนจะกระทำการทั้งปวง"
พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๑๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:03 น
*"ความเจริญของแต่ละบุคคลต้องอาศัยความเจริญมั่นคงของส่วนรวม"
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด และผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม บริษัท ห้างร้าน เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๒


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:04 น
*"แม้เราจะอยู่ห่างไกลกันคนละทวีป แต่เราก็มีจุดมุ่งหมายในสังคมและการเมืองเช่นเดียวกัน คือต่างก็ยึดมั่นในสันติภาพ เสรีภาพ และความยุติธรรม"
พระราชดำรัส ในโอกาสเอกอัครราชทูตกรีซเข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาสน์ตราตั้ง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๑๒ ณ พระที่นั่งจักรีมหาประสาท


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:04 น
"รักษาตัวเองไว้ตลอดไปในชีวิตด้วยความดี"
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน "นิสิตจุฬา" เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:05 น
"บ้านเมืองอาจตกไปอยู่ในเงื้อมมือผู้อื่นก็ได้ เพราะเรามัวแต่ต่อสู้กันเอง"
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:06 น
"ให้มีเหตุผลที่แน่นแฟ้น มีเหตุผลที่จะใช้การได้ เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทำจากสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรทำ"
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:07 น
"มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความชั่วและคนชั่วเพื่อรักษาคนยุติธรรม มีความยินดีที่จะเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์และความสุขส่วนรวม"
พระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่๕ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:07 น
"หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ"
พระบรมราโชวาท พระราชทานในการประชุมใหญ่สามัคคีสมาคม เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:08 น
*"การมีสติที่แท้ คือมีปัญหาอะไร เราก็เอามาพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างใจเย็น แล้วก็ปฏิบัติ"*
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเสด็จไปทรงดนตรี เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:09 น
*"ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร ต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วย ประกอบด้วยความอะลุ่มอล่วย ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน"*
พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราราชบพิตรประจำจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:09 น
*"ทำงานใดๆ ขอให้ทำด้วยความตั้งใจจริงๆ ทำตามหลักวิชา ตามหลักของธรรมะ"
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:10 น
 *"เกียรตินั้นเมื่อมีก็ต้องรักษา"*พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:11 น
*"คำว่าพอสมควรนี้เป็นคำที่สำคัญที่สุด แล้วก็อาจจะเป็นใจกลางของการปฏิบัติทุกอย่าง"*พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเสด็จไปทรงดนตรี เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:12 น
 *"เพราะทุกคนมีผลประโยชน์ มีความต้องการแตกต่างกัน แล้วก็เมื่อมีเสรีภาพ ความแตกต่างนั้นอาจทำให้เบียดเบียนกันได้ ก็ต้องมีผลพอสมควร หมายความว่า เป็นที่พอใจของแต่ละคนพอสมควร"*พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเสด็จไปทรงดนตรี เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:13 น
*"ประชาธิปไตยที่แท้ ก็คือประเทศที่มีประชาชนที่มีความคิด ที่มีความพิจารณารอบคอบเพื่อให้บ้านเมืองมั่นคง ให้บ้านเมืองอยู่ได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน"*พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเสด็จไปทรงดนตรี เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชานนท์ ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:13 น
* อภิลักษณ์ขิตมงคลดลสมัย *
* ประสานใจไทยทั้งผองฉลองศรี *
* เฉลิมฤกษ์เกริกไกรเกียรติทวี *
* พระบารมีแห่งพ่อฟ้าชลาลัย *
* ด้วยกุศลล้นเกล้าเฝ้าปรกเกศ *
* ให้ห่างเหตุวิปโยคโศรกวิสัย *
* ทรงนำพาผองชนพ้นโพยภัย *
* ขออวยชัยให้พระองค์ทรงพระเจริญ *


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 4 มิ.ย. 14, 09:52 น
1. เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
2. พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา
3. รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
4. จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว
5. เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
6. วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
7. พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
8. โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้น
9. คืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
10 “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน
11. ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
12. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน )
13. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
14. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
15. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
16. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
17. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
18. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
19. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
20.  แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: พัน.สร.1 พล.1 รอ. ที่ 10 มิ.ย. 14, 08:26 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: รร.ม.ศม. ที่ 12 มิ.ย. 14, 18:50 น
ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร์


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 16 มิ.ย. 14, 14:49 น
พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ พระทรงเป็นนักปฏิบัติสืบค้นหา พระทรงเป็นนักคิดพิจารณา พระทรงเป็นนักพัฒนาคู่ฟ้าไทย พระทรงธรรมน้อมนำธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ชัดแจ้งแถลงไข พระทรงสร้างทางถูกให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทยครองใจไทยทุกดวง


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: พัน.สร.1 พล.1 รอ. ที่ 30 มิ.ย. 14, 09:14 น
1. เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
2. พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา
3. รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
4. จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว
5. เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
6. วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
7. พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
8. โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้น
9. คืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
10 “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน
11. ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
12. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน )
13. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
14. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
15. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
16. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
17. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
18. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
19. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
20.  แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ddjung26 ที่ 30 มิ.ย. 14, 13:40 น
ธ        ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
ธ…........รณีใหญ่กว้าง…..….แดนไทย
ทรง….…เสด็จท่องไป…….….ทั่วหล้า
เป็น….…ปิ่นหฤทัย……….…...ทั่วทุก คนนา
ดวง…...จิตไทยทั่วฟ้า…..…...ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ………ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทย……ทุกผู้เผ่าพันธุ์………...กราบไหว้
ทุก….....ถิ่นทวยเทพอัน.…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้……..…คนน้อมขอให้…….….ปักป้อง จอมสยามฯ


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 30 มิ.ย. 14, 15:11 น
...วัตถุประสงค์สำคัญ ของการให้การศึกษานั้น คือการฝึกฝนอบรมให้บุคคลมีปัจจัยหรืออุปกรณ์สำหรับชีวิต อย่างครบครันเพียงพอ ทั้งในส่วนวิชาความรู้ ส่วนความคิดวินิจฉัย ส่วนจิตใจและความประพฤติ ส่วนความขยันอดทนและความสามารถ ในอันที่จะนำความรู้ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์แห่งการสร้างความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิต...

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  26 มิถุนายน 2523


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: พัน.สร.1 พล.1 รอ. ที่ 2 ก.ค. 14, 14:05 น
* อภิลักษณ์ขิตมงคลดลสมัย *
* ประสานใจไทยทั้งผองฉลองศรี *
* เฉลิมฤกษ์เกริกไกรเกียรติทวี *
* พระบารมีแห่งพ่อฟ้าชลาลัย *
* ด้วยกุศลล้นเกล้าเฝ้าปรกเกศ *
* ให้ห่างเหตุวิปโยคโศรกวิสัย *
* ทรงนำพาผองชนพ้นโพยภัย *
* ขออวยชัยให้พระองค์ทรงพระเจริญ *


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 8 ก.ค. 14, 13:53 น
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น ทุกโครงการตามแนวทาง

พระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์ สุขแก่ปวงชน


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: mrmrburapa ที่ 15 ก.ค. 14, 14:44 น
องค์กษัตริย์ภูมิพลมหาราช
มหาปราชญ์แผ่นดินไทยทั้งผอง
ทรงครองราชย์โดยธรรมตามครรลอง
เฉลิมฉลองพระพรรษาข้าผองชน
พระชีพชนม์ยั่งยืนนานทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พันโท วัลลภ ตัณฑิกุล


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 15 ก.ค. 14, 14:48 น
 การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่พอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 กันยายน 2504)
ที่มา http://fighto.igetweb.com/?mo=3&art=9466


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: mrmrburapa ที่ 15 ก.ค. 14, 16:39 น
ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: mrmrburapa ที่ 15 ก.ค. 14, 16:41 น
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

พันโท วัลลภ ตัณฑิกุล


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: mrmrburapa ที่ 15 ก.ค. 14, 16:49 น
พ่อของแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหาร
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้โปรดอภิบาลรักษา ให้ล้นเกล้าของชาวไทย ทรงพระสิริสวัสดิ์
ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ปราศจากโรคพยาธิ พิบัติภัยใดมาแผ้วพาน
ขอจงทรงพระเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิทธพรชัย
ทุกประการ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 16 ก.ค. 14, 11:06 น
*"ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ ก็เพราะมีผู้ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องมีผู้ที่ให้กับพวกที่รับ...ผู้ที่ให้นั้น เพราะได้รับก่อนจึงให้ได้"*
พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษาทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ศฝ.นศท.มทบ.22 ที่ 6 ส.ค. 14, 14:15 น
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ไตรรัตน์ ที่ 6 ส.ค. 14, 14:55 น
“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกินพอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517)


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 8 ส.ค. 14, 11:02 น
เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: mrmrburapa ที่ 11 ส.ค. 14, 19:31 น
ประชาชนร้อยดวงใจไทยทั้งผอง
จักปรองดองรวมหัวใจมิห่างหาย
จักเทิดทูนเหนือเกล้าพระทรงชัย
จักทำดีดำรงค์ไว้ชาติพงศ์พันธ์


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 13 ส.ค. 14, 11:50 น
ความอ่อนโยนคืออุ่นไอได้จากพ่อ ความเข้มแข็งแกร่งพอที่พ่อให้ ประสานรวมร่วมเป็นหนึ่งซึ่งดวงใจ ประทับในตัวลูกนี้นิรันดร์