หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เด็นโซ่เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าว PR / กิจกรรมวัยทีน => ข้อความที่เริ่มโดย: DENSO International Asia ที่ 23 มี.ค. 12, 16:18 น

เด็นโซ่เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 5


กระทู้: เด็นโซ่เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
เริ่มกระทู้โดย: DENSO International Asia ที่ 23 มี.ค. 12, 16:18 น
ที่มา
ในปี 2551 บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น ผู้พัฒนาและผลิตระบบ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำระดับโลก ร่วมกับสภาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ริเริ่มโครงการ “เยาวชนเด็นโซ่ ผู้พิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เยาวชนมีความตระหนักถึงการดำรงอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืนและมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีโอกาสค้นคว้าศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนท่ามกลางความเจริญด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 5 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 7 ประเทศ ได้แก่ประเทศไทย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น
 
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมปลูกจิตสำนึกในการสร้างสังคมแบบยั่งยืนผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากแนวคิดที่หลากหลายด้วยการฝึกปฏิบัติจริง

รายละเอียดการอบรม
   เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (Local Training): วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2555 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร จ.เพชรบุรี เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจากการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมทั้งคัดเลือกตัวแทนจากประเทศไทยประมาณ 3-4 คนไปอบรมด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
   เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น (Global Training): เดือนตุลาคม 2555 ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ริเริ่มโดยชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและเอกชน ศึกษาความเจริญด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในขณะที่ยังคงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมอบรมนานาชาติ หลังจากนั้น นักศึกษาทุกคนจะพัฒนาสร้างสรรค์แผนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตนเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.   เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือผู้ที่จบการศึกษาระดับดังกล่าวแล้ว แต่อายุไม่เกิน 30 ปี
2.   สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนนสำหรับ Computer-based, 80 คะแนนสำหรับ Internet-based และ 550 คะแนนสำหรับ Paper-based ทั้งนี้ ยกเว้นนักศึกษาหรือผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ไม่จำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
3.   สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติภาคสนามได้
4.   สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการทั้งหมดได้

วิธีการรับสมัคร
1.   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์ ที่ www.denso-yea.com
2.   ส่งใบสมัครภายใน 15 พ.ค. 2555 ที่
-   E-mail: somkid.s@denso.co.th หรือ jiratorn.t@denso.co.th
-   ไปรษณีย์: บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด 888 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม. 27.5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ติดต่อสอบถาม
แผนก Corporate Communications บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด โทร. 0 2315 9500 ต่อ 2214 และ 2215 หรือ E-mail: somkid.s@denso.co.th หรือ jiratorn.t@denso.co.th