หน้า : พิมพ์หน้านี้ - EA เปิดจุดให้บริการ หรือ EV Smart Charging Station บลูพอร์ต หัวหิน และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: gikojinko ที่ 27 มิ.ย. 22, 17:13 น

EA เปิดจุดให้บริการ หรือ EV Smart Charging Station บลูพอร์ต หัวหิน


กระทู้: EA เปิดจุดให้บริการ หรือ EV Smart Charging Station บลูพอร์ต หัวหิน
เริ่มกระทู้โดย: gikojinko ที่ 27 มิ.ย. 22, 17:13 น
บลูพอร์ต หัวหิน ร่วมกับ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า "EA Anywhere" ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดจุดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ EV Smart Charging Station ที่บลูพอร์ต หัวหิน เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ เพิ่มทางเลือก และรองรับการขยายตัวของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า

(https://www.ryt9.com/img/files/20220614/iqfa999c2f760f2cc1bfaecc61e2c84d80.jpg)

นายณฐพันธ์ อิทธิละวิวงฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บลูพอร์ต หัวหิน กล่าวว่า "บลูพอร์ต หัวหิน ได้เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยร่วมกับ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของไทยมาเป็นพันธมิตรในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพิ่มทางเลือก และเติมเต็มความสะดวก สบายให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหัวหินถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีจำนวนนักท่องเที่ยวหลากหลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้บริการ และคุณภาพที่น่าเชื่อถือ ในราคาที่เข้าถึงได้"

ทั้งนี้ บลูพอร์ต หัวหิน มีโครงการสนับสนุนนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดยได้วางเป็นแผนแม่บทการปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ที่ครอบคลุมทั้งการออกแบบอาคาร สถาปัตยกรรม นโยบายการใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนการพัฒนาการให้บริการต่างๆ" ด้าน นายวสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน กล่าวถึงความร่วมมือกับบลูพอร์ต หัวหินในครั้งนี้ว่า "ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้กำหนดแผนขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายในการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งสร้างสังคมไร้มลพิษ สอดรับกับนโยบายของบลูพอร์ต หัวหิน ที่ถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพ ดังนั้นการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยผลักดันการให้บริการไปสู่เป้าหมายที่ทาง EA ได้วางไว้ ซึ่งปัจจุบัน EA Anywhere มีสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะรวมแล้วกว่า 459 สถานีทั่วประเทศ การติดตั้งสถานีบริการฯ ที่บลูพอร์ต ในครั้งนี้จึงจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับไลฟ์สไตลด์ในทุกมิติ"

สำหรับสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะที่เปิดให้บริการ ณ อาคารจอดรถ ชั้น G บลูพอร์ต หัวหิน ติดตั้งและพร้อมให้บริการแล้วจำนวน 4 หัวจ่าย ตามมาตรฐานสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด ให้บริการในระบบหัวชาร์จธรรมดา หรือ AC และระบบชาร์จแบบรวดเร็ว หรือ DC Ultra Fast Charge ที่ใช้เวลาเพียง 15-20 นาที (เวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่น) รวมทั้งยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ "จอง จ่าย ชาร์จ" ผ่านแอปพลิเคชัน "EA Anywhere" ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่สามารถแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานีบริการ การนำทาง และการชำระค่าบริการ รวมถึงการอธิบายวิธีการและขั้นตอนการชาร์จที่เข้าใจได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ดังนั้นรูปแบบการให้บริการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแน่นอน

ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ทุกวันเวลา 10.00 - 20.00 น. บริเวณอาคารจอดรถ ชั้น G บลูพอร์ต หัวหิน สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 032-905-11, Facebook : @bluporthuahinofficial หรือ Line official @bluport