หน้า : พิมพ์หน้านี้ - PEA ส่งมอบโลหิตในโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: sr_news ที่ 30 ม.ค. 22, 00:53 น

PEA ส่งมอบโลหิตในโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี


กระทู้: PEA ส่งมอบโลหิตในโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี
เริ่มกระทู้โดย: sr_news ที่ 30 ม.ค. 22, 00:53 น
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบโลหิตในโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สกาชาดไทย รับมอบบริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบโลหิตมาแล้วกว่า 90 ล้านซีซี ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆ เป็นประจำทุกปี ในปี 2564 มียอดบริจาคจำนวน 14,977,190 ล้านซีซี โดยนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการได้รับโลหิตในการรักษาพยาบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับการส่งมอบโลหิตในครั้งนี้ PEA ดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์