หน้า : พิมพ์หน้านี้ - TCAS 2565 รอบ Portfolio สจล.

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: _mikanu_2_ ที่ 6 ก.ย. 21, 18:42 น

TCAS 2565 รอบ Portfolio สจล.


กระทู้: TCAS 2565 รอบ Portfolio สจล.
เริ่มกระทู้โดย: _mikanu_2_ ที่ 6 ก.ย. 21, 18:42 น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565   
รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. หรือ วิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบTCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio ปีการศึกษา 2565 ทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ โดยในรอบพอร์ตนี้จะพิจารณา 1.Portfolio 2.GPAX 3.คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 4.คุณสมบัติพิเศษตามแต่ละสาขาวิชากำหนด และจะเปิดรับสมัครรอบที่ 1 รอบ Portfolio ในวันที่ 1 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2564 นี้
ในหลักสูตรปกติ สาขาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดรับทั้งหมดมี 1 สาขาวิชา คือ 1.วิศวกรรมไฟฟ้า 2.วิศวกรรมเคมี 3.วิศวกรรมเครื่องกล 4.วิศวกรรมโยธา 5.วิศวกรรมอุตสาหการ 6.วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 7.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 8.วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 9.วิศวกรรมขนส่งทางราง 10.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 11.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12.วิศวกรรมอาหาร และอีก 1สาขาใหม่ที่เปิดรับในปี 2565 คือสาขาที่ 13. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ
นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรนานาชาติอีก 12 หลักสูตร คือ 1.วิศวกรรมโยธา 2.วิศวกรรมเคมี 3.วิศวกรรมชีวการแพทย์ 4.วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ 5.วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 6.วิศวกรรมพลังงาน 7.วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมเครื่องกล 9.วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ 10.วิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 11.วิศวกรรมการเงิน 12..วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
   สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS
   สอบถามระบบการสมัครได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3203, 3205
สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัคร ได้ที่ งานวิชาการปริญญาตรี โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3848, 3445, 3484, 3485, 5024
สอบถามหลักสูตรนานาชาติ ได้ที่ สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ
ได้ที่ 02-329-8000 ต่อ 5045 สายตรง 02-329-8397 E-mail : siie-admission@kmitl.ac.th


โดย กำหนดการ TCAS 2565 หลักสูตรปกติ และ นานาชาติ
กำหนดการรอบที่ 1 Portfolio
รับสมัคร   วันที่ 1 พ.ย. - 20 ธ.ค. 64
ส่งเอกสารและ portfolio เพิ่มเติม(ปิดระบบการรับสมัคร)    วันที่ 24 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์    วันที่ 12 ม.ค. 65
สอบสัมภาษณ์    วันที่ 22-23 ม.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์    วันที่ 28 ม.ค. 65
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House    วันที่ 7-8 ก.พ. 65
นักเรียนสละสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ.   วันที่ 9 ก.พ. 65
สนท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    วันที่ 14 ก.พ. 65
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    วันที่ 17-23 ก.พ. 65

ประชาสัมพันธ์ : PIMDAWAN
วันที่ลงข่าวประชาสัมพันธ์ : 06-09-64