หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เชิญร่วมกิจกรรมงานประกาศรางวัลสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality" ออนไลน์ ผ่าน ZOOM

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: newsman2514 ที่ 3 ก.ค. 21, 18:56 น

เชิญร่วมกิจกรรมงานประกาศรางวัลสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality" ออนไลน์ ผ่าน ZOOM


กระทู้: เชิญร่วมกิจกรรมงานประกาศรางวัลสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality" ออนไลน์ ผ่าน ZOOM
เริ่มกระทู้โดย: newsman2514 ที่ 3 ก.ค. 21, 18:56 น
ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานประกาศรางวัลสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality" ออนไลน์ ผ่าน ZOOM ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-11.30 น. และร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ "Sexual Harassment : หยุดการคุกคามทางเพศ...เริ่มต้นที่ใคร"

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

- ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คุณกรรณนิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

- ดร. นิรินทร์ กรินชัย กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

- คุณอภิชญา โพธิ์ทอง และ คุณภัคมัย แจ้งบางใหญ่ กรรมการนิสิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ นักแสดง/พิธีกร และผู้ก่อตั้งโครงการ #donttellmehowtodress

- ดำเนินรายการโดย ดร. ชเนตตี ทินนาม กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Meeting ID : 871 0192 0245

Passcode : 5678