หน้า : พิมพ์หน้านี้ - Viatris ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ The Defeat NCD Partnership

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: vividqest ที่ 1 มิ.ย. 21, 13:57 น

Viatris ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ The Defeat NCD Partnership


กระทู้: Viatris ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ The Defeat NCD Partnership
เริ่มกระทู้โดย: vividqest ที่ 1 มิ.ย. 21, 13:57 น
          Viatris ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ The Defeat NCD Partnership ณ สถาบันสหประชาชาติเพื่อการอบรมและวิจัย (UNITAR)
          เผยผลการค้นพบเบื้องต้นจากรายงานที่ Viatris ให้การสนับสนุนในการอภิปรายหมู่ระดับสูง
          Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) และ The Defeat-NCD Partnership (DNCD) ณ สถาบันสหประชาชาติเพื่อการอบรมและวิจัย (UNITAR) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) โดยมุ่งสานต่อความร่วมมือและร่วมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ สำหรับโปรแกรมและโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อจัดการกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) และผลกระทบที่โรคเหล่านี้มีต่อผู้ป่วย NCD อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมุ่งยกระดับนโยบายการดูแลในการป้องกันและรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG 3.4) ในการลดอัตราการตายที่มีสาเหตุจากโรค NCD ลงให้ได้หนึ่งในสามภายในปี 2030
          Mukul Bhola ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ The Defeat-NCD Partnership ณ UNITAR กล่าวว่า "ความร่วมมือกับบริษัทดูแลสุขภาพภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงนั้น ก่อตัวขึ้นเป็นส่วนสำคัญของแนวทางแก้ปัญหา เพื่อจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ที่ผู้ป่วย NCD ต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีทรัพยากรไม่มากนัก เราขอต้อนรับ Viatris ร่วมเดินทางไปกับ Partnership และสนับสนุนพันธกิจของเราทั่วโลก"
          ความร่วมมือดังกล่าวได้ประกาศให้ทราบทั่วกันระหว่างการอภิปรายหมู่ระดับสูงที่ The Defeat-NCD Partnership ได้จัดขึ้นในหัวข้อ "Uninterrupted Health Services for NCDs during the COVID-19 Crisis" นอกรอบการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 74 โดยได้เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ใช้มาตรการในการทำให้การดูแลผู้ป่วยโรค NCD เป็นไปอย่างราบรื่นในช่วงเวลาท้าทายที่จำเป็นต้องมีพันธสัญญาจากภาคการเมืองร่วมด้วย
          รายงานวิจัยล่าสุด ซึ่งนำโดย The Economist Intelligence Unit (EIU) และร่วมเขียนโดย DNCD เกี่ยวกับผลกระทบที่นโยบายการดูแลผู้ป่วย NCD มีต่อการบริหารจัดการโรคโควิด-19 นั้น เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วโลกแล้วพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างอัตราภาวะการตายจากโรค NCD กับอัตราตายจากโรคโควิด-19 โดยเป็นการวิจัยที่ Viatris ภูมิใจสนับสนุน ขณะเดียวกันก็มอบอำนาจให้ผู้วิจัยตามที่ต้องการด้วย
          Menassie Taddese ประธานฝ่ายตลาดเกิดใหม่ของ Viatris ซึ่งได้ร่วมอีเวนต์ดังกล่าว ได้กล่าวถึงผลการวิจัยและความหมายที่มีต่อ Viatris ว่า "การเสียชีวิตจากโรค NCD ถึง 85% นั้นเกิดขึ้นใน 125 ประเทศในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ของเรา โดยนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแล ต่างทำงานอย่างหนักในการเข้าถึงชุมชนด้อยโอกาส เพื่อให้พวกเขามีโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่จำเป็น Viatris เป็นหนึ่งในบริษัทดูแลสุขภาพชั้นนำที่ประชาชนหลายคนหันมาพึ่งพาในการรักษาโรค NCD และเราจะยังคงลงทุนและผลักดันนโยบายให้ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยโรค NCD และโควิด"
          ข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ จากรายงานดังกล่าว ประกอบด้วย
          แม้ทั่วโลกพากันโยกย้ายทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยโรค NCD ไปบรรเทาวิกฤติโควิด-19 แทน แต่อัตราการเสียชีวิตจากโรค NCD เป็นปัจจัยขับเคลื่อนอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยคาดกันว่า โรค NCD เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากถึง 60-90%โรคโควิด-19 ทำให้อาการโรค NCD ที่เป็นอยู่ก่อนแล้วนั้นแย่ลง และยังก่อให้เกิดเคส NCD ใหม่ที่มีความซับซ้อนในผู้ป่วยโควิด-19 ที่เคยมีสุขภาพดีอยู่ก่อนแล้วทั่วโลกด้วยผลการวิเคราะห์ภาระที่เพิ่มขึ้นในระบบสุขภาพที่ทำงานเกินขีดความสามารถอยู่แล้วในประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลางนั้นแสดงให้เห็นว่า เมื่อมีผู้เสียชีวิตจากโรค NCD เพิ่มขึ้นทุกหนึ่งราย ยอดการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ต่อ 1,000 คนก็เพิ่มขึ้นถึง 10.4%การขาดแคลนยา อุปกรณ์วินิจฉัย และเทคโนโลยี เป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้การรักษาโรค NCD เป็นไปอย่างล่าช้า ลดน้อยลง หรือถูกยกเลิก ในช่วงการแพร่ระบาดนี้
          คุณ Menassie กล่าวเพิ่มเติมว่า "ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจร่วมกับ UNITAR สำหรับ The Defeat-NCD Partnership นั้น เป็นข้อตกลงที่ตอกย้ำความตั้งใจของเราในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เพื่อลดอัตราการตายที่มีสาเหตุจากโรค NCD ลงให้ได้หนึ่งในสามภายในปี 2030 พร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศที่มีทรัพยากรน้อยทั้งหมดเดินหน้ารับมือกับโรค NCD ได้ดียิ่งขึ้น"
        
          โลโก้ - http://mma.prnewswire.com/media/1499164/logo_Logo.jpg