หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ยูเออีอนุมัติการออกวีซ่าชนิดใหม่ 2 ประเภท

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ชุมชนนักลงทุน => ข้อความที่เริ่มโดย: bannermaster ที่ 22 เม.ย. 21, 14:26 น

ยูเออีอนุมัติการออกวีซ่าชนิดใหม่ 2 ประเภท


กระทู้: ยูเออีอนุมัติการออกวีซ่าชนิดใหม่ 2 ประเภท
เริ่มกระทู้โดย: bannermaster ที่ 22 เม.ย. 21, 14:26 น
(https://globthailand.com/wp-content/uploads/2021/04/dubai-220421.png)

รัฐดูไบประกาศออกวีซ่าชนิดเข้าออกหลายครั้งและ วีซ่าสําหรับผู้ทํางานระยะไกล
Apr
22
2021
รัฐดูไบประกาศออกวีซ่าชนิดเข้าออกหลายครั้งและ วีซ่าสําหรับผู้ทํางานระยะไกล
เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 64 Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของยูเออี และเจ้าผู้ครองรัฐดูไบ ได้ทรงประกาศว่า คณะรัฐมนตรียูเออี ได้เห็นชอบให้ทางการยูเออี ออกวีซ่าชนิดใหม่ 2 ประเภทให้กับคนต่างชาติที่จะมาพํานักอาศัยระยะยาวในยูเออี ได้แก่ 1) วีซ่าสําหรับนักท่องเที่ยวแบบเข้าออกหลายครั้งให้กับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศทั่วโลกมีอายุ 5 ปี 2) วีซ่าสําหรับผู้ทํางานระยะไกล (remote work visa) โดยเฉพาะผู้ที่ทํางานในอาชีพที่ทํางานให้บริษัทต่างชาติในระยะไกล แต่สามารถอาศัยอยู่ในยูเออีได้ โดยทรงเน้นว่า นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยูเออีและดูไบเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ในระดับโลกในอนาคตที่เหมาะสําหรับคนมาพํานักอาศัยและทํางาน รวมทั้งเยี่ยมญาติมิตรในยูเออีได้โดยไม่มีข้อจํากัดต่างๆ

.

ทั้งนี้ วีซ่าสําหรับนักท่องเที่ยวแบบเข้าออกหลายครั้งนี้ไม่ต้องมีผู้ให้หลักประกัน (guarantor) ใดๆ และออก ให้มีอายุ 5 ปี และในการเข้ายูเออีแต่ละครั้งสามารถอยู่ได้ 90 วันและสามารถต่ออายุได้อีก 90 วัน  (รวม 180 วันหรือ ประมาณ 6 เดือน) และเปิดให้กับบุคคลทุกสัญชาติและสามารถเดินทางเข้าออกกี่ครั้งก็ได้ตามความต้องการ โดยนาย Ali Ahmed ผู้จัดการบริษัท Smart Travels กล่าวว่าวีซ่าดังกล่าวเป็นวีซ่าระยะยาว เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมญาติมิตรในยูเออี ซึ่งสามารถเข้าออกได้บ่อยครั้งและจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและครอบครัว และยังช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในยูเออีในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากโควิด-19 ได้

.
สําหรับวีซ่าทํางานระยะไกลจะมีอายุ 1 ปี สําหรับผู้ปฏิบัติงานอาชีพต่างๆ จากทั่วโลกให้มาพํานักอาศัยและทํางานระยะไกลจากยูเออีได้ แม้ว่าบริษัทของตนจะอยู่ในประเทศอื่น และสามารถสปอนเซอร์ตนเองได้ โดยวีซ่าประเภทนี้จะสามารถทําให้บริษัทต่างๆไม่ต้องตั้งสำนักงานในยูเออีได้ แต่มีคนทํางานเพียงไม่กี่คนและยังจะช่วยให้ยูเออีดึงดูดผู้ที่มีทักษะสูงมาพํานักอยู่ในยูเออีได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและทําให้ยูเออีเป็นศูนย์กลางและฮับของผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงของโลกในอนาคตได้อีกด้วย

.
นับตั้งแต่ปี 2018 ทางการยูเออีได้ออกประกาศปฏิรูปด้านวีซ่าที่ออกให้คนต่างชาติพํานักอาศัยและเข้าออกยูเออีได้โดยสะดวกแล้วหลายครั้ง เช่น – เมื่อ 19 มิ.ย. 2018 ยูเออีประกาศออกวีซ่า 1 ปี ให้กับหญิงหม้ายและหย่าขาดจากสามีสามารถอยู่พํานักอาศัยในยูเออีได้

– เมื่อ 2 ก.ย. 2020 ยูเออีประกาศออกวีซ่าสําหรับผู้เกษียณอายุ สามารถพํานักอาศัยในดูไบได้

– เมื่อ 24 ม.ค. 2021 ประกาศออกวีซ่าให้ นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างประเทศในยูเออี สามารถนําครอบครัวมาอยู่อาศัยในยูเออีได้ ตราบใดที่มีเงินค่าใช้จ่ายในการพักในบ้านพักอาศัยที่เหมาะสมได้

– เมื่อ 30 ม.ค. 2021 ยูเออีแก้ไขกฎหมายในการให้สัญชาติยูเออีกับนักลงทุนและผู้มีทักษะพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีอาชีพที่ทางการยูเออีประกาศรับให้มาทํางานในยูเออี

– เมื่อ 21 มี.ค. 2021 ยูเออีประกาศออกวีซ่าสําหรับผู้ทํางานระยะไกลและวีซ่าสําหรับนักท่องเที่ยวเข้า ออกหลายครั้งชนิด 5 ปี แก่คนทุกสัญชาติ เป็นต้น

.
จากการที่รัฐดูไบประกาศออกวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวแบบเข้าออกหลายครั้ง จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ณ ขณะนี้ ที่เริ่มคลี่คลาย และมีการกระจายวัคซีนไปยังทั่วโลกแล้ว ทำให้หลายประเทศเร่งออกนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้งยังนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทย และผู้ที่มีแผนจะติดต่อด้านการค้ากับต่างประเทศ เนื่องจากสามารถเข้าออกประเทศได้หลายรอบ ภายใต้การทำวีซ่าครั้งเดียว และมีอายุถึง 5 ปี ผู้ประกอบการจึงสามารถเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวก และวีซ่าสําหรับผู้ทํางานระยะไกลนั้น ยังส่งเสริมโอกาสในการพบปะ หรือเจรจากับผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ที่เดินทางมายัง UAE อีกด้วย นอกจากนี้ วีซ่าชนิดใหม่นี้ยังเอื้อความสะดวกสำหรับครอบครัวของผู้ประกอบการในการเดินทางมาพำนัก ทั้งผู้เกษียณอายุ หรือบุตรที่เป็นนักศึกษา อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการไทยควรติดตามเงื่อนไขในการฉีดวัคซีนสำหรับวีซ่าชนิดใหม่ของ UAE อย่างใกล้ชิด

.
สกญ. ณ เมืองดูไบ

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://globthailand.com/dubai-220421/