หน้า : พิมพ์หน้านี้ - Hitachi ABB Power Grids Launches Smart Digital Substation

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 25 ก.พ. 21, 11:34 น

Hitachi ABB Power Grids Launches Smart Digital Substation


กระทู้: Hitachi ABB Power Grids Launches Smart Digital Substation
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 25 ก.พ. 21, 11:34 น
Hitachi ABB Power Grids announced the launch of its Smart Digital Substation  (https://www.hitachiabb-powergrids.com/offering/product-and-system/substation-automation--protection---control/substation-automation-systems/digital-substation) offering which brings together the latest in digital substation technology with the unique predictive, prescriptive and prognostic capabilities of Hitachi’s industry-leading Lumada Asset Performance Management  (https://www.hitachiabb-powergrids.com/offering/product-and-system/asset-and-work-management/lumada-apm) (APM) solution.
The Smart Digital Substation forms part of a new wave of innovation that began with the recently announced integration of Hitachi ABB Power Grids’ Digital Enterprise software into Hitachi’s Lumada ecosystem.
 
By replacing copper wires with fiber optic cables, the Smart Digital Substation enables companies to reduce their carbon footprint with a smaller site and plan the next steps in their digital journey by employing digital technology and analytics in their operations today. On any given day, operators are now empowered with more data on every aspect of their facility – from the composition of a circuit breaker’s insulation (a red flag for potential catastrophic failure) to using unstructured video footage to help determine the probability of unplanned downtime for primary equipment throughout the substation. 
The Smart Digital Substation also makes it possible to increase reliability, integrate new forms of cleaner energy and deliver energy services in smarter, safer ways – necessities for navigating the shift towards more distributed and less predictable renewable power generation.
 
Substations are the cornerstone of the electric grid, helping to transform voltage levels from high to low or vice versa and to securing and dispatching power flow. They play a vital role in transmitting and distributing electricity safely across the grid from the point of generation to the end-consumer. The digital substation market is projected to grow  (https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/digital-substation-market-43227003.html) at a CAGR of 7.1 percent over the next five years from $6.4 billion in 2020 to $9.1 billion by 2025.
Actionable Insights and 24/7 Expert Support
By harnessing data generated by devices and sensors, the Smart Digital Substation provides owners and operators “next-level” capabilities including actionable insights and a more complete view of their operations. 
The integration of Lumada APM adds a layer of analytics and simulations enabling decision-makers to address issues on an asset before any disruption to operations. These analytics can be extended beyond the substation fence to assess risk and probability of substation or asset failure throughout a company’s fleet. In addition, Hitachi ABB Power Grids has a global network of digitally connected Collaborative Operations Centers (COCs) to ensure world-class customer service from experts wherever and whenever needed. Rapid-response services backed up by the COC network are core to all customer service agreements. This approach provides the foundation for a range of new digital service offerings including the customer asset base lifecycle management program.