หน้า : พิมพ์หน้านี้ - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ T

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: มจพ ที่ 28 ม.ค. 21, 16:27 น

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ T


กระทู้: คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ T
เริ่มกระทู้โดย: มจพ ที่ 28 ม.ค. 21, 16:27 น
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบ 2) 2 สาขาวิชามี 3 โครงการ คือ
1. โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
2. โครงการโควตาพื้นที่คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 มีนาคม 2564 ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ (ในเขตพื้นจังหวัดปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, นครราชสีมา, ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ตราด และสระบุรี)
3. โครงการต่อยอด ปวส. รอบที่ 2คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 มีนาคม 2564 ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ปริญญาตรี 4 ปีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (TH) และ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) รับสมัคร วุฒิ ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยการและที่เกี่ยวข้อง
- ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (THT) และ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBTT) รับสมัคร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและที่เกี่ยวข้องสามารถสมัครได้ที่www.admission.kmutnb.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :โทรศัพท์ : 037-217300-9 ต่อ 7513, 7519(ฝ่ายงานวิชาการ)
โทรสาร : 037-217344มือถือ : 092-0415234website : www.bas.kmutnb.ac.th  หรือที่
Facebook :https://www.facebook.com/basdeanoffice

ศศิกานต์ ข่าว-ภาพ