หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: “ดร.อำนาจ” ชี้ สพฐ.ยุค 4.0 ต้องเป็น “All for Education” ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาผู้  (อ่าน 6 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 28 ก.พ. 20, 15:14 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุถึงแนวทางการสื่อสาร
กับเหล่าผู้ปกครองให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนว่า ต้องเน้นย้ำและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันก่อนว่า การศึกษาในวันนี้ต้องเป็นแบบ “All for Education” คือคนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา วันนี้การจัดการศึกษาหวังพึ่งตัวโรงเรียนอย่างเดียวคงไม่พอ เพราะโรงเรียนเป็นแค่หน่วยที่จัดการศึกษาให้องค์ความรู้ ดูแลเด็กเฉพาะอยู่ในโรงเรียน ในหนึ่งสัปดาห์เด็กอยู่ที่โรงเรียน 5 วัน ใช้เวลาในโรงเรียนไม่เกิน 7 ชั่วโมง ที่เหลือคืออยู่กับครอบครัวสังคมชุมชน ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันขับเคลื่อน สังคมในโลกใบนี้การเรียนรู้การเข้าถึงข้อมูลมีมากมายทั้งด้านบวกด้านลบ ด้านบวกเรียนรู้ทดลองได้ แต่ด้านลบเรียนรู้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทดลอง เช่นยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นต้น ประเด็นเหล่านี้เราเรียนรู้ได้จากสื่อมากมายถึงผลกระทบที่ตามมาโดยไม่จำเป็นต้องทดลองเอง
“ในการเรียนรู้นั้น คุณครู ผู้ปกครอง หรือชุมชนสังคมต้องช่วยกันสร้างเกราะป้องกันให้กับเด็กให้เขาได้มีความพร้อมในการที่จะอยู่กับโลกใบนี้อย่างมีความสุข ผมต้องเชิญชวนทุกท่าน ทั้งผู้ปกครอง หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาชนต้องช่วยกันลงมาดูแลเด็กๆ ของเรา ถ้าเด็กมีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต ด้านอาชีพที่ดีแล้ว ประเทศไทยเราจะเจริญรุดหน้าไปได้ไกลขึ้นกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้กำชับคือการสร้างความเข้มแข็ง ทั้งภายในและภายนอกให้เกิดขึ้นกับตัวเด็ก ภายในหมายถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ทักษะที่เกิดขึ้น แล้วแต่ทัศนะคติของเด็กเอง เขาต้องแข็งแรงทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ส่วนภายนอกคือสังคมรอบนอก เราต้องช่วยกันหล่อหลอมช่วยกันดูแล ใส่ใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็ก ทำให้เด็กมองเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่รอบข้างนั้นมีหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ และหลายเรื่องที่เป็นโทษ ให้เขาได้เรียนรู้ หัดคิดหาเหตุและผล ให้พื้นที่เขาได้แสดงความคิดเห็นด้วย เพราะเด็กทุกคนมีความหมายและมีความสำคัญไม่ต่างกัน”
หลังการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ใน 4 ภูมิภาค ที่เพิ่งผ่านพ้นไปแล้วนั้น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่าง Thailand 4.0 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอีกครั้งว่า 107 ปีที่ผ่านมาว่า
“นัยยะของคำว่าศิลปหัตถกรรมนั้น เป็นสิ่งที่นำความเป็นไทยมาหล่อหลอม มาผสมผสาน มาเติมเต็มซึ่งกันและกันกับความเป็นโลกยุคใหม่ จะเห็นว่ามีการแข่งขันRobot ด้วย การแข่งขัน Codding การแข่งขันคอมพิวเตอร์ แข่งขันภาษาต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการจัดการแข่งขันที่บ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยของเรา อาทิ การแกะสลักการแสดงดนตรีไทย การฟ้อนรำ รวมทั้งด้านอื่นๆ สะท้อนให้เห็นความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเกียรติภูมิที่บรรพชนของเราได้อนุรักษ์หวงแหนถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นหลัง และได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลัง พร้อมๆ กับการก้าวไปสู่ยุคอนาคตต่อไป การพัฒนาผู้เรียนของเราจึงต้องได้รับการอบรมบ่มเพาะ หล่อหลอม สอดคล้องทันสมัย ทันยุคและคงความเป็นไทยของเราไว้ให้ได้”นี่คือบทสรุปที่แน่วแน่ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจนยิ่งของ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เช่นเดียวกันกับความเห็นของนายพยอมวงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือจังหวัดสุโขทัยที่เห็นว่าการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้-ต่อยอดการศึกษา สู่อาชีพที่มั่นคง สร้างชุมชนที่เข้มแข็งนั้น เด็กๆ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากเวทีการประกวดต่างๆ บริบทต่างๆ เสริมควบคู่ไปจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน
“คำขวัญการจัดงานของภาคเหนือคือ วิชาการก้าวนำหัตถกรรมก้าวหน้าเด็กเหนือพัฒนาภูมิปัญญาสู่สากลภูมิปัญญาในที่นี่เป็นการนำเอาความรู้ด้านวิชาการที่มีมากมายหลายแขนง ทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งมีการพัฒนาและนำสมัยอยู่ตลอดเวลามารวมกัน หัตถกรรมหรือฝีมือต่าง ๆ ก็ต้องได้รับการพัฒนาไม่ด้อยไปกว่าทางด้านวิชาการ โดยให้เด็กหรือนักเรียนเป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์ในเชิงสร้างสรรค์ และถ่ายทอดซึ่งกระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ จนเกิดซึ่งภูมิปัญญาหรือผลงานเชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ออกมาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้ที่ได้พบเห็นทั้งในและต่างประเทศ อันจะเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญต้องสามารถนำภูมิปัญญานั้นไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้และเป็นบุคคลที่มีส่วนในการพัฒนาชาติต่อไป
นายพยอมวงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ยังได้กล่าวเสริมอีกว่าการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ มีการลงพื้นที่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ เพื่อติดตาม สังเกตการณ์การแข่งขันกิจกรรมทุกสนามแข่งขัน เพื่อเก็บข้อมูลอันจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ นักเรียนที่เข้าแข่งขันมีทักษะทั้งทางด้านวิชาการ มีความรู้ความสามารถเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร มีทักษะวิชาชีพซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดและนำไปสู่การเป็นอาชีพ นักเรียนแสดงออกอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีต่อยอดทางการศึกษาเรียนรู้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเช่น การแข่งขันหุ่นยนต์ และนักบินน้อย สพฐ. เป็นต้น ซึ่งต้องยอมรับว่า การแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่ผ่านมาจากอดีตถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม โดยมุ่งเน้นให้เด็กค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
“อยากให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการแข่งขันในครั้งนี้ ไปพัฒนาผลงานของตนเอง หรือนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปูทางไปสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป และที่สำคัญได้นำไปสร้างอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้เลี้ยงตัวและครอบครัว รวมทั้งสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตนเองต่อไป”ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1กล่าวสรุปnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  สพฐ. 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม