หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน แล  (อ่าน 6 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 16 พ.ค. 19, 21:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วน
   และร้อยละ  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ชื่อผู้รายงาน    ปิยะนุช   ธิมาชัย
ปีที่รายงาน   2561

      การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (3)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2และ  (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้อง 2/1 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน  23 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จำนวน 6 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ จำนวน  20 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นชนิดแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.31 –0.80  ค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.34 – 0.76และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ( ) เท่ากับ 0.92 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับจำนวน 20 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t

      ผลการศึกษาพบว่า
         1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.78/77.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75  ที่ผู้รายงานกำหนดไว้  และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  2 สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05 
         3. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5504  แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ร้อยละ 55.04
         4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งภาพรวมและรายข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับระดับมาก  ( = 3.92,  S.D. = 0.36)
   จากผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สูงขึ้น


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม