หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียน  (อ่าน 36 ครั้ง)
Guest
Kru Roong
เรทกระทู้
« เมื่อ: 26 ส.ค. 18, 14:10 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและแนวทางการพัฒนาการการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน                  ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ให้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป 3) เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  และ 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทักษะการทำงานกลุ่มและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานและแนวทางการพัฒนาทักษะทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานและแนวทางการพัฒนาทักษะทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      แบบวัดทักษะการทำงานกลุ่ม และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร  /  ค่าความยากง่าย (p) อำนาจจำแนก (r) และค่าดัชนีประสิทธิผล E.I

ผลการศึกษาพบว่า
1. ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ คือ นักเรียนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้และไม่สามารถนำเสนอข้อมูลได้  เนื่องจากขาดหลักการ ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์และขาดการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารผู้ศึกษาจึงได้หาแนวทางการพัฒนาโดยจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
2. รูปแบบการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีชื่อว่า “W4P2T Model” มีองค์ประกอบ 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up) ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนงาน (Plan) ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย (Practice) ขั้นที่ 4 ขั้นนำไปใช้ (Production) ขั้นที่ 5 ขั้นนำเสนอผลงานและประเมินผล (Presentation  and Evaluation) ขั้นที่ 7 ขั้นยกย่องความสำเร็จของกลุ่ม (Team  Recognition) ขั้นที่ 6 ขั้นทดสอบย่อยและหาคะแนนความก้าวหน้า (Testing and Improvement) และขั้นที่ 7 ขั้นยกย่องความสำเร็จของกลุ่ม (Team  Recognition) ซึ่งรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและ                      มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.69/77.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6553 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6553 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.53
4. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน (W4P2T Model) นักเรียนจำนวนร้อยละ 83.45 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
5. ทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการสอน (W4P2T Model) อยู่ในระดับมาก
6. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอน (W4P2T Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม