หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Digital Education ... พลิกโฉมหน้าการศึกษาไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  (อ่าน 10 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 23 มี.ค. 18, 14:04 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

เปิดเวทีเสวนา ระดมสมองครั้งสำคัญ ทั้งภาครัฐ การศึกษา เอกชน แรงงาน ร่วมกำหนดทิศทางระบบการศึกษาแห่งอนาคตของประเทศไทยด้วยระบบดิจิทัล หวังพลิกโฉมการเรียนการสอนยุคใหม่เป็นการศึกษาดิจิทัล ลดช่องว่างทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล
บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้สร้างสรรค์และผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษามานานกว่า 20 ปี ได้เปิดระดมสมองผ่านเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบดิจิทัล : สร้างคน สร้างชาติ เพื่อศักยภาพไทยสู่สากล” เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก โดยมี นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายสุรพล พลอยเพชร รองอธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ฝ่ายมัธยมศึกษา ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์ Thailand Partner and Country Director บริษัท เดเทคอน เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด มร. นิค ฮัตตั้น Regional Director, Asia จาก D2L Asia Pte. Ltd. และนายสนั่นพงษ์ สุขดี ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด ร่วมเสวนา โดยมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
นายวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้จัดงานเสวนากล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้เกิดการตื่นตัวในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ (ไอซีที) เพื่อการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสังคมทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ แนวความคิดด้านการศึกษาสมัยใหม่จึงต้องเปลี่ยนแปลง โดยจะต้องมีการใช้ไอซีที และดิจิทัลในกระบวนการสอนและพัฒนาคนมากยิ่งขึ้น ซึ่งนวัตกรรมที่จะตอบสนองแนวคิดดังกล่าว และได้ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่มีความก้าวหน้าก็คือ “โซลูชั่นเพื่อการศึกษา หรือดิจิทัลแพลตฟอร์ม” ที่ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ซึ่งเจเนซิสฯ ได้มีการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล พร้อมทั้งเนื้อหา สื่อและทรัพยากรการสอนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง รวมไปถึงเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ในทุกมิติที่สามารถตอบสนองได้ทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากร องค์กรและหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำ และมีความคุ้มค่ามากที่สุด อันเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ลดช่องว่างทางการศึกษา เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
“การเสวนาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการระดมสมอง แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในด้านการศึกษาด้วยระบบดิจิทัลแล้ว เรายังจะได้รู้จักระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนการสอนของระบบการศึกษายุคใหม่ทำได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และเกิดประสิทธิภาพ โดยการสร้างระบบนิเวศน์ทางการเรียนรู้ หรือ Learning Ecosystem ในแบบที่ทำให้เกิด Personalized Learning มีการสอนแบบตัวต่อตัวได้ วิธีนี้ทำให้กระบวนการสอน พัฒนา ถ่ายทอด ทดสอบ ประเมิน วัดความสำเร็จ และผลลัพธ์เป็นแบบรายบุคคลได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการกับความแตกต่างในพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนได้ด้วย โดยยังคงเน้นการยึดตัวนักเรียนหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered Education) ในขณะเดียวกันเมื่อ Personalized Learning เกิดขึ้นกับนักเรียนจำนวนมากในชั้นเรียน ในโรงเรียน ในเขตการศึกษา ก็จะเกิดคลังข้อมูลด้านต่างๆ จนกระทั่งมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการดังกล่าว จนกลายเป็น Big Data และใน Educational Big Data นั้น เราสามารถทำการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ เกิดเป็น Educational Analytical Information ที่สามารถนำไปกำหนดยุทธศาสตร์ทางการศึกษาระดับมหภาคได้ต่อไป ซึ่งนักบริหารระดับสูงใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายของประเทศได้ เราอยากให้วิสัยทัศน์นี้ได้เป็นจริงในอนาคตอันใกล้” นายวิทยากล่าว
สำหรับแนวคิดของระบบการศึกษาสมัยใหม่ (Modern Education) นั้น จะมีความยืดหยุ่นสูง ไม่ยึดรูปแบบ เน้นผลลัพธ์ความสำเร็จของผู้เรียนเป็นเกณฑ์ มีการใช้ทฤษฎีการเล่นมาใช้ เพราะเด็กๆ ชอบเล่น จึงต้องนำเรื่องเรียนไปใส่ในการเล่น เช่น การใช้ระบบเกมการศึกษา เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based Learning and Gamification) หรือการสร้างเกมการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างง่าย ประหยัดและสะดวก มีความสนุกสนานทำให้ผู้เรียนสามารถรับความรู้ได้เร็วและจดจำได้ดี ที่ผ่านมาบริษัทเจเนซิสฯ ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อ ควิซบุ๊ก(QuizBook) เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการถามและตอบ เป็นความรู้รอบตัวต่างๆ เช่น ความรู้ทางวิชาการและนอกวิชาการ สุขภาพ การออกกำลังกาย อาหาร ยารักษาโรค บันเทิง ศิลปะ ประวัติศาสตร์ ความรู้ของโลก ฯลฯ มีคำถามมากกว่า 50,000 คำถาม สามารถเล่นคนเดียวกับบ็อท (Application Based AI-Robot) หรือชวนเพื่อนแข่งตอบคำถามต่างสถานที่กันได้ และอีกระบบหนึ่ง คือ Project Based Learning เป็นการสอนที่สร้างการเรียนรู้ผ่านโครงงาน มีเป้าหมายให้นักเรียนใช้ความคิดร่วมกัน ทำงานเป็นทีม เกิดความสนุกสนาน เป็นต้น
ตัวอย่างของการใช้ระบบการศึกษาสมัยใหม่ (Modern Education) ที่ใช้เกมเป็นเครื่องมืออีกระบบหนึ่ง ได้แก่ การใช้ Location Based Game ที่มีแอปพลิเคชันทำงานร่วมกับ QR Code เป็นต้น หรือการเล่าเรื่องผ่านการประพันธ์นิทานหรือนิยายผ่านเครื่องมือดิจิทัล การสร้างไดอารี่ (Digital Diary) บันทึกเรื่องราวประจำวัน เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการเขียน เป็นต้น
จะเห็นว่าการเรียนรู้ยุคใหม่นั้นจะเกิดขึ้นจากการสร้างประสบการณ์ที่ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ แสดงออก สร้างผลงาน แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านระบบนิเวศการศึกษาที่ถูกออกแบบในรูป Social Network Education ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมการเรียนการสอนในแบบเดิมนั่นเอง
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  การศึกษา  เรียนออนไลน์ 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม