หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ผลการคัดเลือกและตัดสิน การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3  (อ่าน 72 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 5 มี.ค. 17, 22:58 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 


ตามที่ ธนาคารกรุงไทย จัดการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 โดยดำเนินการตัดสินรางวัลและคัดเลือกผลงานเพื่อร่วมแสดงนิทรรศการ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นที่เรียบร้อย มีรายละเอียด ดังนี้

1.แนวเรื่อง “ศิลปกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”
รางวัลยอดเยี่ยม
นายทรงฤทธิ์ เหมือยพรมผลงานชื่อ"คำสอนพ่อ หมายเลข 2"
รางวัลที่ 1
นายพายุ เกิดพุฒผลงานชื่อ"พ่อ . . มองเห็นเราอยู่เสมอ"
รางวัลที่ 2
นายชญานิน กวางแก้วผลงานชื่อ"มหัศจรรย์"
รางวัลที่ 3
นายชำนาญ ปรางสุขผลงานชื่อ"พลังแห่งศรัทธา บารมี"
นายสุพร แก้วดาผลงานชื่อ"พ่อของแผ่นดิน"
นายสุภชัย นาทีชัยชนะผลงานชื่อ"หนึ่งในดวงใจของปวงประชา"
นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัยผลงานชื่อ"ฝนหลวง"
ร่วมแสดง
นายพินิตย์ พันธประวัติผลงานชื่อ"คู่พระบารมี"
นายณรัชต์ กลิ่นสุดใจผลงานชื่อ"แสงของพ่อส่องใจเรา"
นายณรงค์ชัย สิทธิวัฒนาพรผลงานชื่อ"พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญู"
นายธนพล ขวัญทองยิ้มผลงานชื่อ"ความสุขในชนบทใต้"
นายธนพล เสือโรจน์ผลงานชื่อ"ใต้ร่มพระบารมี"
นายปัญญา บัวสุดตาผลงานชื่อ"ชีวิตที่พอเพียง"
นายมานะชัย วงษ์ประชาผลงานชื่อ"แผ่นดินอีสาน พออยู่พอกิน ด้วยพระบารมี
พ่อหลวง แม่หลวง"
นางสาวยามีล๊ะ หะยีผลงานชื่อ"พระราชกรณียกิจ...ของพ่อ"
นายรวีพล ประดิษฐผลงานชื่อ"ฝนหน้าแล้ง"
นายวุฒิชัย บุญยิ่งผลงานชื่อ"แผนที่ของพระองค์"
นายสุกิจ ชูศรีผลงานชื่อ"แรงบันดาลใจแห่งชีวิต"
นายฮาซัน ดราโอะผลงานชื่อ“คุณค่า”2.แนวเรื่อง “ศิลปกรรมกรุงไทย”
รางวัลยอดเยี่ยม
นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ผลงานชื่อ"จากคำสอนพระพุทธ หมายเลข 8"
รางวัลที่ 1
นายกรณิศ พ่วงพันสีผลงานชื่อ"คลื่นสัญญาณสุข หมายเลข 2"
รางวัลที่ 2
นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัสผลงานชื่อ"เพลงปลาตะเพียน"
รางวัลที่ 3
นายณัฐิวุฒิ พวงพีผลงานชื่อ"ไหม้ - รัก (4)"
นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมืองผลงานชื่อ"บ้านของคนสร้างบ้าน"
นายพงศ์ศักดิ์ อัครพิทยาอำพนผลงานชื่อ"เจริญเติบโต 1/2017"
นายพรสวรรค์ นนทะภาผลงานชื่อ"ความเจริญงอกงามในวิถีพอเพียง (2)"
นายพินิจ มิชารีผลงานชื่อ"ซากความศิวิไลซ์ หมายเลข 4"
นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัยผลงานชื่อ"เด็กหญิง หมายเลข 1"
ร่วมแสดง
นางสาวกูซอฟียะฮ์ นิบือซาผลงานชื่อ"สัมพันธภาพ"
นายจงจิตร มูลมาตย์ผลงานชื่อ""จม" กับ "กิเลส" 2"
นายจรัญ พานอ่อนตาผลงานชื่อ"ไม่มีชื่องาน"
นายจักรี คงแก้วผลงานชื่อ"เข่ง"
นายจิรศักดิ์ อนุจรผลงานชื่อ"หวนคำนึงคิดถึงผืนนา"
นายชยันต์ พลอาสาผลงานชื่อ"The Guardian"
นางสาวฐิตาพร คล้อยตามวงศ์ผลงานชื่อ"รูปทรงของความทรงจำ"
นายณรงค์ฤทธิ์ กาลจิตร์ผลงานชื่อ"บุญสารทเดือนสิบ อัศจรรย์แห่ง
นครศรีธรรมราช (กุศโลบายแห่งบรรพชน)"
นายเดชวินิตย์ ศรีพิณผลงานชื่อ"รอยมีดกรีดยาง หมายเลข 1"
นายเดโช โกมาลาผลงานชื่อ"วิถีใต้ วิถีตาลโตนด"
นายไทรเติ้ล เงาะอาศัยผลงานชื่อ"วัตถุนิยมสู่ความหลงใหล"
นางสาวธนัชชา ลีลางกูรผลงานชื่อ"อายตนะทั้ง 6"
นายธนิสร อุดมสินผลงานชื่อ"ความงามของวิถีชีวิตไทยภาคใต้ (2)"
นางสาวธันย์ชนก ศรีสุขผลงานชื่อ"ความสมดุลแห่งชีวิต"
นายนรันต์ รอดชมภูผลงานชื่อ"ซากอกุศลจิต สะสม แปรผัน หมายเลข 2"
นางสาวนิชกานต์ กองสวัสดิ์ผลงานชื่อ"ตลิ่งริมน้ำ"
นางสาวนูรุลฟิรดาวส์ ดิงผลงานชื่อ"ก่อนมกราคม"
นายปฏิพล สุพรรณพงศ์ผลงานชื่อ"เมืองตะกั่วป่า"
นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ผลงานชื่อ"จากคำสอนพระพุทธ หมายเลข 7"
นางสาวผอบพร เจริญจิระภักดีผลงานชื่อ"สัมพันธภาพแห่งความรัก หมายเลข 1"
นางสาวพรทวี พลอยกระโทกผลงานชื่อ"ความอุดมสมบูรณ์ของรูปทรงธรรมชาติ"
นางสาวภาวิณี ตลับนาคผลงานชื่อ"ความงามในความเคลื่อนไหว หมายเลข 2"
นายมงคล โมงปันแก้วผลงานชื่อ"ทิวทัศน์ หมายเลข 1"
นายรัตน ไวยะราบุตรผลงานชื่อ"มูลมัง หมายเลข 2.2"
นายวรพล นวลละอองผลงานชื่อ"ทิพยะภาวะแห่งรูปนาม"
นายวรรษกร คงถาวรผลงานชื่อ"เริ่มต้น-ความสุข"
นายวีระพงศ์ แสนสมพรผลงานชื่อ"สุนทรียภาพแห่งโครงสร้าง (28)"
นายศิวกร บัวทองผลงานชื่อ"เส้นทางแห่งจิต"
นายศิวกร บัวทองผลงานชื่อ"สัญญะในร่องรอยวิถีชีวิตภาคใต้ หมายเลข 1"
นายศุภเดช มหามาตรผลงานชื่อ"บนบ่าพ่อ"
นายสกล มาลีผลงานชื่อ"จิตรกรรมวิถีอีสาน / 2017"
นางสาวสวรส ชาญณรงค์ผลงานชื่อ"ดอกไม้สำหรับคุณ"
นางสาวสายชล กลัดปรีผลงานชื่อ"มิตรภาพจากสุนัขเพื่อนรัก"
นายสิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ผลงานชื่อ"จักรวาลในอุดมคติ"
นายสิทธิวุธ ยาวิชัยผลงานชื่อ"แสงและเงาแห่งความสุข"
นายสุกิจ ชูศรีผลงานชื่อ"งอกงามตามวิถีไทย"
นางสาวสุนันทา ผาสมวงค์ผลงานชื่อ"สตะของความทุกข์"
นายสุรชัย ดอนประศรีผลงานชื่อ"ความอุดมสมบูรณ์ด้านพันธุกรรม"
นายสุรศักดิ์ แสนโหน่งผลงานชื่อ"สุขสมบูรณ์"
นายสุวัฒน์ บุญธรรมผลงานชื่อ"ร่องรอยสัญลักษณ์และรูปทรงแห่งวิถีไทย"
นางสาวอชิรญา ศรีสมชัยผลงานชื่อ"ร้าย, บริสุทธิ์"
นายอภิชาติ โพชาผลงานชื่อ"การเจริญเติบโตของชีวิต"
นางสาวอิสรีย์ บารมีผลงานชื่อ"ระบำชีวิต สู่พื้นที่ว่างแห่งสภาวะจิต"
นายเอกวัฒน์ ดีโตผลงานชื่อ"ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพันธ์
จากอดีตสู่ปัจจุบัน หมายเลข 6"

* เจ้าของผลงานสามารถนำสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง มาขอรับคืนผลงานที่ไม่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ ณ สถานที่ที่ท่านส่งผลงาน ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
** นิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 จัดแสดง ณ หอศิลป์กรุงไทย ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 3 มิถุนายน 2560 และพิธีเปิดนิทรรศการ กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
*** เจ้าของผลงานสามารถนำสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง มาขอรับคืนผลงานร่วมแสดงนิทรรศการ ณ สถานที่ที่ท่านส่งผลงาน ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2560
...............................................................................

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม