หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ทีเส็บ เผยกลยุทธ์และแผนงานไมซ์ปี 60  (อ่าน 84 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 23 ธ.ค. 16, 12:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 


ทีเส็บประกาศแผนธุรกิจไมซ์ปี 60 สอดคล้องวิสัยทัศน์รัฐบาล มุ่งพัฒนาประเทศอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เผยกลยุทธ์อุตสาหกรรมไมซ์สอดรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติไมซ์ 20 ปี ชู 3 แนวทางหลัก คือ การสร้างรายได้ การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม และการสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม ตั้งเป้าดันไมซ์อุตสาหกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ กระจายความเจริญและรายได้สู่ทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจไมซ์ปี 2560 จากการศึกษา 5 แนวทาง ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายประชารัฐ แนวทางการนำศาสตร์พระราชาเป็นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน โดยนำ “หลักการทรงงาน” ที่มีวิธีคิดอย่าง “องค์รวม” (Holistic) และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเทรนด์ตลาดไมซ์โลก มาเป็นพื้นฐานในการวางแผนและดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจไมซ์ปี 2560 โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ทุกระดับทั้งในประเทศและนานาชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างงานใหม่และเพิ่มการดึงงานไมซ์คุณภาพให้เข้ามาในประเทศไทย

ด้านกลยุทธ์ที่ 1 ’การสร้างรายได้’ เพื่อความมั่งคั่ง มุ่งเจาะตลาดหลักไมซ์ต่างประเทศ เน้นตลาด เอเชีย ยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย ตามลำดับ มุ่งขยายระยะเวลาการพำนักในประเทศไทยและกระจายรายได้ในการเดินทางต่อเนื่องไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ส่งเสริมสถานที่จัดงานทั่วประเทศให้มีมาตรฐานและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจไมซ์ พร้อมส่งเสริมศักยภาพประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางของงานไมซ์ขนาดเมกะไซส์ โดยกระตุ้นการเดินทางนักธุรกิจไมซ์ผ่านแคมเปญการตลาด อาทิ Meet Double Cities, Meet Sustainable, Convene in Paradise และ ASEAN Rising Trade Show (ART) ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะเป็นจุดหมายของการจัดงานไมซ์ ทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่ ผ่านการตลาดเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ชูสถานที่จัดงาน งานไมซ์ไฮไลท์ สินค้าและบริการไมซ์เด่น โดยสื่อสารการตลาดไมซ์ในต่างประเทศภายใต้แบรนด์ ‘Thailand CONNECT’

ด้านอุตสาหกรรมหลักที่มุ่งเน้น ‘การดึงงานและส่งเสริมธุรกิจไมซ์’ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ
กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งและรัฐบาลให้การสนับสนุนอยู่เดิม ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมอาหารและสินค้าเกษตร (2) อุตสาหกรรมยานยนต์ (3) อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม (4) อุตสาหกรรมพลังงานและ (5) อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ภายใต้แนวคิด ประเทศไทย 4.0 ซึ่งประกอบด้วย (1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ (4) กลุ่มดิจิทัล (5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จากกลยุทธ์ดังกล่าว ทีเส็บเร่งพัฒนา ‘แผนงานขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยกิจกรรมไมซ์ (MICE Economic Model for Thailand 4.0)’ ร่วมกันกับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยริเริ่มจากการเป็นผู้นำดำเนิน ‘โครงการจัดทำปฏิทินกิจกรรมไมซ์ไทย’ เป็นครั้งแรกของประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดงานไมซ์สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของแนวคิดประเทศไทย 4.0 และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรอย่างเป็นรูปธรรมที่จะเป็นต้นแบบกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริงได้ในการดึงงานและส่งเสริมธุรกิจไมซ์แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

ด้านกลยุทธ์ที่ 2 ’การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม’ เพื่อความมั่นคง ทีเส็บวางแนวทางการสร้างประสบการณ์นักเดินทางกลุ่มไมซ์ด้วยนวัตกรรมผ่านการตลาดไมซ์ดิจิตอล (Digital Marketing) เพื่อพัฒนาไมซ์ไทย ภายใต้แนวคิด ‘Thailand SMART MICE’ การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือการพัฒนาตลาดไมซ์ และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรมไมซ์ของไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการงานไมซ์ที่สร้างประสบการณ์น่าประทับใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานทั้งก่อนงานระหว่างงานและหลังงาน เช่น ส่งเสริมผู้จัดงานใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงาน เช่น Voting System เทคโนโลยีที่ช่วยดึงดูดและเพิ่มความน่าสนใจในการแสดงงาน เทคโนโลยีเสมือนจริงจอภาพที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน หรือการใช้ Virtual Reality เทคโนโลยี Beacon ที่สามารถสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า ตั้งแต่การส่งข้อมูลรายชื่อ ตรวจสอบผู้เข้าร่วมงาน แสดงข้อมูลสินค้าให้กับผู้เข้างานในบริเวณบูธ รวมถึงเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้างาน เช่น การใช้ application หรือ wearable ในการลงทะเบียนเข้างาน เป็นต้น

ด้านกลยุทธ์ที่ 3 ‘การสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม’ เพื่อความยั่งยืน โดยชูแนวทางหลักเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ ทั้งการพัฒนามาตรฐานเชิงพื้นที่และสถานที่ การสร้างงานใหม่และการยกระดับงานเดิม การพัฒนาสินค้าและบริการผ่านการสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์ไทย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรไมซ์มืออาชีพ เพื่อการสร้างโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์กระจายสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ (Domestic MICE) มีแผนงานเด่น คือ โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองแห่งไมซ์ โครงการความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการประชารัฐด้านท่องเที่ยวและไมซ์ ผ่านการส่งเสริมการตลาดแบรนด์ไมซ์ในประเทศ ‘ประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ’ และเพิ่มการชูโครงการประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ อีกหนึ่งโครงการหลักภายใต้แคมเปญ โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเดินทางเข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของประชาชนในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระตุ้นให้หน่วยงานจัดกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่ต่างจังหวัดข้ามภูมิภาค โครงการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศในพื้นที่ชุมชน (Meet in the village) เพื่อกระจายและยกระดับรายได้จากกิจกรรมไมซ์สู่ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้นnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม