หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: พิธีเปิดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒  (อ่าน 29 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 13 ก.ค. 16, 16:57 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Scoop News

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคี
จัดพิธีเปิดและอบรมเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันนี้ (๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ได้มีพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานในพิธี ร่วมด้วย นายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในฐานะประธานกรรมการจัดงาน ,นายอนุชา เสมารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ , นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,ผู้แทนอธิบดีกรมการศาสนา รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานภาคีต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย
นายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนาประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในฐานะประธานกรรมการจัดงาน “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ กล่าวว่า
โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” เป็นโครงการที่ส่งเสริมศาสนทายาท ซึ่งคือ สามเณรผู้มีความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องด้วยความเชื่อมั่นว่าในอนาคตสามเณร จะเป็นพระภิกษุที่มีความมุ่งมั่นในงานเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และธำรงไว้เพื่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป โดยโครงการนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ โดยในปี ๒๕๕๙ ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดยโครงการได้ผ่านการอบรมระยะที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีสามเณรจากทั้ง ๔ หน (หนเหนือ หนตะวันออก หนกลาง หนใต้ ) จำนวน ๙๘ รูป ทั่วประเทศ เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีพระเถรานุเถระที่มากด้วยประสบการณ์ในการเทศนาธรรม และคณะอาจารย์ที่พร้อมด้วยความรู้ในแขนงต่างๆ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่สามเณร ณ อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ อีกทั้งได้เดินทางไปศึกษาดูงานและปฏิบัติศาสนกิจ ณ ศาสนสถานสำคัญภายในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยสามเณรทุกรูปได้ขึ้นแสดง ธรรมเทศนาเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกสามเณรที่มีความโดดเด่นจำนวน ๒๐ รูป เข้ารับการอบรมในระยะที่ ๒ ต่อไป ทั้งนี้สามเณรทุกรูปยังได้รับมอบเกียรติบัตรจากพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ประธานในพิธีปิดโครงการระยะที่ ๑ ด้วย
สำหรับการอบรมในระยะที่ ๒ นี้ สามเณรที่มีความโดดเด่น จำนวน ๒๐ รูป ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากระยะที่ ๑ จะเข้ารับการอบรมในวันที่ ๖ ถึง ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิถีนักเทศน์จากพระเถระผู้ใหญ่และฝึกเทศนาธรรม โดยแสดงพระธรรมเทศนาเชิงประจักษ์ ณ อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยสามเณรทั้ง ๒๐ รูป จะได้รับบทอุเทศน์ จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งสามเณรทุกรูปจะต้องขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาเชิงประจักษ์ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาและประเมินผลคะแนน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสำหรับระยะต่อไป จากนั้นในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึง ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สามเณรจำนวน ๒๐ รูป เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ / ทัศนศึกษา ณ สังเวชนียสถานและพุทธสถานสำคัญในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นระยะเวลา ๗ วัน และคัดเลือกสามเณรผู้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ในด้านปฏิภาณการเทศนา จำนวน ๑ รูป ในด้านโวหารการเทศนา จำนวน ๑ รูป และด้านปฏิปทาการเทศนา จำนวน ๑ รูป รวมจำนวน ๓ รูป เพื่อรับโล่พระราชทานสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ต่อไปnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม