หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ซินเจนทาเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตั้งเป้า 5 ปีเข้าถึงเกษตรกรรายย่อย 2  (อ่าน 66 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 20 พ.ย. 15, 18:48 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ซินเจนทา ประเทศไทยเชิญหน่วยงานจากทุกภาคส่วนร่วมงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 12 พร้อมจัดประชุมเสนอผลสำเร็จของแผนการเติบโตเชิงบวก ( Good Growth Plan) ภายใต้ 6 พันธสัญญาเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั่วโลก หลังดำเนินการโครงการหนึ่งปี สามารถช่วยชาวนาเพิ่มผลผลิตจากเดิมแล้ว 15% พร้อมตั้งเป้า 5 ปีเข้าถึงเกษตรกรรายย่อย 20 ล้านคนทั่วโลก
นายวีรพล เจริญพานิช ผู้อำนวยการ ซินเจนทา ประเทศไทย กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 12 “อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน :Pragmatic Crop Protection for Food Safety and Sustainable Thai Economy” ที่จัดขึ้นโดย สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ซึ่งในงานดังกล่าว ซินเจนทาได้ นำเสนอรายงานความสำเร็จแผนการเติบโตเชิงบวกของซินเจนทา หรือ Good Growth Plan ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรทั่วโลกพร้อมๆ กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ผ่านการแสวงหาความร่วมมือจาก ภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ หน่วยงานที่สนับสนุน และตัวเกษตรกร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ 6 พันธสัญญาซินเจนทาสากล คือ
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพผลผลิต โดยเฉลี่ยแก่พืชเศรษฐกิจหลักของโลกอย่างน้อย 20% โดยไม่ต้องขยายพื้นที่การเพาะปลูกไม่ใช้ทรัพยากรน้ำหรือปัจจัยการผลิตอื่นเพิ่มขึ้น
2.รักษาพื้นที่เพาะปลูกให้คงสภาพที่ดี ด้วยการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินแก่พื้นที่เพาะปลูกก่อนที่จะเสื่อมโทรมให้ได้อย่างน้อย 62.5 ล้านไร่
3.เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการยกระดับความหลากหลายในพื้นที่เพาะปลูกให้ได้ 31.2 ล้านไร่
4.เพิ่มความสามารถแก่ผู้เพาะปลูกรายย่อย 20 ล้านคนให้มีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตอย่างน้อย 50%
5.พัฒนาให้เกิดความปลอดภัยอบรมผู้ทำงานในไร่นา 20 ล้านคนให้มีความรู้ความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา
และ 6.ดูแลสวัสดิภาพของแรงงานปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในทุกห่วงโซ่การผลิต
สำหรับในประเทศไทยนั้นได้ดำเนินโครงการ แผนการเติบโตเชิงบวกของซินเจนทา หรือ Good Growth Plan มาตั้งแต่ปี 2556 โดยเริ่มในพืชเศรษฐกิจหลักคือข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตส่งออกสำคัญของไทย ซินเจนทาได้ใช้วิธีการเลือกแปลงนาเกษตรกร โดยเข้าไปให้คำปรึกษา ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกตั้งแต่เริ่มต้น ในลักษณะแปลงเปรียบเทียบ เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและเห็นความแตกต่างจากวิธีการเดิมที่เคยใช้มา โดยในพื้นที่ภาคเหนือมีแปลงทดลองของซินเจนทาอยู่ที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย และในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่อ.เสลาภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ที่สามารถเพิ่มผลผลิตในพื้นที่นาจำนวน 2 ไร่ให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมถึง 15% แม้จะทดลองโครงการโกรมอร์ของซินเจนทาเป็นปีแรก สำหรับเกณฑ์การประเมินผลนั้นซินเจนทาได้มอบหมายให้ บริษัท Market Probe เข้าไปเก็บข้อมูลเพื่อความเป็นกลางและความโปร่งใสของข้อมูล ในการนำมาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ผลปรากฏว่าในแปลงทดลองของเกษตรกรต้นแบบสามารถเพิ่มผลผลิตอย่างน้อย 15% เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ใช้วิธีปลูกแบบดั้งเดิม นอกจากนี้เกษตรกรยังเรียนรู้การใช้เครื่องมือและสารอารักขาพืชได้อย่างถูกต้อง ผลตรวจสุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นจากการใช้สารอารักขาพืชที่ถูกต้องเหมาะสม
“จากการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ร่วมกับหน่วยสนับสนุน ทั้งภาครัฐและครอปไลฟ์เอเชีย ทำให้ได้ข้อมูลแลกเปลี่ยนว่า ข้อจำกัดของเกษตรกรยังคงเป็นเรื่องของ ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สารอารักขาพืชในกลุ่มต่างๆ ประกอบกับความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรจะเลือกใช้สารอารักขาพืชก่อน โดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับชนิดของโรค แมลงและระยะเวลาการใช้ วิธีการใช้ และการทิ้งระยะเวลาใช้จนไปถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว จะมีฉลากติดบอกวิธีการใช้ชัดเจน หรือแม้แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารอารักขาพืชกลุ่มเดิมๆ ในพื้นที่เดิมๆ จะมีความเสี่ยงต่อการดื้อโรคและแมลงมากขึ้น แต่เกษตรกรที่ขาดความเข้าใจก็จะใช้ในปริมาณที่มากขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นองค์ความรู้ที่เกษตรกรต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจ ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เหล่านี้กับเกษตรกรตลอดเวลา” นายวีรพลกล่าวเสริม
ความท้าทายที่ดูจะเป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นที่โลกกำลังเผชิญหน้าอยู่ ภาวะความมั่นคงทางด้านอาหารดังกล่าวตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าทุก 1 วันจะมีประชากรโลกเพิ่มขึ้นราว 3.7 แสนคน หรือปีละ 134 ล้านคนโดยเฉลี่ย และจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 7,500 – 10,500 ล้านคนในปี 2050 70% ของทรัพยากรน้ำจืดทั่วโลกถูกใช้ไปกับกิจกรรมทางการเกษตร ยังหมายรวมถึงทุกๆ 1 วินาที โลกสูญเสียพื้นที่เพาะปลูกราว 1 สนามฟุตบอลไปให้กับที่อยู่อาศัยและกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่แรงงานภาคเกษตรเดินทางเข้าเมืองใหญ่มากขึ้น นี่คือความท้าทายภายใต้ปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร หรือ แผนการเติบโตเชิงบวกของซินเจนทา ( Good Growth Plan) ที่จะต้องเร่งแสวงหาความร่วมมือให้เกิดขึ้นทุกภาคส่วนเพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นเอง
++++++++++++++++++++++++++++++
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
บริษัท เดอะบิ๊ก พอตเตอร์ คอมมิวนิเคชั่นจำกัด
พลอย : 082-481-3593/ นก : 081-573-0636
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  ซินเจนทา 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม