หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ปม"โตทับเที่ยง"ร้าว พี่สั่งน้องเลิกใช้สกุล ได้หรือไม่?  (อ่าน 29073 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 30 พ.ค. 15, 16:56 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 


กลายเป็นข่าวโด่งดังหลัง "นายสุธรรม โตทับเที่ยง" พี่ชายคนโตตระกูล "โตทับเที่ยง" มีหนังสือประกาศให้ "นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง" และครอบครัวสายตรง ห้ามใช้นามสกุลร่วม ด้วยเหตุผลว่า ได้กระทำการเป็นปรปักษ์กับพี่น้องร่วมสายโลหิต ทำให้พี่น้องได้รับความเดือดร้อน ดูถูกเกลียดชังจากผู้ที่ได้รับรู้เห็นปัญหาที่นายสุรินทร์กับพวกได้ก่อให้เกิดขึ้น และทำให้ความรักความปรองดองในหมู่พี่น้องต้องถูกทำลาย

หากเป็นตระกูลคนธรรมดาคงไม่มีใครสนใจ แต่นามสกุล "โตทับเที่ยง" เจ้าของโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา และบริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) หรือ "ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย" ที่ดังระดับต้นๆ ของเมืองไทย

ทั้งนี้ นามสกุล "โตทับเที่ยง" เริ่มจากการขอเปลี่ยนนามสกุลของนายสุธรรม โตทับเที่ยง ที่เข้าขอจดทะเบียนเปลี่ยนนามสกุล แบบ ช.2 เมื่อปี 2514 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง มีชื่อผู้ขอ นายสุธรรม

แซ่โต๋ว บิดาชื่อ นายโต๋ว ง่วนเตียง มารดาชื่อ นางยิ่ง อยู่บ้านเลขที่ 121 ถนนตลาด อ.เมือง จ.ตรัง โดยขอจดทะเบียนชื่อสกุลว่า "โตทับเที่ยง" ซึ่งนายทะเบียนกลางอนุมัติตามหนังสือที่ มท.0313/3998 ลงวันที่ 22 มกราคม 2514 ต่อมานายสุรินทร์ จดทะเบียนขอใช้ชื่อสกุลร่วม ตามหนังสือร่วมชื่อสกุล เล่มที่ 7 ฉบับที่ 729/2514 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2514 ตามหนังสืออนุญาตที่ 9/2514 วันที่ 2 มีนาคม 2514

สำหรับตระกูลโตทับเที่ยง มีพี่น้องร่วมสายโลหิต จำนวน 10 คน ประกอบด้วย นายสุธรรม โตทับเที่ยง มีบุตร 3 คน นางสุภัทรา สินสุข มีบุตร 3 คน นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง มีบุตร 4 คน นางจุรี สัมพันธวร

บุตร มีบุตร 1 คน นายสวัสดิ์ โตทับเที่ยง มีบุตร 4 คน นางจุฬา หวังศิริเลิศ มีบุตร 2 คน นางเลอลักษณ์ มะนะสุทธิ์ มีบุตร 3 คน นายสลิล โตทับเที่ยง มีบุตร 3 คน นางสุนีย์ โตทับเที่ยง และนางศิริพร โตทับเที่ยง

จากกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย ซึ่งสำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่า กรณีที่พี่น้อง ร่วมชื่อสกุล ไม่ให้ร่วมชื่อสกุล มีข้อต้องพิจารณาหลายประการ เพราะในกรณีที่บิดาเป็นผู้จดชื่อสกุล และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ บิดาสามารถที่จะร้องเพิกถอนได้ หากมีการนำสืบว่าเป็นการกระทำที่เกิดการเสื่อมเสียต่อชื่อสกุลจริง กรณีที่บิดาเสียชีวิต สิทธิการใช้สกุลจะอยู่ที่ลูกคนโต และลูกคนรองจะร้องเพิกถอนการใช้สกุลไม่ได้ เว้นเสียแต่เป็นการจดตั้งเอง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าผู้ร้องนั้นเป็นเจ้าของนามสกุลหรือไม่ หรือเป็นลูกคนโต หรือเป็นผู้จดตั้งชื่อสกุล ทั้งนี้ ในบางกรณีที่ไม่มีกฎหมายว่าไว้ว่าต้องทำอย่างไร ผู้ที่ต้องการจะเพิกถอนผู้ร่วมสกุลต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างไรและอยู่ที่ศาลว่าจะรับฟ้องหรือไม่

มีกรณีตัวอย่างที่สำนักบริหารการทำทะเบียนยึดเป็นตัวอย่างคือกรณีที่ศาลฎีกามีคำสั่งยกฟ้อง กรณีที่โจทก์ฟ้องจำเลย โดยมีคำพิพากษาว่า "เมื่อโจทก์เป็นผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลไว้แล้ว โจทก์ย่อมมีสิทธิอนุญาตให้จำเลยใช้ชื่อสกุลร่วมด้วยได้โดยดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคลพ.ศ.2505มาตรา 11 แต่เมื่ออนุญาตแล้ว จำเลยผู้ได้รับอนุญาตย่อมมีสิทธิใช้ชื่อสกุลร่วมกับโจทก์เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของชื่อนั้นเอง

กล่าวคือหากจำเลยสมรสกับหญิงหญิงผู้เป็นภริยารวมทั้งบุตรก็มีสิทธิใช้ชื่อสกุลของโจทก์ด้วยและการอนุญาตให้ใช้ชื่อสกุลร่วมด้วยเช่นนี้ หาใช่เรื่องที่อาจจะเพิกถอนการอนุญาตเสียเมื่อใดก็ได้ตามอำเภอใจของโจทก์ไม่ ดังที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยใช้ชื่อสกุลของโจทก์ไปในทางที่เกิดความเสียหายแก่โจทก์หรือแก่ชื่อเสียงของชื่อสกุลของโจทก์อันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์จึงไม่มีเหตุตามกฎหมายที่โจทก์จะห้ามมิให้จำเลยใช้ชื่อสกุลร่วมกับโจทก์ศาลจึงสั่งยกฟ้อง"

โดยคำร้องของโจทก์ระบุว่า โจทก์จดตั้งชื่อสกุล เมื่อปี 2499 และนายทะเบียนได้อนุญาตและจดทะเบียนชื่อสกุลของโจทก์ไว้โดยชอบ จำเลยเป็นหลานของโจทก์ได้รับอนุญาตจากโจทก์ให้ใช้ชื่อสกุลดังกล่าว ต่อมาเมื่อประมาณ 1 ปีเศษ ก่อนฟ้อง จำเลยไม่ให้ความเคารพนับถือโจทก์ โจทก์จึงไม่ประสงค์ให้จำเลยใช้ชื่อสกุลของโจทก์ต่อไป โจทก์แจ้งจำเลยให้เปลี่ยนชื่อสกุลแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยให้เลิกใช้ชื่อสกุลโจทก์อีกต่อไป หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาให้นายทะเบียนลบชื่อสกุลของจำเลย

ทั้งนี้ศาลฎีกา(เมื่อปี 2542) พิจารณาตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 มาตรา 11 ที่ระบุว่า ผู้จดทะเบียนชื่อสกุลให้ผู้มีสัญชาติไทยผู้ใดร่วมใช้ชื่อสกุลของตนก็ได้ โดยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร การอนุญาตตามมาตรานี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อนายทะเบียนท้องที่ได้ออกหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตให้ใช้ชื่อสกุลแก่ผู้ที่จะใช้ชื่อสกุลนั้น

ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลตายแล้วให้ผู้สืบสันดานของผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลในลำดับที่ใกล้ชิดที่สุดซึ่งยังมีชีวิตอยู่และใช้ชื่อสกุลนั้นมีสิทธิอนุญาตตามวรรคหนึ่ง

อย่างไรก็ตามในพ.ร.บ.ชื่อบุคคล ไม่มีการกำหนดการเพิกถอนชื่อสกุลแต่อย่างใด

มีเพียงมาตรา 13 ที่ระบุว่า เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่าหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส ให้ฝ่ายซึ่งใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยความตายให้ฝ่ายซึ่งยังมีชีวิตอยู่และใช้สกุลของอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิใช้ชื่อสกุลนั้นได้ต่อไปแต่เมื่อสมรสใหม่ให้กลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

ดังนั้น ศาลจึงพิเคราะห์ว่ากรณีดังกล่าวไม่เข้าข่ายละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ว่าด้วยผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นแต่อย่างใด

เช่นเดียวกับ "นายสรวิศ ลิมปรังษี" รองโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะนักกฎหมาย มีมุมมองว่า กรณีดังกล่าวหากดูจากข้อกฎหมายแล้วไม่น่าจะสามารถทำได้ เนื่องจากเป็นลูกพ่อแม่เดียวกัน ย่อมมีสิทธิที่จะใช้นามสกุลนี้ด้วยกันได้ หากจะมีการแจ้งนายทะเบียนให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น ก็คงต้องไปดูข้อกฎหมายก่อนว่าจะทำได้หรือไม่ ยิ่งหากเป็นการแจ้งเปลี่ยนนามสกุลผู้อื่นด้วยแล้วคิดว่าคงไม่น่าจะทำได้ หรือหากจะมีการฟ้องร้องต่อศาลก็ยังไม่เห็นมูลว่าเข้ากฎหมายข้อใด

คงต้องจับตาดูว่าศึก "ปุ้มปุ้ย" ครั้งนี้จะจบลงอย่างไร...


ที่มา มติชนรายวัน http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1432954773
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม