หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สามหน่วยงานหลักผนึกกำลังชู “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์”  (อ่าน 80 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 8 เม.ย. 15, 11:43 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรุงเทพมหานคร จัดแถลงเปิดกิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายร่วมดูแลและพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว รับปีท่องเที่ยววิถีไทย ดีเดย์ 1-7 เมษายนศกนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

เนื่องจากเดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ไทยและเทศกาลท่องเที่ยวสำคัญประจำปี ประชาชนคนไทยรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ได้ถือเอาวาระอันเป็นสิริมงคลนี้เป็นโอกาสในการทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ร้านค้า แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนทำความสะอาดส้วมในสถานที่เหล่านั้นด้วย กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีบทบาทหลักในการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกวิธี จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดให้สัปดาห์แรกของเดือน คือวันที่ 1-7 เมษายน เป็นสัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาดส้วมพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการ “ท่องเที่ยววิถีไทย” กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมีผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน อันได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมทำกิจกรรมล้างห้องน้ำวัดประยูรฯ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นโครงการ นอกจากนั้นผู้บริหารของทั้ง 3 หน่วยงานยังกล่าวบรรยายในการเสวนาเรื่อง “การรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์”

พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และ กรุงเทพมหานคร ในเรื่องการพัฒนาสุขอนามัยเพื่อการท่องเที่ยว

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า เราต้องการให้เกิดกระแสความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันทำความสะอาดส้วมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเนื่องจากปี 2558 เป็นปีการท่องเที่ยววิถีไทย กรมอนามัย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ดำเนินการพัฒนาส้วมสาธารณะของไทยให้ได้มาตรฐาน HAS คือ สะอาด(Health) เพียงพอ(Accessibility) และปลอดภัย (Safety) โดยเน้นพื้นที่ 12 กลุ่มเป้าหมายหลัก อาทิ สถานศึกษา สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าและตลาดสด สถานีบริการน้ำมัน สถานีขนส่ง ฯลฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยปัจจุบันมีส้วมสาธารณะผ่านมาตรฐาน HAS ถึงร้อยละ 70.33 และจากการสำรวจของกรมอนามัย พบว่า ส้วมสาธารณะที่ประชาชนเลือกใช้บริการมากที่สุดถึงร้อยละ 46.0 คือ ปั๊มน้ำมัน รองลงมาคือแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 39.4 และสถานีขนส่งทางบกและทางอากาศ ร้อยละ 36.5

ด้านนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ที่วัดประยุรฯ ซึ่งถือเป็นศาสนสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ นับเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์รณรงค์และสร้างความมั่นใจในเรื่องมาตรฐานและความสะอาดของห้องน้ำสาธารณะที่พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยว ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยหน่วยงานหลักอย่างกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเครือข่ายภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ยังได้ร่วมมือกันในภายใต้ “โครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว หรือ WC OK : Happy Tourist Toilet” เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะเป้าหมายทั่วประเทศ ให้สะอาด ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยจะดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์อย่างต่อเนื่องต่อไป

ขณะที่ นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ในฐานะที่กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกถึง 4 ปีซ้อน กรุงเทพมหานครตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวและการดำรงไว้ซึ่งการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสุขลักษณะส้วมสาธารณะในกรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนามีแนวโน้มที่ดีขึ้น กรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนร่วมกันสร้างกรุงเทพมหานครของเราให้เป็นมหานครแห่งความสุข โดยเจ้าของสถานที่ส้วมสาธารณะต้องจัดให้มีส้วมที่สะอาด และผู้ใช้บริการก็ต้องช่วยกันดูแลความสะอาดหลังจากใช้ส้วมแล้ว เพราะไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ แต่ย่อมหมายรวมถึงเพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครด้วยเช่นเดียวกัน

* * * * * * * * * *

เผยแพร่ในนาม กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร โดย บริษัท ซิลเลเบิล จำกัด ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสมคิด เจริญศักดิ์ โทร. 08 4147 7575/ คุณสิทธิกร ชิตเทพ โทร. 09 4331 6996/ คุณมนปรียา เฟื่องเดช โทร. 08 9814 4665noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม