หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เปิดรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ว. ทั่วประเทศ 468 คน  (อ่าน 110 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 10 มี.ค. 14, 12:21 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

เปิดรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ว. ทั่วประเทศ 468 คน
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.

กกต. สรุปยอดผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ว. 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มี.ค. 57 มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 468 คน โดยกรุงเทพฯ มีผู้สมัครมากที่สุด 18 คน รองลงมาคือ หนองบัวลำภู มีผู้สมัคร 15 คน

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 9 มีนาคม 2557 เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์ กกต. ได้โพสต์ข้อมูลสรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2557 โดยพบว่า มีผู้ลงสมัคร ส.ว. จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นจำนวน 468 คน โดยในแต่ละจังหวัด มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สมัคร ส.ว. ในแต่ละจังหวัด

กรุงเทพมหานคร

1. พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
2. นายศรีสุวรรณ จรรยา
3. นางลีน่า จังจรรจา
4. ว่าที่พันตรี อาชว์ โครงกาพย์
5. นายอรุณ คนหลัก
6. นางสาวปิยะสุดา แพ่งสภา
7. นางตรีรัตน์ เซ่งไพเราะ
8. คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา
9. นายโฆษิต สุวินิจจิต
10. นายปิยชาติ วีรเดชะ
11. นายมงคล ประสาทเสรี
12. นายกรสัณห์ กันยะพงศ์
13. นางพรทิพย์ ลยานันท์
14. นายมงคล กิมสูนจันทร์
15. นายพรชัย รัศมีแพทย์
16. นายชาญชัย โกศลธนากุล
17. นายประทีป พุทธรักษ์ภักดี
18. นายวิทยา จังกอบพัฒนา

สมุทรปราการ

1. นายดุสิต พันธุ์เสือ
2. นางสาลี่ คี่ตะนิธิพันธ์
3. นายประสันศิลป์ พิพัท
4. นายนิพนธ์ ผดุงสินไพรโรจน์
5. นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
6. นายสมฤทธิ์ ฐิติเจริญชัย
7. นายเสรี หนูวงศ์
8. นายสมบัติ คุ้มภู
9. นางสาววราภรณ์ อัศวเหม
10. นางสุวรรณณี บวรศุภกิจกุล
11. นายณัฏฐกิตติ์ พลประสิทธิ์
12. นายจัตุรงค์ เสริมสุข

สุพรรณบุรี

1. นายวิทวัส โพธสุธน
2. นายจองชัย เที่ยงธรรม
3. ทันตแพทย์ อนุศักดิ์ คงมาลัย
4. นายไพรรัตน์ ภู่แก้ว

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 มี.ค. 14, 13:06 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ปทุมธานี

1. นางมาลา หาญสวัสดิ์
2. พันจ่าเอก วิชัย หัสดี
3. นางเอมอร ซำศิริพงษ์
4. นายสุพจน์ ศรีสุวรรณ
5. พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัน
6. นายสุชาติ โสมเกตุสรินทร์
7. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
8. นางสาวอิสรา สงวนพงศ์
9. นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
10. นายพรหมชยารัฐ ธนัฒศิริวรรณ

นนทบุรี

1. นายจักรชัย อุ่นใจ
2. นายพรชัย สาเมือง
3. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
4. นายวรเศรษฐ์ พัชรปรีชารัตน์
5. นายชาลี โกมลสุทธิ์
6. นายวัชรพล บุษมงคล
7. นายยวด แก้วแดง
8. นางพิมพร ชูรอด
9. นางพรพิมล บุญนิมิต
10. นายรวีโรจน์ ธนบดีธนไพศาล
11. นายรังสรรค์ ทองทา
12. นายกิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ

นครปฐม

1. นายธงชัย ศรีสุขจร
2. นายธนาวัติ เขียวรุ้งเพชร
3. นายไพบูลย์ เสถียรปกิรณกรณ์
4. พันตำรวจเอก มโนรถ สิทธานนท์

สมุทรสงคราม

1. นายธนาวุฒิ โมทย์วารีศรี
2. พลเอก ดำรง ศรีประเสริฐ
3. นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณนากูล
4. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม
5. นายณรงค์ เวชการ
6. ร้อยตำรวจตรี ศิลป์ชัย บุญเจริญ
7. นายอภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน
8. นางมาลัย ลิปิสุนทร
9. พันโท วิทยา รุ่งกระจ่าง

เพชรบุรี

1. นายมนู อุดมเวช
2. พลอากาศโท ชนนนาถ เทพลิบ
3. นางลักขณา สุภาแห่ง
4. นายสุชาติ อุสาหะ
5. นายชวน มินศิริ
6. นางสาวนฤมล สุตะวิริยะวัฒน์
7. นายหัสพันธ์ เสมเถื่อน
8. นางปภังกร จรรยงค์

สมุทรสาคร

1. นายสุนทร วัฒนาพร
2. นายเกรียงศักดิ์ แสงสว่าง
3. นายวันชัย แสงสุขเอื่ยม
4. พันตรี ธนพงษ์ จันทร์ทอง
5. นางสาวเอ็นดู ชอบชื่น
6. นางสาวจิราพร วัฒนชัย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 มี.ค. 14, 13:07 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

กาญจนบุรี

1. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
2. นายเสนาะ ศิลาแรง
3. นางมนรัตน์ สารภาพ
4. นายศรชัย พวงลำเจียก
5. นายมานพ อินทะบุตร
6. นายวิมล พนมศักดิ์

ราชบุรี

1. นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์
2. นายสมบัติ เรืองกฤษ
3. นายอุดม ฐิตวัฒนะสกุล
4. นายนิมิต จันทร์วิมล
5. นายสุทน ขำเจริญ
6. ว่าที่ร้อยเอก อำนาจ ขำวิเศษ
7. นายพิทยา อังกูรจารุชัย
8. นายกฤตธน สุนทรสเจริญ

ชลบุรี

1. นายแสงศร สุนทรศิลป์ชัย
2. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
3. นายกำพล ตั้งเอกชัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย พัฒนะอเนก
5. พันตำรวจตรี บัณฑิต คุณจักร
6. นายวิชัย จุลวนิชย์พงษ์

ฉะเชิงเทรา

1. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์
2. นายสุเชน ทั่วทิพย์
3. นายแพทย์ เชาวลิต เจริญพร

อุทัยธานี

1. นายไพโรจน์ ทุ่งทอง
2. นางแสงนิล คร้ามใจ

จันทบุรี

1. นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร
2. นางพจนา กิจกาญจน์
3. นายสันติ พลอยล้อมเพชร

สระแก้ว

1. นายประพันธ์ บัวศรี
2. นางดวงพร เทียนทอง

ตราด

1. นายบุญส่ง ไข่เกษ
2. นายมงคล หวลถนอม
3. นายสิงห์หา คร่ำศิลป์

ลพบุรี

1. นางประไพพิศ วงษ์สุวรรณ์
2. นายประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์
3. นายสุรชัย ศรีแสงอ่อน
4. นายประทวน สุทธิอำนวยเดช
5. นางปวีณา อุ้ยลี
6. นายเอกราช กำเนิดสุข
7. นายพรชัย นันทวีชัยกุล
8. นางสาวศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย
9. นายชัยรัตน์ มาตยานุมัตย์
10. ดาบตำรวจ ลออ สดเอี่ยม

ปราจีนบุรี

1. นายสฤษดิ์ บุตรเนียร
2. นายสมาน พูนสวัสดิมงคล
3. นางไพรินทร์ จิรัฐิติเจริญ
4. นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล

ชัยนาท

1. นางสาววรรณอนงค์ ทรัพย์รวงทอง
2. นายมณเฑียร สงฆ์ประชา
3. นายจุติพงษ์ พุ่มมูล
4. นายจำลอง โพธิ์สุข
5. นางจิณาภา ทรัพย์วิสุทธิ์

อ่างทอง

1. นายชูศักดิ์ ศรีราชา
2. นางมะลิ เริงฤทธิ์

สิงห์บุรี

1. นายไสวรินทร์ ศรีชำนิ
2. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
3. นายพิภพ ใจเพียร
4. นางสาวนิชดา ตันติลักษณ์
5. นายพิบูลย์ ฤทธิ์มาก
6. นายยุทธิพันธ์ นุชธุรี

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 มี.ค. 14, 13:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สระบุรี

1. นายอำนวย ปิ่นพิลา
2. นายบุญส่ง เกิดหลำ
3. นายบุรินทร์ วิจิตรศิริ
4. นายสำราญ เปสลาพันธ์
5. นายสุนทร โพนโต

ระยอง

1. นายนิคม อ่อนละมัย
2. นายพฤกษ์ พลายเวช
3. นายสุรชัย ปิตุเตชะ
4. ว่าที่ร้อยโท สรสุชาติ บุญปลื้ม
5. นาวาโท ดร.ภานุพงศ์ จิตดล
6. นายรฐชาย ยอดมาลัย
7. นายภีมเดช อมรสุคนธ์

นครนายก

1. นายพงศ์เดช วิบูลย์ธนสาร
2. นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์
3. นางสาวธัญธารีย์ จารุจิตติวัฒน์

พระนครศรีอยุธยา

1. นายนพดล อมรเวช
2. นายเฟื่องวิทย์ ชูตินันท์
3. นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ
4. พลตำรวจโท ไพฑูรย์ ชูชัยยะ

ประจวบคีรีขันธ์

1. นายสืบยศ ใบแย้ม
2. นายสนิท บุญก่อสกุล
3. นายสุรศักดิ์ ดุสิตสิทธิพร

ปัตตานี

1. นายสมหวัง อภิชัยรักษ์
2. พลโทมนตรี อุมารี
3. นายอับดุลฮามิด จะปะกียา
4. นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
5. นายประมุข ลมุล

สตูล

1. นายณฤเบศวร์ โอภาโส
2. นายอิบรอเหม อาดำ
3. นายไพศาล หลีเส็น
4. นายอัครินทร์ เลิศกิจชัยศิริ
5. พันตำรวจโท สุริยา บาราสัน
6. นายฮารูณ พูนสิน

ยะลา

1. นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ
2. นายจิรภัฏ ฤกษ์มณีรัตน์
3. นายอับดุลอายี สาแม็ง
4. นายสันติ เจริญปัญญาศักดิ์

นครศรีธรรมราช

1. นายมนัส เพ็งสุทธิ์
2. พันตำรวจเอก ธรรมนูญ ไฝจู
3. นายสุวัฒน์ ตั้งตระกูล
4. นายมงคล อินทสุวรรณ์
5. นายอรุณ ชนะคช
6. นายเฉลิมศักดิ์ บุญนำ
7. นายณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ
8. พันจ่าอากาศเอก อากร ณ นคร

ตรัง

1. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ
2. นายดำรง สินชัย
3. นายเนติวิทย์ ขาวดี
4. นายชวลา สัมพันธรัตน์
5. นายถนัด ขวัญนิมิต
6. นายพิมล ณ นคร
7. นายสมนึก บัวทอง
8. นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์

พัทลุง

1. นายประภาศ ปานเจี้ยง
2. นายอภินันท์ ชูดำ
3. นายทวี ภูมิสิงหราช
4. พันตำรวจเอก จรงค์ ภักดีวานิช
5. นางวรวรรณี บุญนวล
6. นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี

สุราษฎร์ธานี

1. พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย
2. นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
3. นายไสว สงศรี

กระบี่

1. นายอภิชาต ดำดี
2. นายสมเกียรติ กิจธรรมเชษฐ์
3. ว่าที่ร้อยตรี ศรีศักดิ์ คำฝอย
4. นายอดิเรก เอ่งฉ้วน
5. นายแสงชัย วสุนธรา
6. นายชำนาญวิทย์ บางทอง
7. นายวิรัช สีหมุ่น

ระนอง

1. นายศักดา ศรีวิระยะไพบูลย์
2. นายนิรุตติ สุทธินนท์
3. นายไชยันต์ ปฏิยุทธ
4. นายคำนึง โสตถิอุดม
5. นายสิทธิชัย ชูรัก

พังงา

1. นายกระจ่าง เพชรบูรณ์
2. นายเนรมิตร มีเพียร
3. นายอารักษ์ นุณยัษเฐียร
4. นายวระชาติ ทนังผล
5. นายวาณิช วัฒนกิจ

ภูเก็ต

1. นายบำรุง รุ่งเรือง
2. นายชัยยศ ปัญญาไวย
3. นายทรงวุฒิ หงส์หยก
4. นายชัยเยนทร์ เมืองแมน
5. นายมาโนช พันธ์ฉลาด
6. นายเชิดชัย วงศ์เสรี
7. นายเชิดชู แซ่เอี่ยว
8. นายแนบ สินทอง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 มี.ค. 14, 13:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

นราธิวาส

1. นายนิมันซูร จียี่งอ
2. นายมะฮูนเซ็น มะสุยี
3. นายนิรันดร์ บุญบ้านเกิด
4. นายชูไหรี่ นิฮะ

สงขลา

1. นายอนุมัติ อาหมัด
2. นายยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
3. นายอมรเทพ วัชรอดิศัย
4. นายมานะ ศรีพิทักษ์
5. นายสมยศ โชติเกษมศรี
6. นางรัชนีพร รัตนถาวร
7. นายสุนันท์ เทพศรี

ชุมพร

1. พลตำรวจเอก นรินทร์ บุษยวิทย์
2. นางสาววรรณา แซ่ตึ้ง
3. นายสุทรรศ พะลัง
4. นายพงศา ชูแนม
5. พันตำรวจเอก เอกวัฒน์ โพธิ์เย็นญาติ
6. นายสายัณห์ ปานสวี

มุกดาหาร

1. นายเจษฎาพล คำภูษา
2. นายนรัชชา ศรีเจริญ
3. นายวิริยะ ทองผา
4. นายประจักร เทพศรีหา
5. นายอนุสรณ์ ตั้งปณิธานนท์
6. นายโมช แก่นงาม
7. นายคำมูล วาปีกุลเศรษฐ์

อุดรธานี

1. นางอาภรณ์ สาราคำ
2. นางอมร ชัยนาม
3. นายสมคิด หอมเนตร
4. นายวัลลภ จันดาเบ้า
5. นายสัญชัย ปิยะพงษ์กุล
6. ด็อกเตอร์ ยงฤดี พูลทรัพย์
7. นายประจญ กิ่งมิ่งแฮ

ร้อยเอ็ด

1. นายเกรียงศักดิ์ หลักคำ
2. นางจิรภา ธีระกนก
3. นางสุภาพ ติณรัตน์
4. นายสมเกียรติ พื้นแสน
5. นายวรชาติ กองเมธี
6. นายพิชัย คามวัลย์
7. นายนิรันดร์ คลังบุญวาสน์
8. นายวิรัตน์ นาเมืองรักษ์
9. นายธนบรรณ น้ำกระจาย
10. นายจาตุรันต์ แก่นวงศ์คำ
11. ว่าที่พันตรี สามารถ แท่นประยุทธ

หนองคาย

1. นายอุทรห์ เกฐสิทธิ์
2. นายสุรพงษ์ ผลบูรณ์
3. นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร
4. นางจิรัชยา โกรศวร

นครราชสีมา

1. นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์
2. นายปรีชา กำพุฒกลาง
3. พลเอก วีรวุธ ส่งสาย
4. นางเพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก
5. นายไพลิน ภูวสวัสดิ์
6. นายสุรัตน์ จุลวรวงศ์

หนองบัวลำภู

1. นายวิเชษฐ คำก้อย
2. นายวินัย เสียงเสนาะ
3. นายประไว คงอาษา
4. นายวินิตย์ ผลดี
5. นายศุภโชค ศรีอุดม
6. นายประพาส นวนสำลี
7. นายลิขิต พิบูลย์ดิษฐ์
8. นางณัฐพิชา นามพรหม
9. นายสมพาน ศรีหอม
10. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ
11. นายสงกรานต์ อาจนนท์ลา
12. นางสุมาลี เมืองนาง
13. นายประดิษฐ์ พลเยี่ยม
14. นายดำสิงห์ ศรีลาวงศ์
15. นายบัญชา สุปัญญา

ขอนแก่น

1. นายวัน สุวรรณพงษ์
2. นายโกเมศ ทีฆธนานนท์
3. นายฐิตินันท์ แสงนาค
4. นายศุภสิธ เตชะตานลท์
5. นายสุธน สอนคำแก้ว
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ นามบุญเรือง
7. นายประเสริฐ สัจจาวิริยะ

บึงกาฬ

1. นายบุญมา พันดวง
2. นายอัคเนย์ แถวบุญตา
3. นายณัฐพล เนื่องชมพู
4. นางกันยา แต้เจริญวิริยะกุล
5. นายวิทยา บุติมุลตรี

เลย

1. นายทนง สุวรรณสิงห์
2. นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์
3. นายสุเครื่อง บุรินทร์กุล
4. นายภิชา ผลเรือง
5. นายเสถียรพงศ์ บารมีธรรมสรณกุล
6. นายนิพนธ์ โกษาจันทร์
7. นายกฤษณ์ ฤทธิ์มนตรี
8. พันเอก กาจพสุ เพชรสงคราม

มหาสารคาม

1. นายศรีเมือง เจริญศิริ
2. นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์
3. นายวิทยา มะเสนา
4. นายมานิศ พิมพ์ดี

สุรินทร์

1. นายประดุจ มั่นหมาย
2. นายสุชีพ แข่งขัน
3. รองศาสตราจารย์ ศิริพร สุเมธารัตน์
4. นายนุรุทธิ เจริญพันธ์
5. ร้อยเอก สมพร สาลีงาม
6. นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธิ์
7. นายเสกสรร นิสัยกล้า

นครพนม

1. นายสมนาม เหล่าเกียรติ
2. นายวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา
3. นายจำลอง รัตนโกเศศ
4. นายพงษ์เสกสรร แสนสุข
5. นายโอภาส สุมนารถ

สกลนคร

1. นายรองสมจิตร การุญ
2. นายประจักษ์ พรหมโคตรวงศ์
3. นางสาวมาลินี จรูญธรรม
4. นายเพิ่มศักดิ์ จันทร์แดง
5. นายสัลวิทย์ นวมโคตร
6. นายดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์
7. สิบเอกหญิง วรางคณา สุดตะมา
8. นางภัทราวดี เอี่ยมประเสริฐ
9. นายไพจิตร กุลตังวัฒนา

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 มี.ค. 14, 13:09 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ชัยภูมิ

1. นายสุดตา วงศ์นรา
2. พลตำรวจโท สุกิจ อุดมเศรษฐ์
3. นายอุปกรณ์ วงศ์นรา
4. พันตำรวจโท วรินทร์ สวัสดิ์โรจน์
5. นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย
6. นางลัดดา วงศ์ใหญ่
7. นายสมมิตร รื่นรวย

ยโสธร

1. นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร
2. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
3. นายอนุสรณ์ โพธิ์ไพร
4. นายศราวุธ พลพาล

อำนาจเจริญ

1. นางญาณีนาถ เข็มนาค
2. นายชาญณรงค์ คณาเสน
3. นายคชาเทพ ดอกไม้
4. นายธนกร อิงคินันท์

บุรีรัมย์

1. นายการุณ ใสงาม
2. นายยืนยง ทิพย์โภชน์
3. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี

อุบลราชธานี

1. นายไสว ศรีจันทร์
2. นายธีระพงษ์ มุสะกะ
3. นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ
4. นางณัชณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์
5. นายวัฒนา จันทศิลป์
6. นายวีรพจน์ เพชราเวช
7. นายเกียรติก้อง จันทรสาขา
8. นางอรไท ทิพย์โอสถ

ศรีสะเกษ

1. นางสาววิลดา อินฉัตร
2. นายชัยธัช มานะศรีสุริยัน
3. นายไสว สดใส
4. นายธนกฤต กุศลสมบูรณ์
5. นายสมภพ มั่นคง
6. นายวนิชย์ ฤทธิ์เดช

กาฬสินธุ์

1. นายวิรัช พิมพะนิตย์
2. นายประยงค์ โมคภา
3. นายวิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์
4. นายแพน พรไตรศักดิ์
5. นายทิวา แจ้งสุข

พิษณุโลก

1. นายสุรินทร์ ฐิติปัญญา
2. นางเปรมฤดี ชามพูนท
3. นายฐิติพงษ์ชาญ ทรัพย์เพิ่มพูนทวี
4. นายสันติ ศิริสินเลิศ
5. นายวชิระ แสงสิงห์
6. นายยอด นาคหวัง
7. นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธรดา
8. นายสำเริง สุขรุ่งเรือง
9. นายเศรษฐา สุทธิหล่อ

เพชรบูรณ์

1. นายพิพัฒน์ ภัครัชตานนท์
2. นายณรักษ์ มณีราช
3. นายวีรศักดิ์ เหล่าบุตรสา
4. นายณรงค์ จันทร์เชื้อ
5. นายเสถียร เม่นบางผึ้ง
6. นายโสภา เปรมโสภณ

เชียงราย

1. นางเตือนใจ ดีเทศน์
2. นายปรีชา พัวนุกุลนนท์
3. นายมงคลชัย ดวงแสงทอง
4. นายศักดิ์ชัย จงสุทธนามณี
5. นางสาวพนิดา มะโนธรรม
6. นายประสิทธิ์ บุญยืน

แพร่

1. ดาบตำรวจ บุหลัน ราษฎรณ์คำพรรณ์
2. นายสามขวัญ พนมขวัญ
3. นายบุญทอง ปัญญาสว่างจิตร
4. นายดอนเมืองแพร่ หริ่มรักษาทรัพย์

สุโขทัย

1. นายภูมิสิทธิ์ มั่นคง
2. นางบุญพา ลิมปะพันธุ์
3. นายไพศาล ช. ศิริสนธิ
4. นายประเสริฐ์ จันทร์แยง

ลำพูน

1. นายสมคิด ปัญญาแก้ว
2. นายตรี ด่านไพบูลย์
3. นายดิเรก ก้อนกลีบ
4. นายนพพร นิลณรงค์
5. นางกฤษฏาภรณ์ รุจิธำรงกุล

ตาก

1. นายฟรีอี เละเซ็น
2. พันตำรวจโท อนุรักษ์ จิรจิตร
3. พลโท ไกรสีห์ โสภโภดร
4. พลตรี พรชัย เอี่ยมสนิทอมร

ลำปาง

1. นายวราวุฒิ หน่อคำ
2. นายอำนวย เงินกระแชง
3. นายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร
4. นายบุญชู ตรีทอง
5. ดาบตำรวจ กิจชนะชัย ปะละ

พิจิตร

1. ด็อกเตอร์ กิตติ์ธเนศ โภคินบุญญารัศมิ์
2. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์
3. นายมาโนช นิลนาก
4. นายสุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช
5. นางสาววารุณี ด่านรุ่งโรจน์
6. นายสมเกียรติ ศรีม่วง

อุตรดิตถ์

1. นายโปรย สมบัติ
2. นายพีรศักดิ์ พอจิต
3. นายวรนุพงศ์ ลภัสจารุนันท์

กำแพงเพชร

1. นายจุลพันธ์ ทับทิม
2. นายอุดม วราหะ
3. นายธนทัต ประเสริฐนู
4. นายออมสิน สุขภิการนท์
5. นายพเยาว์ เมฆพันธุ์

นครสวรรค์

1. เรืออากาศเอก จักวาล ตั้งภากรณ์
2. นายธรรมรัฐ เนียมณรงค์
3. นายบูรพา ผู้ภักดี
4. นายวุฒิพงษ์ ชวนประสงค์
5. นายนิกร รักษ์พุก
6. นางลัดดาวัลย์ เดชเจริญรุ่งเรือง

เชียงใหม่

1. นายสมพงศ์ ค่ายคำ
2. นายเพทาย เตโชฬาร
3. นายอดิศร กำเนิดศิริ
4. นายชำนาญ จันทร์เรือง
5. นายพงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์
6. นายถาวร เกียรติไชยากร
7. นายกฤษณพงษ์ พรมบึงรำ
8. นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์
9. นายอภิวัฒน์ คุณารักษ์
10. ร้อยตำรวจตรี สมพล เกษมมาลา
11. นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์
12. นายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์
13. นายบุญพา ชัยเลิศ

แม่ฮ่องสอน

1. นายจำลอง รุ่งเรือง
2. นายสุพล สันติโชตินันท์
3. นายสุเทพ นุชทรวง
4. พลอากาศเอก ยุทธนา สุกุมลจันทร์
5. นายนพดล ปัญญา
6. ว่าที่ร้อยตรี โชติปฐมพนต ธีรพลสังข์ภิรมย์

พะเยา

1. นายไพรัตน์ ตันบรรจง
2. นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์

น่าน

1. นายชัยวุฒิ คูอาริยะกุล
2. นายศรีสุรินทร์ จำปา
3. นายเสรี พิมพ์มาศ
4. นายอานนท์ ตันตระกูล

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 มี.ค. 14, 13:11 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เครดิต กระปุกดอทคอม


วันก่อนได้บอกไว้หากมีรายชื่อแล้วจะนำมาลงให้อีกครั้งหนึ่ง ก็ได้ลงให้เรียบร้อย...

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  ทั่วประเทศ 468 ส.ว. 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม