หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รมต.นลินี เปิดโครงการรวมพลังสตรีปัตตานี ย้ำรัฐไม่แทรกแซง ให้สตรีบริหารกองทุนเอง  (อ่าน 86 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 4 พ.ค. 12, 13:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

รมต.นลินี เปิดโครงการรวมพลังสตรีปัตตานี ย้ำรัฐไม่แทรกแซง ให้สตรีบริหารกองทุนเองเพื่อประโยชน์ของสตรีอย่างแท้จริง

นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ อาทิ นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย และนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เดินทางไปยังจังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมพิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรีจังหวัดปัตตานี : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมัชชาสตรี

เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงโรงแรมซี เอส ปัตตานี จ. ปัตตานี เมื่อเดินทางถึงรับชมการแสดงชุดตาลีกีปัด จาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4

จากนั้น นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวรายงาน ใจความสำคัญว่า จังหวัดปัตตานีมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 2,000 ปี มีศักยภาพ 3 ด้าน คือ ภูมิประเทศดี วัฒนธรรมดี และเมืองคนดี จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางจังหวัดจึงได้ใช้แนวทางรู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารงาน เพื่อให้เกิดความสันติสุขแก่จังหวัดปัตตานี
ในส่วนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดปัตตานีได้กำหนดคำขวัญว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคือทรัพย์สินของชาติ เพื่ออนาคตลูกหลานชาวปัตตานี ปัจจุบันมีสตรีสมัครเป็นสมาชิกแล้ว 150,000 คน สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ และอันดับ 7 ของประเทศ โดยสตรีที่มาร่วมงานในวันนี้มีจำนวนประมาณ 1,000 คน จากทุกอำเภอและทุกสาขาอาชีพ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวเปิดโครงการพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่า ตนรู้สึกปลื้มใจมากที่ได้เห็นสตรีจังหวัดปัตตานีมารวมตัวกัน แสดงให้เห็นถึงพลังสตรีที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ก้าวไกลต่อไปได้เป็นอย่างดี

ประเทศไทยมีผู้หญิงมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งหลายคนมีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้นำอยู่ในวงการต่าง ๆ แต่ก็ยังมีสตรีอีกไม่น้อยที่ยังคงเผชิญกับปัญหาความไม่เสมอภาค เป็นเหยื่อความรุนแรง ขาดโอกาสและการยอมรับในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จึงต้องการช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้นด้วยการประกาศนโยบาย “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

ทั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมายังจังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังและให้กำลังใจประชาชน รวมถึงติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ด้วยการน้อมแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งจะประสานงานกับหน่วยงานเพื่อทำงานร่วมกันโดยสันติวิธี เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ทั้งการสร้างรายได้ การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความมั่นคง ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพี่น้องประชาชนด้วย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้เชิญชวนให้สตรีปัตตานีร่วมกันสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างสวัสดิการให้แก่สตรี เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายสตรี เฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่างๆ ด้วย

สำหรับขั้นตอนการทำงาน รัฐบาลจะทำงานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ โดยเงินทุนหมุนเวียนนั้นจะอยู่ที่ตำบล ส่วนเงินทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาของสตรีจะอยู่ที่จังหวัด บริหารงานโดยสตรี เพื่อประโยชน์ของสตรี และเป็นกองทุนของสตรีอย่างแท้จริง รัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซง แต่จะเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้แทนของสตรีจากระดับตำบล ระดับจังหวัด เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ ซึ่งสิทธิในการคัดเลือกและรับการคัดเลือกเป็นกรรมการนี้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2555 เท่านั้น จากนั้นรัฐบาลจะได้จัดสรรงบประมาณให้เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท เพื่อให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถขับเคลื่อนได้ตามเจตนารมณ์ต่อไป

นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย และนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวในการเสวนา “การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้สตรีไทยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขณะนี้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกแล้วกว่า 10 ล้านคน ขั้นตอนนับจากนี้ต่อไปจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการระดับตำบลและระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกกรรมการในระดับชาติต่อไป จึงขอให้สตรีทุกคนศึกษารายละเอียดต่าง ๆ และเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกองทุนของชุมชนตนเอง

หลังจากเสร็จสิ้นการเสวนาแล้ว รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริเวณงาน

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อดูงานกลุ่มสตรีวังหลัง (กลุ่มเครื่องแต่งกายมุสลิม) โดยพบปะทักทายและให้กำลังใจแก่กลุ่มสตรีว่า รู้สึกยินดีและชื่นชมพลังสตรีปัตตานีที่มีความเข้มแข็ง แม้สตรีจะมีความบอบบางแต่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนสตรีในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  บริหาร กองทุน แทรกแซง รัฐ สตรี 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม