Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

 
webboardmy findrulecontact
หน้า: 1 ตอบส่งกระทู้นี้พิมพ์
ผู้เขียน กระทู้: ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถม  (อ่าน 108 ครั้ง)
Guest
สวัสดิ์ นาปองศรี
« เมื่อ: 26 เม.ย. 12, 16:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
 

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
ผู้ศึกษา : นายสวัสดิ์ นาปองสี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ปีที่ศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ความมุ่งหมายของการศึกษา 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2.2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง 2.3) เปรียบเทียบทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุม 2.4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้าน
กู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 52 คน ซึ่งแต่ละห้องจัดโดยคละความสามารถของนักเรียน
1. กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวนนักเรียน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีจับสลากโดยสุ่มเป็นห้องเรียน 2. กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีจับสลากโดยสุ่มเป็นห้องเรียน รูปแบบที่ใช้ในการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งผู้วิจัยดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) รายวิชาเพิ่มเติม วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ใช้เวลาในการศึกษา 18 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t – test (Dependent Samples) และ t – test (Independent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1. หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 89.86 / 83.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. การจัดการเรียนรู้โดยหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
2.1 นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนไม่แตกต่างกัน แสดงว่ามีความรู้พอๆกัน
2.2 นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 นักเรียนกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4 นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ มีความพึงพอใจหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก และมีค่าใกล้เคียงกัน ( = 4.49 , S.D = 0.31)

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags :
Guest
Immi
« ตอบ #1 เมื่อ: 8 พ.ย. 12, 14:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
 

Ya learn something new eevrdayy. It's true I guess!

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags :
หน้า: 1 ตอบส่งกระทู้นี้พิมพ์
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ตัวมีขีดกลาง|ตัวเรืองแสงตัวมีเงาตัวอักษรวิ่ง|จัดย่อหน้าอิสระจัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา|เส้นขวาง|
Sanook! TV : ใส่ code ของคลิปวิดีโอ ระหว่าง [sanookclip=480,392].....[/sanookclip]Sanook! Radio : ใส่ code ของเพลงหรือสถานีเพลง ระหว่าง [sanookradio=320,60].....[/sanookradio]ใส่แฟลชflickr : ใส่ URL ของรูปจาก flickr ระหว่าง [flickr].....[/flickr]photobucket : ใส่ HTML Tag ของ photobucket ระหว่าง [photobucket=448,361].....[/photobucket]slide : ใส่ code ของ slide ระหว่าง [slide=426,320].....[/slide]Windows Media Player: ใส่ URL ของ wma,wmv,mp3,.. ระหว่าง [wm=320,304].....[/wm]YouTube: ใส่ URL ของ youtube ระหว่าง [youtube=425,350].....[/youtube]sanookvideoใส่รูปใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ใส่อีเมล์ใส่ลิ้งค์ FTP|ใส่ตารางใส่แถวของตารางใส่คอลัมน์ตาราง|ตัวยกตัวห้อยตัวพิมพ์ดีด|ใส่โค้ดใส่การอ้างถึงคำพูด|ใส่ลีสต์
คำแนะนำ: สามารถใส่เพลง/หนัง (wma, wmv, mp3, ...) โดยใช้ ได้นะคะ
q*061 q*062 q*064 q*069 q*070 q*071 q*072 q*073 q*074 q*075 q*076 q*077 q*078 q*026 q*027 q*029 q*030 q*031 q*032 q*033 q*034 q*035 q*038 q*039 [เพิ่มเติม]
แนบไฟล์:
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต: 20000000 KB, ต่อความคิดเห็น: 4
จำลองการตรวจสอบ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
มีตัวหนังสืออยู่ทั้งหมด 4ตัวอักษรในรูปภาพนี้


พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
กระทู้ติดหมุด
โพลล์
:  
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม