หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: BLOG01_307_ภาษาคอมพิวเตอร์  (อ่าน 2144 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 28 ก.ค. 10, 07:55 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 


q*050q*050q*050q*050q*050q*050q*050q*050q*050q*050q*050q*050


ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่โปรแกรมเมอร์เขียนเพื่อใช้สั่งงานตามรูปแบบและโครงสร้างของภาษาซึ่งแบ่งได้ 3 ระดับดังนี้คือ
1. ภาษาระดับต่า (Low Level Language) เป็นภาษาที่มนุษย์ทำความเข้าใจได้ยาก
ส่วนใหญ่ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และฮาร์ดแวร์เป็นอย่างดีจึงจะสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานได้มีข้อดีในส่วนที่เขียนโปรแกรมควบคุมอาร์ดาแวร์แต่ละส่วนได้โดยตรงจึงทำงานได้เร็ว แต่ไม่เหมาะที่จะใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ตัวอย่างของภาษาระดับตำได้แก่ ภาษาเครื่อง (Machine Language) และภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) เป็นต้น

2. ภาษาระดับกลาง (Medium Level Language) เป็นภาษาที่ทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก
เพราะมีลักษณะ เป็นภาษาแบบโครงสร้าง ทาความเข้าใจได้เหมือนกับภาษาระดับสูงแต่ทางานได้รวดเร็วเหมือนกับภาษาระดับตำ สามารถใช้บนเครื่องที่มีความเร็วต่างกันโดยไม่ต้องดัดแปลง ภาษาระดับกลางจึงเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ตัวอย่างของภาษาระดับกลาง ได้แก่ ภาษาซี เป็นต้น

3. ภาษาระดับสูง (High Level Language) เป็นภาษาที่ทำความเข้าใจได้ง่าย มีลักษณะของ การใช้คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่งใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทางานจะต้องมีการแปลความหมายของคำสั่งโดยใช้ตัวแปลภาษาทีละชุดคาสั่งที่เรียกว่า Interpreter หรือแปลครั้งเดียวทั้งโปรแกรมที่เรียกว่า Compiler
ภาษาซี (C Programming Language) ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ. 1970 โดย Dennis Ritchie แห่ง Bell Laboratories และได้ถูกใช้งานแต่ในห้องปฏิบัติการของ Bell จนกระทั่งปี 1978 นั้น Brian Kerninghan กับ Dennis Ritchie สองคู่หูขาโจ๋ จึงได้ออกหนังสือ กาหนดมาตรฐานของภาษาซี ข้อกำหนดนี้คนมักเรียกขานกันว่า K&R C q*031

หลังจากนั้นปี 1980 ภาษาซี ก็ได้รับความนิยมมากขึ้น มีการพัฒนา comiler ภาษาซีออกมามากมาย ความได้เปรียบของภาษาซี ที่เหนือกว่าภาษาอื่นคือ

1. ภาษาซี สามารถนำไปใช้ได้บนเครื่องทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น Intel PC ที่วิ่ง Windows 95 หรือ Windows NT หรือ แม้แต่ Linux ทั้งเครื่อง Macintosh และ เครื่องเวอร์คสเตชัน ตลอดจนเมนเฟรม เนื่องจากมี compiler ของภาษาซี อยู่ทั่วไป
2. ภาษาซี เป็นภาษาที่ง่ายๆ คือมีแต่ข้อกำหนดในการใช้งาน หรือ syntax แต่ไม่มีฟังก์ชั่นสำเร็จรูป (Built-in Function) ใดๆ ดังนั้นหากผู้ใช้ต้องการทาอะไรก็ตาม ต้อง เขียนทุกอย่างขึ้นเอง หรือ อาจเรียก Library Functions มาใช้งาน โดย ฟังก์ชันที่เป็นงานที่ใช้บ่อยๆ จะถูกรวบรวมไว้ใน Library Functions เช่น การจัดการข้อความ การดำเนินการเกี่ยวกับ Input/Output (I/O) การจองหน่วยความจำ (Memory Allocation) แต่ฟังก์ชันที่วิลิศสมาหรา จะไม่มีใน Standard Library เช่น ฟังก์ชันที่จัดการ Graphics ทั้งนี้จะขึ้นกับระบบที่ใช้ (เช่น เป็นระบบ UNIX หรือ Windows 95) และ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน (เช่น GUI เป็น X-Windows หรือ Direct X) การทำเช่นนี้จะทาให้ภาษาซี เป็นภาษาที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย (portable)

ในการเขียนโปรแกรมจะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ของภาษาโปรแกรม และระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ว่ามีโครงสร้างและวิธีการใช้คำสั่งอย่างไร หลักเกณฑ์การเขียนโปรแกรม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ

1.ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา 2.กำหนดแผนในการแก้ปัญหา 3.เขียนโปรแกรมตามแผนที่กำหนด
4.ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง 5.นำโปรแกรมที่ผ่านการทดสอบไปใช้งาน q*043


ท่าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา q*013
ก่อนที่จะลงมือเขียนโปรแกรมนั้น จะต้องทำความเข้าใจและการวิเคราะห์ปัญหาเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะผู้เขียนโปรแกรมจะต้องวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับนักวิเคราะห์ระบบว่าโจทย์ต้องการผลลัพธ์อะไร การที่จะได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้น เมื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาโจทย์จนได้ข้อสรปุว่าโจทย์ต้องการอะไรแล้ว ก็ทำการกาหนดแผนในการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนผังงาน (Flowchart) การเขียนผังงานคือ การเขียนแผนภาพที่เป็นลำดับ เพื่อแสดงขั้นตอนการทางานของโปรแกรมเพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ การเขียนผังงานมี 3 แบบคือ แบบเรียงลำดับ(Sequential) แบบมีการกำหนดเงื่อนไข(Condition) และแบบมีการทำงานวนรอบ(Looping) สัญลักษณ์ของผังงาน(Flowchart Symbol) มีดังนี้คือโครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี และตัวอย่าง
โปรแกรมในภาษาซีทุกโปรแกรมจะประกอบด้วยฟังก์ชันอย่างน้อย หนึ่งฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชัน main โดยโปรแกรมภาษาซีจะเริ่มทำงานที่ฟังก์ชัน main ก่อน ในแต่ละฟังก์ชันจะประกอบด้วย

1. Function Heading ประกอบด้วยชื่อฟังก์ชัน และอาจมีรายการของ argument (บางคนเรียก parameter) อยู่ในวงเล็บ
2. Variable Declaration ส่วนประกาศตัวแปร สำหรับภาษาซี ตัวแปรหรือค่าคงที่ทุกตัว ที่ใช้ในโปรแกรมจะต้องมีการประกาศก่อนว่าจะใช้งานอย่างไร จะเก็บค่าในรูปแบบใดเช่น interger หรือ real number
3. Compound Statements ส่วนของประโยคคำสั่งต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็นประโยคเชิงซ้อน (compound statement) กับ ประโยคนิพจน์ (expression statment) โดยประโยคเชิงซ้อนจะอยู่ภายในวงเล็บปีกกาคู่หนึ่ง { และ } โดยในหนึ่งประโยคเชิงซ้อน จะมีประโยคนิพจน์ที่แยกจากกันด้วยเครื่องหมาย semicolon (;) หลายๆ ประโยครวมกัน และ อาจมีวงเล็บปีกกาใส่ประโยคเชิงซ้อนย่อยเข้าไปอีกได้

ตัวอย่างโปรแกรมง่ายๆ ในภาษาซี q*060q*056q*056q*056q*056q*039


ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมด จาก q*060
http://forum.datatan.net/?topic=361.0
http://202.57.149.58/~der/elerning/HistoryC.pdf


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ก.ค. 10, 19:42 น โดย MTT307 » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
noomlover
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 ก.ค. 10, 08:02 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอบคุนคราฟ

ข้อมูลเยอะจัง

อิอิ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
bank2713
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 ก.ค. 10, 08:58 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เพิ่งรู้ ภาษาคอม เป็นงี้หรอ..

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
หมึกดำ
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 ก.ค. 10, 08:59 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อ่านแล้วคร้า

เข้าใจง่าย

ด้วยความรู้เพิ่มด้วย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
กระต่าย
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 ก.ค. 10, 09:06 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอบคุณมากเลย
q*013q*013q*014

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
iipraiiz
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 ก.ค. 10, 09:16 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

หุหุ เรียน มา หมด แย้ววว ยากโคตร_____^^

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 ก.ค. 10, 09:19 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ดีๆๆเนื้อหาเยอะ


อ่านแล้วทำความเข้าใจง่ายดี

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
กินข้าวนอกบ้าน
เรทกระทู้
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 ก.ค. 10, 09:32 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เนื้อหาข้อความก็เข้าใจได้ง่ายดีแต่จะให้ดีน่าจะมีรูปภาพประกอบด้วยอ่านแล้วจะได้ไม่น่าเบื่อเพราะตัวหนังสือมันเยอะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ยุยิ
เรทกระทู้
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 ก.ค. 10, 10:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

มันก็คล้ายๆปาสคาเลยเน๊อะ

ภาษา C อ่ะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 ก.ค. 10, 11:19 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ดีน่ะของแกอ่ะ

เนื้อหาเยอะกว่าของเค้าอีก

อ่านแล้วก็ได้ความรู้เหมือนกัน

เปลี่ยนกันอ่านเปลี่ยนกันคอมเม้น

ความรู้ก็อยู่ที่หัวนี่ล่ะ

q*020 555 q*013

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
Teavis
เรทกระทู้
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 ก.ค. 10, 11:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เยี่ยมจิงคับ

อ่านแล้วก้องงงง

อิอิ

เข้าใจดี

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 ก.ค. 10, 11:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ก็ ดี นะ ๆ

มี สา ระ มาก กว่า ที่ คิด ๆ


อ่าน แล้ว รู้ เรื่อง ง ง

เข้า ใจ ๆ เบา ๆ


ได้ ความ รู้ เพิ่ม สุด สุด

^^^
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 ก.ค. 10, 19:51 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

มีความรู้เพิ่ม ค่ะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เด็ก น้อยน่ารัก
เรทกระทู้
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 ก.ค. 10, 21:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*004q*004
เนื้อหาพอใช้ได้นะ แต่แสดงความคิดเห็น ในแง่ลบหน่อยนะครับ คือ รูปแบบการนำเสนอไม่มีอะไรดึงดูดเลย นะจะมีลูกศร โยงความสำคัญไปมาหน่อยนะครับ แล้วส่วนเรื่องจัดลำดับความสำคัญก็น่าจะ จัดให้สวยงาม แล้วก็ เห็นได้ชัดเจนว่าอันไหนหัวข้อใหญ่ แล้วกรุณา จัดหัวข้อหลักๆๆ ให้คนอื่นอ่านเข้าใจก่อนแล้วค่อย แตกย่อยออกมานะครับ จะเข้าใจมากยิ่งขึ้น บ๊ายบาย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม