หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ไหว้พระ 9 วัด จ.น่าน สัมผัสวิถีบุญแห่งล้านนาตะวันออก (2 วัน 1 คืน)  (อ่าน 2403 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 10 มิ.ย. 10, 18:38 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ดูรูปภาพวัด เพิ่มเติมได้ที่ www.homestay-tanong.com/?mo=3&art=457722
1.วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุเจดีย์คู่เมืองน่าน

สื่อความหมายให้ทราบว่า เป็นพุทธสถานที่ชำระล้าง(แช่)ซึ่งกิเลส บาป ให้หมดหรือแห้งไป มีองค์พระธาตุแช่แห้ง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ลักษณะทรงระฆัง มีฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่รองรับ ความ สูง 55.5 เมตร
ในพระวิหารประดิษฐานพระเจ้าล้านทองปางมารวิชัย ศิลปกรรมสมัยสุโขทัย และพระพุทธรูปโบราณมากมาย ลวดลายปูนปั้นโบราณ กว่า 200 ลายที่ไม่ซ้ำกัน ชาวล้านนาเชื่อว่าพระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับผู้เกิดปีเถาะ (กระต่าย) การมีโอกาสได้มากราบพระธาตุ จึงเป็นศิริมงคลกับตัวเองยิ่งนัก นอกจาก กราบไหว้พระธาตุแล้ว ท่านยังมีโอกาสได้ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เขตเมืองเก่าแห่งนี้อีกด้วย และเสน่ห์เมืองเก่าแห่งนี้ยังเป็นสถานศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ร่วมสมัยสุโขทัย มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขา บ่งบอกถึง ความเป็นสถานที่มีชีวิตที่ยืนยาว เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้ความสุข สงบ ร่มเย็น แก่ผู้ที่มาเยือน

2.วัดสวนตาล นมัสการพระเจ้าทองทิพย์ ทิพย์แห่งทอง

ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทองทิพย์ ได้ชื่อว่าเป็นทิพย์แห่งทอง พระคู่บ้านคู่เมืองน่าน รูปลักษณ์สวยงาม ไหว้พระเจ้าทองทิพย์ ขอพรให้มั่งมี ศรีสุข เชื่อกันว่า ผู้ใดได้มาสักการะจะประสบความเจริญรุ่งเรือง ประกอบสัมมาอาชีพเจริญก้าวหน้า ทำมาค้าขายได้ผลกำไร

3.วัดหัวข่วง หอไตรเอกลักษณ์ช่างน่าน

จัดเป็นวิหารที่สวยงาม อาคารทรงจั่ว หน้าบันประดับลวดลายไม้จำหลักรูปพรรณพฤกษา ประณีตและสวยงาม แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น มีโบราณสถานและประติมากรรมที่สำคัญ ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกของเมืองเก่าน่านคือ เจดีย์ หอพระไตรปิฎก และภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย และธรรมมาสน์สลักลายลงรักปิดทอง

4.วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดหลวงกลางเมือง

มีอายุกว่า 600 ปี เดิมชื่อวัดหลวง หรือวัดหลวงกลางเวียง หรือวัดหลวงประจำเมือง ส่วนชื่อวัดพระธาตุช้างค้ำ เป็นเพราะว่าวัดนี้มีพุทธเจดีย์ หรือพระธาตุหลวง ที่มีช้างปูนปั้นครึ่งตัวโผล่ออกมาโดยรอบองค์เจดีย์ทั้ง 4 ด้าน รวม 24 เชือก อาการประดุจเอาหลังค้ำองค์พระเจดีย์ ภาคเหนือเรียกว่“ค้ำ”หรือ “ก้ำ” ซึ่งหมายถึงทำให้มั่นคง เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ภายในวัดชมหอพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ข้างในหอไตร ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำประทับยืน อายุเกือบ 600 ปี ฝีมือสกุลช่างน่าน หลังจากนั้นเข้าวิหารนมัสการพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ “พระเจ้าหลวง” พระประธานในพระวิหารหลวง และพระพุทธรูปประทับยืนอีก 2 องค์ ที่พระเจ้าฬารผาสุม ปรารถนาสร้างเพื่อให้คงไว้ในศาสนา 5,000 ปี และปรารถนาให้เห็นพระศรีอริยเมตไตรย


5.วัดภูมินทร์ จิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า

เดิมชื่อวัดพรหมมินทร์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของหอคำ(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) ชมสถาปัตยกรรมที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มีความงามและมีรูปแบบเฉพาะ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่าน ควบคู่ไปกับงาช้างดำ โดยการออกแบบที่ไม่เหมือนที่แห่งใด คือพระวิหารหลวงวัดภูมินทร์ ผู้สร้างได้ออกแบบ เพื่อบ่งบอกถึงความหมายทางพุทธปรัชญา เป็นอาคารหลังเดียวกัน ทรงจตุรมุข โดยทางด้านทิศเหนือใช้เป็นพระวิหาร ทางด้านทิศใต้ใช้เป็นพระอุโบสถ

ในวิหารนมัสการพระพุทธมหาพรหมอุดมศักดิ์มุณี พระประธานจตุรพักตร์ หันพระปฎษฎางค์ชนกัน โดยมีส่วนแกนกลางเป็นส่วนฐานรองรับเจดีย์ที่อยู่เบื้องบนที่ทะลุออกเหนือหลังคา ใครได้กราบไหว้ เป็นการเพื่อเพิ่มพูนปัญญาให้เฉียบแหลมพร้อมลาภ ยศ มีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป และชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราวของคันธกุมารชาดก และวิถีชีวิตของคนน่านในสมัยก่อน


6.วัดมิ่งเมือง มิ่งมงคลแห่งชีวิต

ชมพระวิหารสวดลายปูนปั้น ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวประวัติของเมืองน่าน สักการะองค์พระสยามเทวาธิราช กษัตริย์ผู้พิทักษ์แผ่นดินสยาม เพื่อเสริมบารมีความเป็นมิ่งมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ปลอดภัยคลาดแคล้วจากข้าศึกศัตรู
สักการะบูชาเสาหลักเมืองน่านเพื่อความเป็นศิริมงคล


7.วัดศรีพันต้น ประวัติศาสตร์เมืองน่าน วัดศรีพันต้น


วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่สร้างโดยสล่า (ช่าง) น่านแท้ๆ งดงาม ประณีตวิจิตรตระการตา ด้านในมีงานจิตรกรรมฝาผนังที่บรรยายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมืองน่าน วิถีชีวิตชาวน่าน รวมถึงชมโรงเรือภายในบริเวณวัด8. วัดพระธาตุเขาน้อย พระพุทธรูปสูงเด่นเป็นสง่า ศิลปกรรมพม่าผสมล้านนา

การเดินทางสะดวก สามารถเดินเท้าขึ้นบันได 303 ขั้น หรือเดินทางโดยรถยนต์ขึ้นไปได้ พระธาตุเขาน้อยมีรูปแบบศิลปกรรมพม่าผสมล้านนา มีทางเข้า 4 ด้าน มีกำแพงล้อมรอบ บนกำแพงประดับใบเสมา จำนวน 113 ใบ มีอายุ 500 กว่าปี เป็นโบราณสถานที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับวัดพระธาตุแช่แห้งเป็นสถานที่แห่งเดียวที่สามารถชมทิวทัศน์ในเขตเมืองน่าน9.วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา สถาปัตยกรรมไทลื้อสมัย ร.5

ที่นี่เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรม ฝาผนังยังคงหลงเหลืออยู่ วัดหนองบัวแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบไทลื้อภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมที่ แสดงเรื่องราวทางพุทธชาดก โดยช่างฝีมือสกุลไทลื้อที่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงสองแห่งคือที่วัดภูมินทร์ กับที่วัดหนองบัวแห่งนี้เท่านั้น และพาท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านไทลื้อหนองบัว แวะซื้อผ้าทอเลื่องชื่อ ผ้าลายน้ำไหลดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.homestay-tanong.com
รายละเอียด package : www.homestay-tanong.com/?mo=3&art=457722
โทร : 089-7618013
และตานงค์จะพาท่านเที่ยวชมธรรมชาติ และแวะซื้อของฝาก ชมต้นดิกเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์ unseen in Thailand ในวันที่สองอีกด้วยnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม