Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

หน้า: 1 2 3 4 5 6
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สูตรเกมซิม เหรียญเมจิก และสูตรที่ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์ทันที  (อ่าน 91991 ครั้ง)
Guest
- -*
เรทกระทู้
« ตอบ #135 เมื่อ: 28 ก.พ. 09, 19:52 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- --*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*--*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
- -*
เรทกระทู้
« ตอบ #136 เมื่อ: 28 ก.พ. 09, 19:57 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
อยากรู้
เรทกระทู้
« ตอบ #137 เมื่อ: 7 มี.ค. 09, 07:58 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ใครรู้เว็บที่โหลตเกมส์เดอะซิมส์มั่ง เราได้เล่นแค่ภาคคาถามหาสนุก ส่วนเดอะซิมส์ 2 ก็มีแต่ต้องใช้แรมเยอะไวรัสมาก

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
safee
เรทกระทู้
« ตอบ #138 เมื่อ: 28 มี.ค. 09, 14:39 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอมั่งดิเล่นอยู่เหมือนกันอยากได้ทุกสูตรเลยของsimsคาถามหาสนุกช่วยส่งมาให้หน่อยนะที่ ka_nas_ha***
ไคอ่านแล้วถ้ามีสูตรก้อช่วยส่งมาหน่อยนะ ขอบคุณมากมากค่ะ ^_^

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
panus007
เรทกระทู้
« ตอบ #139 เมื่อ: 29 มี.ค. 09, 19:21 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอรูปที่ทำให้ทุกอย่างเต็มและสูตรเหรียญเมจิกด้วยนะครับกรุณาด้วยนะ p.anus007*** นะครับกระผมรออยู่นะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
panus007
เรทกระทู้
« ตอบ #140 เมื่อ: 29 มี.ค. 09, 19:24 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอรูปความต้องการเต็มทุกอย่างและสูตรเหรียญเมจิกด้วยนะส่งมาที่ p.anus007***นะครับอยากได้มากๆ>..

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
panus007
เรทกระทู้
« ตอบ #141 เมื่อ: 29 มี.ค. 09, 19:25 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

***คือ hotmail.com นะคับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ไปตายซะ
เรทกระทู้
« ตอบ #142 เมื่อ: 5 เม.ย. 09, 20:42 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

แร้ว มังกรอ่ะครับ
เลี้ยงเอาไว้ ทามไมหลอครับ

มันมีประโยชน์ มั้ย~
แร้วทามาย ต้องมีหลายสี ด้วยอ่ะครับ
ไม่เข้าจัยเยย 555+

ขอบคุณ สำหรับสูตร นะครับ
ได้มาครบ เยย 555+

ถ้ามี สูตรอะไรดี ๆ บอกด้วยนะครับ
bank_nemo***

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
เด็กแพร่
เรทกระทู้
« ตอบ #143 เมื่อ: 12 เม.ย. 09, 15:22 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ใช้โปแกมชีด

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
123
เรทกระทู้
« ตอบ #144 เมื่อ: 23 เม.ย. 09, 10:02 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เรามีสูตรซิม2ละเปงเพิ่มตังทีละ5หมื่น ;D
ไม่ได้โกนะจิงๆ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ก๊าก
เรทกระทู้
« ตอบ #145 เมื่อ: 23 เม.ย. 09, 10:05 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

*/* -*- *ii* *#*# ***D /-/ --*-- jubjub yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! ;D ;D ;D ;D ;Dเรา

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
jond
เรทกระทู้
« ตอบ #146 เมื่อ: 25 เม.ย. 09, 21:04 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

;D -_-' -_-' -*- *ii* /-/ !!!@ -_-' x: ***D

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
123456789...........
เรทกระทู้
« ตอบ #147 เมื่อ: 27 เม.ย. 09, 07:47 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
อยากรุสูตร เปนดารา 5ดาว
เรทกระทู้
« ตอบ #148 เมื่อ: 30 เม.ย. 09, 21:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สูตรเงิน ซิมส์ภาค คาถามหาสนุก กดคอนโทรล+ชิฟ+C จะขึ้นแถบมา แล้วพิม rosebud แล้ว Enter แล้วพิม !;!;!;!;!;!;!;!;!;!;!;!; ให้ได้มากที่สุดแต่เหลือที่ไว้นิดนึงสำหรับการเว้นวรรค พิมเสร็จให้เว้รวรรค 1ที แล้วกด Eter ค้าง เงินจะเปน 9999999999 (เก้าพันล้าน)

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
อยากรุสูตร เปนดารา 5ดาว
เรทกระทู้
« ตอบ #149 เมื่อ: 30 เม.ย. 09, 22:07 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สูตรโกงเงินซิมภาค คาถาหมาสนุก กด คอนโทรล + ชิฟ +C แล้วจะมีช่องให้พิม พิมว่า rosebud แล้วenter แล้วกด คอนโทรล + ชิฟ +C พิม!;!;!; ให้

เยอะมากที่สุดแล้วเหลือที่ไว้เว้นวรรค แล้วเว้รวรรค 1 ที แล้วกด Enter ค้างไว้ เงินจะเพิ่มอย่างรวดเร็ว

1.รูปเด็กที่กดดูแล้ว เพิ่มทุกค่าความต้องการเต็ม 10 2.ชื่อไฟล์ KE-Mushrooms เพิ่มเหรียญเมจิค กับส่วนผสม วิธีใช้ให้ไปที่โหมด ซื้อของ หาปุ่มรูปที่คล้ายๆกับ & ที่อยุ่ข้างๆปุ่ม + จะเจอเห็ดสองอันติดกัน อันแรกไว้เพิ่มไม้กายสิทกับเหรียญเมจิค อันที่สองไว้เพิ่มส่วนผสม กดซ์อมาวางที่ไหนก็ได้ แล้วให้ตัวละครกดที่เห็ด แล้วเลือก New....(อะไรสักอย่างลืม แต่มะให้แตะเห็ดนะ) กดหลายๆครั้ง แล้วจะเพิ่มทั้งเหรียญและของ

http://th.upload.sanook.com/A0/3ff464f8b7a162e62e0699c347f4df29

ปล.อยากได้ สูตร เป็นดารา 5ดาว มากกกกกกกกกกกกกกกก

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
00000000000000000000
เรทกระทู้
« ตอบ #150 เมื่อ: 17 พ.ค. 09, 20:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
Love033
เรทกระทู้
« ตอบ #151 เมื่อ: 20 พ.ค. 09, 13:47 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
:)อยากได้มากเลยค่ะช่วยส่งให้หน่อยนะคะส่งมาที่ phen_you*** ขอบคุณล่วงหน้านะคะ *#*#
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ดีน่า
เรทกระทู้
« ตอบ #152 เมื่อ: 18 มิ.ย. 09, 19:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*037ไปตายซะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ขี้เป็ด
เรทกระทู้
« ตอบ #153 เมื่อ: 8 ก.ค. 09, 15:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อยากได้สูตรเป็นดาราจังอ่ะ ใครรู้ขอหน่อยดิ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ต้า
เรทกระทู้
« ตอบ #154 เมื่อ: 25 ก.ค. 09, 16:31 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อยากได้สูตรเพิ่มเหรียญเมจิคแล้วก็สูตรเพิ่มระดับดาราคะ ส่งสูตรมาที่ jin_2543*** โดยด่วนค่ะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ต้า
เรทกระทู้
« ตอบ #155 เมื่อ: 25 ก.ค. 09, 16:36 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เกมซิมภาค คาถามหาสนุก (จากความเห็นที่ 160) ด่วนนะค่ะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ช่วยกันนะ
เรทกระทู้
« ตอบ #156 เมื่อ: 30 ก.ค. 09, 18:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อืม...เรามีหนทางแตกต่างจากคนอื่นนะ ไม่จำเป็นจะต้องใช้เวทมนต์เลย และก็ไม่จำเป็นจะต้องอดทนพยายามไปจนถึงระดับซุปเปอร์สตาร์เลยอ่ะ
เรามีให้โหลดทำตามก็ละกัน (แต่เราไม่มีรูปให้ดูนะ เหอๆ)
- มันจะเป็นรูปภาพดาราให้คลิกลงไปในภาพแล้วมันจะมีบอกอยู่ 4 วิธี
- เลือกอันบนสุด จะเป็น 5 ดาว
- เลือกอันซ้ายสุด จะมีเพื่อนเป็นดารา
- เลือกอันล่างสุด จะมีพลังงานเต็ม
- เลือกอันขวาสุด (เอ่ออันนี้ลองทำกันเองนะช้านก็ไม่รู้เหมือนกาน แย่ที่ซุ๊ด!!!!)
Downloads
เข้า download/เลือกโฟลเดอร์ไหนก็ได้มีเยอะมาก/ย้ายไปใส่ในโฟลเดอร์นั้น (สำหรับคนที่มีซิม ซูปเปอร์สตาร์นะค่ะ)
ถ้าไม่ขึ้นในเกมแสดงว่าคุณใส่โฟลเดอร์ผิด เอ่อ...ถ้าใครมีสกินกลุ่มแสงอุษาหนะ ช่วยโพสหน่อยนะ เพราะว่าหายากมากๆเลยเค้าพากันเล่นซิม 2แล้วไง
แต่ช้านเล่นซิม 1 อยู่ ไม่มีปัญญาลงซิม 2 หรอก สเปกม่ายถึง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
มิลค์
เรทกระทู้
« ตอบ #157 เมื่อ: 2 ส.ค. 09, 09:32 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
มันมีสูตรเหรียญเมจิคอ่ะ นี่ กด c+shift+ctrl กดพร้อมกันนะ แล้วก็พิมพ์ไปว่า magibud แล้วกด enter แล้วก็พิมพ์ !;!;!; พิมพ์เยอะๆนะ แล้วก็กด enter นะ แต่ไม่รุ้ถูกป่าวอ่ะ q*014
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ผมกลัว ครับ ไม่ อยากตาย
เรทกระทู้
« ตอบ #158 เมื่อ: 3 ส.ค. 09, 14:24 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอโทดนะ
ไม่ได้ตั้งใจ
อ่านแล้ว อย่าหยุด กรุณาอ่านต่อ เพราะคุนได้โดนคำสาปนี้ไปแล้ว…. อ่านต่อเลย
เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงในจ. พิษณุโลก เด็กคนนี้ชื่อนิ้งเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สาม วันนั้นเป็นวันสอบซ่อม นิ้งได้มาที่ รร เพื่อที่จะสอบซ่อม ระหว่างที่รอเพื่อน ๆ อยู่นั้น นิ้ง ก้อเหลือบไปเห็นสิ่ง ๆ หนี่ง เขาเดินเข้ไปใกล้ ๆ กับสิ่ง ๆ นั้น มันคือกล่องใส่กระดาษกล่องหนึ่ง นิ้งนั้นไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไร แต่เขาก้อได้เก็บกล่องนั้นไป หลังจากที่เขาสอบซ่อมเสร็จแล้ว นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อกลับบ้านทันที พวกเขาอยากรู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ ตกกลางคืนนิ้งและเพื่อน ๆ ก้อไปสนาม เดะเล่นและเปิดกล่อง ๆ นั้น ข้างในกล่องมีกระดาษสีดำเขียนอยู่หนึ่งแผ่น ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่า * สวัสดี เราชื่อ”เปลวเทียน”เป็นเด็กนักเรียนคนนึง เราถูกฆาตกรโรคจิด ข่มขืนและค่าหมกอยู่ในป่าแห่งหนี่ง ที่นั่นหนาวเหน็บไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของมนุษย์ เราพยายามร้องให้คนมาช่วยแต่ก้อไม่มีคายมา ตอนนี้เราเหงาเหลือเกิน จะมีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเราบ้างไหม ถ้าเทอไม่อยากให้เราลากเทอมาอยู่เป็นเพื่อนกันเรา จากนี้ไปเป็นเวลา 7 ชั่วโมง ขอให้เทอก็อปข้อความข้างบนนี้ ส่งต่อให้สื่ออะไรก้อได้ เป็นจำนวน 10 coppy แต่ถ้าเธอไม่ทำตาม อีก 7 ชั่วโมงนี้ฉันจะไปตามเทอมอยู่เป็นเพื่อน * หลังจากที่นิ้งได้อ่านนั้น เอก้อไม่เชื่อ และคิดว่ามีคนมาแกล้งเป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระ และไม่ยอมทำตาม 7 ชั่วโมงให้หลัง นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อตาย โดยที่ไม่มีสาเหตุ ***********************************- เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง จนถึงขณะนี้ หมอและตำรวจยังไม่สามารถรู้ได้ว่า เด็กเหล่านั้นตายได้เช่นไร __________ ตอนนี้พวกเทอได้อ่านกระทู้นี้ ก้อคงได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด นั่นคือ เทอจะต้อง copy ข้อความนี้เป็นจำนวน 10 copy แต่ถ้าเทอไม่ทำตามที่เด็กคนนั้นขอ เทอจะต้องไปอยู่เป็นเพื่อกับเด็กคนนั้น อีก 7 ชั่วโมงให้หลัง ขอให้พวกเทอทุกคนโชคดี
(ปล ห้ามส่งมายังคนเดิมที่ส่งมาอีก ไม่งั้นจะรับโทษฐานคืน ตาย!!!!!
กลัวตายอ่า เลยส่งต่อผมขอโทษจำเป็นจริงๆ
q*019q*027

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ส่งต่อน่ะ
เรทกระทู้
« ตอบ #159 เมื่อ: 15 ส.ค. 09, 17:02 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อย่าอ่านนะเขาโกหกไม่ตายจิงหรอกแต่กัวเป็นจิงขอความกรุณาอย่างมงายจดหมายลูกโซ่

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดไฟให้ไหม้บ้าน

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่าหายใจไม่ออกให้รีบเอาน้ำดับไฟ

8.ถ้าคุณดับไฟไม่ทันแม่คุณต้องด่าแน่

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งแม่คุณจะไล่ออกจากบ้าน

ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำเลิกโพสได้แล้ว5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีความสุขมีเรื่องของการถอดถุงเท้าเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
กลัว
เรทกระทู้
« ตอบ #160 เมื่อ: 16 ส.ค. 09, 12:54 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อย่าอ่านนะ ขอร้อง
ความลับมาบอก เป็นเรื่องจิงที่เกิดขึ้น
>>เคยมีเด็กถูกฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง
>>แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุของคดีนี้ได้
>>จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่แห่งเดิม
>>ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญญาณของเด็กจึงล่องลอยวนเวียนอยู่ที่รร.
>>เป็นเวลาหลาย 10 ปี
>>จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มนร.หญิงเข้าไปในห้องน้ำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง
>>จึงได้พบกับวิญญาณของเด็กน้อย กำลังไต่ไปตามเพดาน พร้อมแสยะยิ้มให้
>>พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ
>>แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื่นเข้า
>>จึงได้ล้มและไปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า
>>เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด
>>วิญญาณของพวกเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป
>>จงส่งต่อไปอีก 20 กระทู้ ภายใน 7 ชม.
>>ต่อแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
เพลง
เรทกระทู้
« ตอบ #161 เมื่อ: 27 ก.ย. 09, 15:48 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
q*021สวัสดีค่ะชื่อเพลงนะคะ ขอสูตรเกมส์ซิมส์ 1 หมดเลยได้รึเปล่าคะ เอ่อรบกวนมากไปรึเปล่าคะแต่ยังไงก็ขอนะคะ
ส่งมาที่ Thia Mail แล้วพิมพ์ว่า planginlove_26 นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ
เพลง
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ไอ ไอ
เรทกระทู้
« ตอบ #162 เมื่อ: 5 ต.ค. 09, 16:23 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เราก็อยากได้สูตรเพิ่มเหรียญเมจิคเหมือนกัน

ขอความกรุณาคนที่รู้ ส่งเมลมาที่wow_ilada555*** นะคะ q*006q*006q*006q*043q*043q*063q*063q*060q*056q*056

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
งงง๊งงง
เรทกระทู้
« ตอบ #163 เมื่อ: 10 ต.ค. 09, 21:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สูตรนี้ทำให้ซิมส์เป็น ขอทาน อภิมหึมา หมา เศรษฐี

1. กด Ctrl+Shift+C
2. พิมพ์ rosebud
3. กด Enter
4. พิมพ์ !;!;!;!;!;...!;!และเว้นหนึ่งตัวเพื่อเขียนเลข 1 ถึง 9
5. กด Enter ไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะเป็น 9,999,999 (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมึ่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า)ใครมีสูตรอื่นอย่าลืมบอกด้วยนะคร้าบ อย่า ขอบอก

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
monicflame
เรทกระทู้
« ตอบ #164 เมื่อ: 16 ต.ค. 09, 12:29 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*021อยากได้สูตรเหรียญเมจิกและเป็นซุปเปอร์สตาร์5ดาวทันทีขอด้วย
monicflame*** รออยู่จ้า

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
monicflame
เรทกระทู้
« ตอบ #165 เมื่อ: 16 ต.ค. 09, 12:49 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*014 monicflame*** ส่งสูตรให้ด้วยจ้า

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คนไม่รู้
เรทกระทู้
« ตอบ #166 เมื่อ: 27 ต.ค. 09, 20:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอสูตรเป็นซูเปอร์สตาร์หน่อยส่งมาที่ tana-pon-2008*** นะครับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คนเท่ห์
เรทกระทู้
« ตอบ #167 เมื่อ: 30 ต.ค. 09, 19:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

kai3q*048q*051

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
สนอำ
เรทกระทู้
« ตอบ #168 เมื่อ: 15 พ.ย. 09, 13:25 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

กลัว

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คนมีน้ำใจ
เรทกระทู้
« ตอบ #169 เมื่อ: 21 พ.ย. 09, 17:05 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ถ้าอยากทำให้เปงดาราก็ต้องไปที่หมวดซื้อแล้วเข้าไปที่หมวดรูปภาพหารูปภาพที่เปงดาราแล้วกดที่รูปภาพมังจะมีให้เลือก4อย่าง1.Be a Star=เปงดารา44.อะไรไม่รู้2.only skill=ไม่รู้3.refresh=เพิมความหิวหรืออะไรต่างๆ4.star friends=ไม่รู้(โตดนะ)
ที่รู้ก็มีแค่นี้ โอนะq*095
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
เบียน
เรทกระทู้
« ตอบ #170 เมื่อ: 2 ธ.ค. 09, 15:54 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อยากได้บทสรุปเกมซิมคาถาและสุตรเป็นซุปเบอรืสตาร์และเพิ่มเหรียนเมจิกbeerbeer-2009***

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
thegroup2008
เรทกระทู้
« ตอบ #171 เมื่อ: 6 ธ.ค. 09, 10:18 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ช่วยส่งสูตรเดอะซิมคาถามาให้หน่อยครับgrouppotato2@hotmaik.com q*005q*005

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
เฟีย
เรทกระทู้
« ตอบ #172 เมื่อ: 22 ธ.ค. 09, 16:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อยากได้สูตรโกงเหรียญเมจิกส่งมาที่ june_joe2530*** ขอบคุงค่ะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
gamemax
เรทกระทู้
« ตอบ #173 เมื่อ: 15 ม.ค. 10, 10:23 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอศูตรที่ทำให้ชาวซิมอารมณ์ดีที q*00

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
11111111
เรทกระทู้
« ตอบ #174 เมื่อ: 31 ม.ค. 10, 16:06 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ctrl+shift+c motherlode เพิ่มเงิน 50,000 บาท q*063q*063q*063q*063q*042q*042q*042q*042q*042q*018q*018q*018q*018q*018q*059q*059q*059q*059q*059q*039q*039q*039q*039q*039q*039

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ครีม
เรทกระทู้
« ตอบ #175 เมื่อ: 9 ก.พ. 10, 19:43 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

1. เพิ่มเงินกด [Ctrl]+[Shift] ค้างไว้แล้วกด C แล้วพิมพ์ rosebud !;!;!;!;!;!;!;!;!; พิมพ์ได้ครึ่งนึงแล้วพิมพ์มั่ว
ให้ตัวหนังสือหายไปแล้วกด [Enter]
2. move_objects on กด Saveก่อน และ กด delete ลบคน (พลังสีเขียวจะเพิ่มขึ้น) ลบตู้จดหมายได้ ไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟ
แล้วก็ move_objects off
3. สูตรเพิ่มเงินอย่างเร็ว
ให้ กด [Control] + [Shift] + [Alt] + C แล้วพิมพ์คำว่า klapaucius เสร็จแล้วกด Enter จากนั้นให้พิมพ์ !;!;!; ยิ้งพิมพ์มากเงินจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
klapaucius เพิ่มเงิน 1000
water_tool สร้างบ้านที่มีน้ำล้อมรอบ
set_hour # เปลี่ยนเวลาตามที่ต้องการ (1-24)
set_speed # ปรับความเร็วที่ต้องการ (-1000 ถึง +1000)
interests เปลี่ยนความคิดความสนใจ
autonomy # ให้ตัวละครคิดด้วยตนเอง (1-100)
grow_grass # ทำให้หญ้าโตขึ้นตามที่ต้องการ (1-150)
map_edit on/off ปรับเปลี่ยนแผนที่
route_balloons on/off เปิด/ปิด ในใหมดฝึกพื้นฐาน
sweep on/off เปิด/ปิด หมวดช่วยเหลือ
tile_info on/off เปิด/ปิด ไตเติล
! ทำสูตรล่าสุดซ้ำ
; ใช้คั้นสูตร (หากใช้สูตรในเวลาเดียวกัน)
4. สูตร
-= ส่วนผสมในการสร้างเวทมนตร์ =-
(อันไหนที่สำคัญจะมี * ด้านหน้า)
- สาปให้เป็นคางคก = เนย + เห็ดพิษ + เหงื่อคางคก
*- กระชับความสัมพันธ์ = น้ำผึ้ง + น้ำผึ้ง + ผงพิกซี่
- ปลุกเสก = เนย + เห็ดพิษ + ผงพิกซี่
*- มีความสุข = น้ำผึ้ง + องุ่น + ผงพิกซี่
*- ใบหน้ายิ้มแย้ม = น้ำผึ้ง + กระเทียม + เหงื่อยคางคก
- เนรเทศ = เนย + พิษงู +กระเทียม
*- ตกหลุมรัก = น้ำผึ้ง + น้ำตามังกร + ผงพิกซี่
- สะกดจิต = เนย + เหงื่อคางคก + กระดาษสายรุ่งตัวตลก
- คำถามสำคัญ = น้ำผึ้ง + กระดาษสายรุ่งตัวตลก + ขนตาพ่อมด
-= เครื่องราง =-
- โฉมงามอสูร = ขี้ผึ้ง + ขึ้งผึ้ง + ขี้ผึ้ง
*- เขาแห่งความสมบูรณ์ = ด้ายทองคำ + ถั่ววิเศษ + ถั่ววิเศษ
*- อธิษฐานจนสะอาด = ด้ายทองคำ + ด้ายทองคำ + น้ำลายลามะ
*- สายฝนแห่งความมั่งคั่ง = ขึ้ผึ้ง + ไก่ยาง + ผงเพรช
- เปลี่ยนสีผิว = ขี้ผึ้ง + ขี้ผึง + ทรายแห่งเวลา
*- ศูนย์กลางมหาเสน่ห์ = ขี้ผึง + เกล็ดมังกร +น้ำลายลามะ
- สร้างร่างจำแลง = ขี้ผึง + ทรายแห่งเวลา + ขนม้าบินเพกาซัส
*- สวนสมบูรณ์ = ด้ายทองคำ + ถั่ววิเศษ + ใบโคลเวอร์สี่แฉก
*- อารมณ์แห่งมนตรา = ขี้ผึ้ง + ถั่ววิเศษ + แก้วน้ำแข็ง
- บ้านโสภาเคหาโสภี = ด้ายทองคำ + แก้วน้ำแข็ง + ขนม้าบินเพกาซัส
5. กด shift+ctrl+c
1...สูตรเพิ่มเหรียญเมจิก
magigbuddy ;";";";";";";"
magibud มีอีก 1 สูตร คือ magicup
(ไม่รู้ว่าแบบตัวอย่างหรือแบบนี้นะ :":":":":":" ลองทำดูทั้งสองอย่างล่ะกันจ๊ะ)
2...ส่วน การทำให้ชีวิตซิมส์มันเป็นสีเขียวๆได้ตลอดเรามีแต่สูตรของซิมส์ 2 นะค่ะอาจจะใช้ได้ลองเอาไปใส่ดูก่อนล่ะกันmaxMotives พิมให้ถูกนะตัวM ใหญ่
3...มีลูกเพิ่ม newbaby
สูตรเพิ่มดาวของเดอะซิมส์ซุปเปอร์สตาร์
วิธีทำ คุณต้องหาส่วนผสม คือ ผงเพชร ขี้ผึ้ง และ กุหลาบดำ
วิธี หาส่วนผสม อย่างแรกคุณต้องมีไม้กายสิทธิ์ก่อนโดยซื้อกับผู้ชายแก่ๆที่ชื่อชายลึกลับ คุณต้องหาเหรียญเมจิคโดยการแสดงต่างๆในเมจิคทาวน์(เมืองเวทย์มนต์)
1.ผงเพชร ซื้อกับนางฟ้ามาร่า (คนขายของตามรถเข็น) ราคา 199 เหรียญเมจิค
2.ขี้ผึ้ง ซื้อกับ เภสัชกรทอดส์ (คนขายของตามรถเข็น) ราดา 27 เหรียญเมจิค
3.กุหลาบ ดำ หาได้โดย คุณต้องมี มีชื่อเสียง อย่างน้อย 2 ดาว แล้วจะมีชายที่ชื่อ ว่า แฟนผู้คลั่งไคล้ เขาจะตามเราไปทุกๆที่ (ที่บ้านของคุณด้วย) เขาจะมาบ่อยอยู่นะ ให้คุณสังเกตที่มือของเขา เขาจะถือดอกไม้มาด้วย นั่นคือ กุหลาบดำ คุณก็คลิกที่ กุหลาบดำ แล้ว คำว่า
เก็บกวาด กับ ใส่ในช่องเก็บของ ให้คุณคลิกคำว่า ใส่ในช่องเก็บของ พอได้ส่วนผสมครบ 3อย่าง แล้วคุณก็นำไปทำเครื่องราง ในเครื่องทำเครื่องราง (ในโหมดซื้อจะมีคำว่า อื่นๆ -เวทย์มนต์ แล้วคุณจะเจอเครื่องทำเครื่องราง ให้ซื้อเครื่องนั้นออกมาออกมา) แล้วคลิกที่เครื่องนั่นเลือกคำว่า เพิ่ม คุณคลิกคำว่า เพิ่ม จะเจอชื่อส่วนผสมก็คลิกตามชื่อส่วนผสม คือ ผงเพชร ขี้ผึ้ง และ กุหลาบดำ จากนั้นก็คลิกที่เครื่องนั่นอีกทีที่คำว่า ทำเครื่องราง... เป็นอันเสร็จเรียบร้อย พอได้เครื่องรางออกมา ก็คลิกตัวเครื่องราง จะมีคำว่า มูลค่าแห่งชื่อเสียง แล้วดาวของคุณจะเพิ่มขึ้น ประมาณ 4 ดาว เสร็จเท่านั้น

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
^////^
เรทกระทู้
« ตอบ #176 เมื่อ: 1 มี.ค. 10, 20:37 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เราก๊เล่นซิม1ภาครวมอยู่อ่ะนะแร้วก๊ตอนนี้เราเป็นคลในวงการอยู่อ่ะทำยังไงถึงจาผ่านไปอัต่อไปดั้ยอ่ะครัยรุ้ช่วยบอกด้วยน้ะ(มีแค่1ดาวเอง)

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #177 เมื่อ: 3 มี.ค. 10, 15:14 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอบคุณค่ะ

มีไรมาแบ่งปันกันอีกนะค่ะ

ส่วนเราถ้ารู้อะไรก็จะมาแบ่งๆนะค่ะ q*060

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
แจน ทะลึ่งที่สุดในโลกค่ะ
เรทกระทู้
« ตอบ #178 เมื่อ: 17 มี.ค. 10, 15:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

มาช้าไปหรือเปล่า????? เพิ่งจะได้เล่น sim ครับอยากได้สูตรเหมือนกันของ sim1 คาถามหาสนุก เป็นสูตรความต้องการเต็ม , เป็นSUPER STAR และสูตรเหรียญเมจิก ส่งมาที่เมลนี้หน่อยครับ geemail@sanook.com ไม่ได้ไม่ก็เป็นไรครับ ก็คงอาจต้องเล่นแบบด้านๆไปตามยถากรรมของ sim มันไปครับ
q*00q*001q*002q*003q*004q*005q*006q*007q*008q*009q*010q*011q*012q*013q*014q*015q*016q*017q*018q*019q*020q*021q*022q*023q*024q*025q*026q*027q*028q*029q*030q*031q*032q*033q*034q*035q*036q*037q*038q*039q*040q*041q*042q*043q*044q*045q*046q*047q*048q*049q*050q*051q*052q*053q*054q*055q*056q*057q*058q*059q*060q*063kai1kai2cocokai3q*061q*062q*065q*066q*067q*068q*069q*070q*071q*072q*073q*074q*075q*076q*077q*078q*079q*080q*081q*083q*083q*084q*085q*086q*087q*088q*089q*090q*092q*093q*094q*095q*096q*097q*098q*099q*100q*101q*102q*103q*104q*091

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
jack+.+
เรทกระทู้
« ตอบ #179 เมื่อ: 18 มี.ค. 10, 11:26 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ส่งมาให้ผมมั่งจิ สูตรโกง ซุปเปอร์สตาร์อ่ะ
กะเหรียญเมจิกอ่ะ+.+

jack_3599***

ส่งมาให้ทีคับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

หน้า: 1 2 3 4 5 6
 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม